Historie
Restauratie
Bereikbaarheid
Rondleiding
Publicaties
Nieuwsbrief
links
Vrunj van 't Aje kirkhaof
Contact

Gastenboek

 

 

 

 

 

 

 

 

Luchtfoto Oude Kerkhof, december 2016, foto Peter Roumen


K.v.K. inschrijving 41068458
IBAN: NL06 RABO 0174 1695 58

BIC : RABONL2U

Stichting Oude Kerkhof

Na het verdringen van de dood in de jaren zeventig is het besef, dat de dood onmiskenbaar bij het leven hoort, gegroeid. Begraafplaatsen en kerkhoven als uitingen van onze dodencultuur "profiteren" als het ware mee van deze herwaardering. Verscheidene historische begraafplaatsen in Nederland zijn de laatste jaren opgeknapt. Ook in Roermond realiseerde men zich dat een begraafplaats als "den aje kirkhaof" een bijzonder rijk cultuurgoed is. Een archief van steen en gietijzer, waarin belangwekkende kenmerken van een grafcultuur zijn opgeslagen die reeds lang tot het verleden behoren, te samen met genealogische en heraldische gegevens.

In het begin van de jaren negentig bevond de Kerkhof zich in een deplorabele toestand. Een aantal personen vond dat dit aftakelingsproces moest worden beëindigd.

Daarom werd in 1996 de Stichting Oude Kerkhof opgericht.
Onze stichting stelt zich ten doel de begraafplaats niet alleen als geheel, maar ook in afzonderlijke grafmonumenten voor het nageslacht te behouden.
Zo behoren het organiseren van activiteiten op en rond de begraafplaats, het geven van lezingen, rondleidingen, het verzorgen van publicaties en het begeleiden van restauratie- werkzaamheden tot de doelstellingen van de stichting.

In oktober 2001 besloot de Staatssecretaris van OCW de gehele begraafplaats Nabij de Kapel in ’t Zand als beschermd monument aan te wijzen. Als redengeving werd een tiental grafmonumenten daarbij expliciet beschreven.

Fiscale aftrekmogelijkheden bij schenkingen

De Stichting Oude Kerkhof is door de Belastingdienst aangemerkt als een instelling zoals bedoeld in art. 24, lid 4 van de Successiewet 1956. Dat houdt in dat schenkingen aan de stichting fiscaal aftrekbaar zijn. 

Stichting Oude Kerkhof-------18 januari 2019

 

Algemeen Telefoonnummer
06-13574357Dhr. M.M. Beeren----------------

Voorzitter, . Coördinator algemene rondleidingen
Rondleider Oude Kerkhof
Commissie Kapeller Kwartier Roermond
Commissie monumenten overleg gemeente Roermond

Mw. A.H.J. Smeets-Verstraeten 1ste secretaris

Dhr. C N J H. In het Panhuis 2de secretaris,
Notulist en
Rondleider Oude Kerkhof

Dhr. P.C.A. Einig Penningmeester , .
Coördinator reparatie Oude Kerkhof
Commissie monumenten overleg gemeente Roermond

Dhr. W. Dekker Bestuurslid
Rondleider Oude Kerkhof

Dhr. M. Heemels Rondleider Oude Kerkhof .
Auteur: “Op den akker des doods, waar allen gelijk worden”


Dhr. J.B.H.B. Vaessen Rondleider Oude Kerkhof
PR: Contacten met de media
Promoten van de begraafplaats
Samenwerking met de webmaster
Auteur: “Dood maar niet Vergeten”


Dhr. L. Linssen Coördinator Allerzielenloop .
Rondleider Oude Kerkhof

Dhr. W. Bongaerts Webmaster
Fotograaf, Stichting Oude Kerhof

Mw. R. Sarton Rondleider Oude Kerkhof Coördinatie rondleidingen scholen

Dhr. L.G.M. Gilissen Rondleider Oude Kerkhof
Commissie Kapeller Kwartier Roermond

Mw. C. Fincken -Thissen Rondleider Oude Kerkhof
Coördinator van “De Vrunj”


Mw. J. Einig-Celie Rondleider Oude Kerkhof
Coördinator van “De Vrunj”


Mw. B. Sarton Rondleider Oude Kerkhof .

Mw. T. Thomassen-Sivré Rondleider Oude Kerkhof


Dhr. F. van den Broek Rondleider Oude Kerkhof


Dhr. Th. G.M. Willemsen Algemeen Adviseur


Dhr. C.J. van der Zwaan Algemeen Adviseur

Dhr. J.J.G. Rompelberg Adviseur Reparatie Projecten van de scholen


Dhr. Henk Mulder Café zaal “Aad Remunj”