Historie
Restauratie
Bereikbaarheid
Rondleiding
Publicaties
Nieuwsbrief
links
Vrunj van 't Aje kirkhaof
Contact
Gastenboek

 

 

De aje kirkhaof

Sjtil gesjtange
bie wiezende sjeem
van kruutzend iezer

blajerende buim
baove sjtatige sjtein

en graafkelders vól
achtergelaote verdreet

Zoväöl
det zegke wilt
vergaet mich neet

Remunj, Els Zeegers-Koelen

 

 

 

 

’t Graaf mit de henj

‘t raak mich
de krach van same
de henj ineingevlóchte
veur ewig verbónje
zjwiegend alleszčgkend

klimop klump euver
’t verleje nao noe
’t inj is ‘t begin
de cirkel is róndj

Remunj, Els Zeegers-Koelen

 

Crypte Allerzielenloop 2016, foto Mathieu Beeren

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oudere nieuwsberichten treft u aan door te klikken op Archief.

 


 

‘Kunstenaars, musici en medici op het Oude Kerkhof in Roermond’ én ‘Leven en werken van de ‘photograph d’art’ Mathieu Koch’

--------------

Max Guillaume (1877-1944) -------------------------------------------Mathieu Koch (1900-1976)

In de tweede helft van de 19de eeuw vestigden ondernemers uit Duitsland, België en Frankrijk op divers gebied zich bij voorkeur in Roermond, dat in die periode als het ware een gouden eeuw doormaakte. Niet alleen industriëlen voelden zich aangetrokken door in de stad aanwezige ontwikkelingsmogelijkheden, maar ook kunstenaars en musici maakten graag deel uit van de bloeiende kunstsector. De stad Roermond was destijds in dit opzicht ‘the place to be’ en groeide uit tot een locatie van hoog artistiek niveau, niet in het minst door de aanwezigheid van autochtone kunstenaars in vele variëteiten. Deze kunstenaars en musici, maar ook medici zijn de hoofdpersonen die genoemd worden in een presentatie die gegeven wordt door John Vaessen, auteur van het boek ‘Dood, maar niet vergeten’, graven en grafkelders op ‘den Aje Kirkhaof’ in Roermond. Hoewel verschillend in de uitoefening van hun beroep hebben ze gemeen dat ze allen begraven of bijgezet zijn op de voormalige stadsbegraafplaats het Oude Kerkhof in Roermond. De aandacht zal onder meer gevestigd worden op kunstschilders als Windhausen, Kohl, Scheen, Sijben de Maroye en Schreurs, maar ook op glaskunstenaars als Nicolas en Van den Essen, kunstsmeden (Cox en Geraedts), beeldhouwers (Oor, Pieters, Geelen, Smeets en Stienon) en uiteraard bouwkunstenaars als Pierre en Jos Cuypers, Van der Schuit, Delsing en Weber. Op muzikaal gebied zullen diverse musici de revue passeren; Louis, Paul en Max Guillaume, Jos Beltjens alsmede Willem Bayer, Henri Sagers en andere Philharmonieleden zorgden er onder meer voor dat Roermond in die periode muzikaal op de kaart gezet werd. Het gedeelte vóór de pauze wordt afgesloten met het oproepen van herinneringen aan in de stad werkzame medici als Stijns, Leurs, Finaly en Wong Lun Hing.


Ná de pauze zal het tweede gedeelte geheel gewijd zijn aan het leven en werken van een recenter kunstenaar, de ‘photograph d’art’ zoals hij zichzelf noemde, Mathieu Koch (1900-1976). Aandacht zal worden besteed aan zijn familie en opleiding, zijn vriendschap met Joep Nicolas en Charles Eyck alsmede zijn contacten met Adriaan Roland Holst en Gisèle van Waterschoot van der Gracht, benevens zijn vele verdiensten, met name betreffende de zwart/wit portretfotografie, in binnen - en buitenland.

De lezing zal plaatsvinden op dinsdag 20 februari van 14.00 uur tot 16.00 uur in MFC ’t Paradies, Munsterstraat 61. Deelname bedraagt euro 3,00 per persoon.


