Historie
Restauratie
Bereikbaarheid
Rondleiding
Publicaties
Nieuwsbrief
links
Vrunj van 't Aje kirkhaof
Contact
Gastenboek

 

 

 

 

 

 

Luchtfoto Oude Kerkhof, december 2016, foto Peter Roumen


K.v.K. inschrijving 41068458
IBAN: NL06 RABO 0174 1695 58

BIC : RABONL2U

Stichting Oude Kerkhof

Na het verdringen van de dood in de jaren zeventig is het besef, dat de dood onmiskenbaar bij het leven hoort, gegroeid. Begraafplaatsen en kerkhoven als uitingen van onze dodencultuur "profiteren" als het ware mee van deze herwaardering. Verscheidene historische begraafplaatsen in Nederland zijn de laatste jaren opgeknapt. Ook in Roermond realiseerde men zich dat een begraafplaats als "den aje kirkhaof" een bijzonder rijk cultuurgoed is. Een archief van steen en gietijzer, waarin belangwekkende kenmerken van een grafcultuur zijn opgeslagen die reeds lang tot het verleden behoren, te samen met genealogische en heraldische gegevens.

In het begin van de jaren negentig bevond de Kerkhof zich in een deplorabele toestand. Een aantal personen vond dat dit aftakelingsproces moest worden beëindigd.

Daarom werd in 1996 de Stichting Oude Kerkhof opgericht.
Onze stichting stelt zich ten doel de begraafplaats niet alleen als geheel, maar ook in afzonderlijke grafmonumenten voor het nageslacht te behouden.
Zo behoren het organiseren van activiteiten op en rond de begraafplaats, het geven van lezingen, rondleidingen, het verzorgen van publicaties en het begeleiden van restauratie- werkzaamheden tot de doelstellingen van de stichting.

In oktober 2001 besloot de Staatssecretaris van OCW de gehele begraafplaats Nabij de Kapel in ’t Zand als beschermd monument aan te wijzen. Als redengeving werd een tiental grafmonumenten daarbij expliciet beschreven.

Fiscale aftrekmogelijkheden bij schenkingen

De Stichting Oude Kerkhof is door de Belastingdienst aangemerkt als een instelling zoals bedoeld in art. 24, lid 4 van de Successiewet 1956. Dat houdt in dat schenkingen aan de stichting fiscaal aftrekbaar zijn.

 

De Stichting Oude Kerkhof is als volgt samengesteld:

Bestuur:

Mathieu Beeren, voorzitter
Anke Smeets, secretaris
Coen In het Panhuis, 2de secretaris
Pieter Einig, penningmeester
Wilbert Dekker, lid

Anny Ramakers-Dahmen

Rondleiders:

Mathieu Beeren
Fons van den Broek
Wilbert Dekker
Jos Einig
Cécile Fincken
Léon Gilissen
Maurice Heemels
Laurent Linssen
Coen In het Panhuis
Brigitte Sarton
Renée Sarton
Tiny Thomassen

PR/Rondleider:

John Vaessen

Grafonderhoud:

Jan Hartingsveld

Archief en webmaster:

Wim Bongaerts

Adviseur:

Jean Rompelberg
Theo Willemsen
Cees van der Zwaan