 

Lüsekamp 30-12- 2017

Traditioneel wordt elk jaar (ditmaal voor de 21ste keer) herdacht dat bijna 3000 mannen en jongens op 30 december 1944 op bevel van de Duitse bezetter te voet uit Roermond weggevoerd werden om te gaan werken in de Duitse oorlogsindustrie. Ook dit jaar werd bij het Mahnmal op de Lüsekamp bij het Elmpter Wald in toespraken van de burgemeester van Niederkrüchten, Kalle Wassong en de loco-burgemeester van Roermond, Angely Waajen-Crins, herinnert aan de executies van de dertien Roermondenaren en een Poolse partizaan die, niet ver verwijderd van het gedenkteken, op 26 en 27 december 1944 hebben plaatsgevonden en aan de daaropvolgende barre tocht op 30 december van mannelijke inwoners van Roermond tussen de 16 en 60 jaar naar Dülken en verder. Een afvaardiging van de Stichting Oude Kerkhof was aanwezig om een krans te leggen en te herdenken dat de veertien slachtoffers - ná in 1947 te zijn opgegraven - eerst hun voorlopige rustplaats op het Oude Kerkhof gekregen hebben. Pas in 1950 zijn de stoffelijke resten bijgezet bij het herdenkingsmonument op de algemene begraafplaats 'Tussen de Bergen'.

Foto's: Bernd Nienhaus

 


 

AUTHENTIEKE GERESTAUREERDE GRAFDOZEN OF GRAFTROMMELS, VANAF HEDEN TE ZIEN IN HET VOORMALIGE LIJKENHUISJE OP DE BEGRAAFPLAATS

Ruim zeven jaar geleden ontving de Stichting Oude Kerkhof van de familie Van Basten Batenburg, wonende op kasteeltje Nederhoven te Beegden, vier authentieke graftrommels die zo’n honderd jaar geleden op de aan de familie verwante laatste rustplaatsen Dahmen-Thissen en Strens-Milliard aanwezig waren. De grafdozen, die na zo vele jaren in minder goede staat verkeerden, werden in afwachting van hun restauratie eerst enkele jaren opgeslagen in een grafkelder op de begraafplaats. Vervolgens werden ze naar een bedrijf getransporteerd dat de eventuele restauratie zou uitvoeren. Voorwaarde was echter dat de familie Van Basten Batenburg afstand zou doen van de objecten door ze officieel over te dragen aan de Stichting Oude Kerkhof. Nu deze ze in eigendom had verkregen, werd door de stichting besloten opdracht tot restauratie te geven. Eindelijk kunnen vanaf heden deze prachtig gerestaureerde zeldzame funeraire objecten bij rondleidingen en op verzoek permanent bezichtigd worden. Het gehele project is vakkundig begeleid door onze adviseur Kees van der Zwaan.
Stichting Oude Kerkhof is de familie Van Basten Batenburg en Kees van der Zwaan dan ook zeer erkentelijk voor hun gewaardeerde medewerking deze sieraden van verdwenen grafkunst van de ondergang te redden.
Het begrip grafdoos of graftrommel is heden ten dage vrij onbekend. Het woord ’graftrommel’ komt in de ‘Dikke van Dale’ niet voor, evenmin als het woord grafdoos of kransdoos. Het betreft echter een van metaal (zink) vervaardigde ovale trommel, aan de voorzijde gedicht met glas. In de trommel zijn zinken of biscuit gebakken porseleinen kunstbloemen bevestigd in de vorm van kransen en/of kruisen, soms vergezeld van een foto van de overledene. De eerste graftrommels met kransen verschenen in Nederland rond 1850. Het Oude Kerkhof in Roermond bezat, getuige oude foto’s, een zeer groot aantal trommels dat diverse graven sierden. Na de Tweede Wereldoorlog is het gebruik ervan verdwenen en door vandalisme en de invloed van weersomstandigheden zijn de meeste grafdozen vernield. Volgens een inventarisatie uit 2012 zouden er in heel Limburg, met name Maastricht, Margraten en Roermond, nog zo’n twintig exemplaren voorkomen. Wat Roermond betreft zijn dat vier grafdozen, waarvan twee recente, behorende in en op de grafkelder Nizet-Nanson en twee in de grafkelder Wolfs-Nizet. Gevoegd bij de vier originele grafdozen, geschonken door de familie Van Basten Batenburg, bedraagt het totale aantal trommels op het Oude Kerkhof momenteel tien stuks.
Stichting Oude Kerkhof is uiteraard zeer verheugd deze bijzondere funeraire historische objecten in haar bezit te hebben gekregen en aan de bezoekers van de begraafplaats te kunnen tonen.

(Historische bron: Leon Blok en Evert Jan Halkus, Graftrommels en (kunst) grafkransen in Nederland, uitgave Stichting Dodenakkers.nl, 2013)

 

 


 

Allerzielen 2017

De activiteiten rondom Allerzielen 2017 werden goed bezocht. Zo'n honderdtal deelnemers liepen tijdens de Allerzielenloop met lantaarns vanaf de Kapel in 't Zand in processie naar de hoofdingang van de begraafplaats. Een drie kwartier durende wandeling voerde de bezoekers langs de verlichte locaties, onderbroken door een korte uitleg ter plekke en een tweetal muzikale intermezzo's, ook dit jaar gezongen en gespeeld door Ingrid Bergs (zang) en Hilde Ubben (piano en trompet). Veel belangstelling was er, voor de dit jaar voor het eerst opengestelde, grafkapel van de familie Killaars. De Stichting Oude Kerkhof dankt de familie nogmaals voor hun sympathieke medewerking. Na afloop van de lichtjestocht mocht onze stichting van veel deelnemers complimenten in ontvangst nemen betreffende de organisatie en vernieuwingen die dit jaar werden uitgevoerd. Een en ander is niet in de laatste plaats te danken aan de regisseur van de Allerzielenloop Laurent Linssen, die met een team vrijwilligers van de stichting een maandenlange voorbereiding bekroond zag.

Voor een korte video impressie, gemaakt door Coen In het Panhuis, klik hier.


Ook de tweede avond trok de deels verlichte begraafplaats bezoekers. De meesten bezochten in het voormalige lijkenhuisje een diapresentatie over diverse uitgevoerde restauratie - en bouwprojecten op de begraafplaats in de afgelopen jaren.


Hieronder enkele sfeerbeelden gemaakt door Wim Bongaerts

 

Laatste Allerzielenmis door Mgr. Frans Wiertz op Oude Kerkhof

Mgr. Frans Wiertz draagt voor de laatste keer van zijn pontificaat
met Allerzielen de
traditionele Heilige Mis op in de Bisschoppelijke grafkapel
op het Oude Kerkhof te Roermond

Na afloop van de Eucharistieviering bidden bisschop Wiertz en hulpbisschop Everard de Jong
in de crypte voor alle overledenen op de begraafplaats in het algemeen en voor de
bijgezette bisschoppen in het bijzonder, in het bijzijn van gelovigen

Voorzitter van de Stichting Oude Kerkhof Mathieu Beeren en regisseur van de
Allerzielenloop Laurent Linssen nemen voor de laatste maal afscheid
van Mgr. Frans Wierz die 2 december 2017 met emeritaat gaat.

Op dinsdag 28 november zendt de KRO in het programma ‘Roderick zoekt Licht’ en korte documentaire uit over bisschop Wiertz. Een reportageteam van de KRO ging de met bisschop terug naar Kerkrade, stad van zijn jeugd. Er werden opnames gemaakt in de Sint-Lambertuskerk, in zijn ouderlijk huis en in Rolduc, waar de bisschop zes jaar lang op het Klein Seminarie zat. Daarnaast werd de bisschop thuis in Roermond geïnterviewd. Het portret over bisschop Wiertz is op dinsdag 28 november te zien om 16.20 uur op NPO 2.

Klik hier om een deel van de uitzending op het oude kerkhof te zien.

Bijzonder te noemen was de jaarlijkse Eucharistieviering in de Bisschoppenkapel en crypte op 2 november (Allerzielen), voor de laatste keer gecelebreerd in het bijzijn van Mgr. Frans Wiertz, die binnenkort het Bisschopshuis aan de Paredisstraat in Roermond verlaat om zijn intrek te gaan nemen bij de 'Zusters onder de Bogen' te Maastricht.De volgende Allerzielenactiviteiten zullen plaats vinden op vrijdag 2 en zaterdag 3 november 2018


 

'GRAF MET DE HANDJES' IN REFORMATORISCH DAGBLAD

In het kader van de Maand van de Geschiedenis 2017 verscheen in de zaterdageditie van het Reformatorisch Dagblad d.d. 28 oktober onder de kop 'Werner en Josephine toonden hun liefde zelfs met hun grafzerken' een bijdrage over het 'graf met de handjes'. Klik op hier om het artikel te kunnen lezen.

N.B. De website van het Reformatorisch Dagblad is op zondag niet bereikbaar.


ACTIVITEITEN ALLERZIELEN OP 'DEN AJE KIRKHAOF'

‘ALLERZIELENLOOP’

Om zondag 29 oktober om 19.15 uur start de traditionele 'Allerzielenloop' met het uitreiken van de stormlampen aan de deelnemers op het pleintje vóór de Kapel in 't Zand. Iedereen die mee wilt lopen wordt uitgenodigd op dat tijdstip aldaar aanwezig te zijn. Om 19.25 uur vertrekt de processie naar de hoofdingang van de begraafplaats, waarna de lantaarns door de deelnemers onder begeleiding van gidsen langs de daarvoor bestemde paden geplaatst worden. Diverse locaties worden die avond van binnen of van buiten aangestraald, zodat een gedeelte van het rooms-katholieke deel de begraafplaats feeëriek verlicht is. Bij elk van de verlichte monumenten wordt, in tegenstelling tot voorgaande jaren, een stop gemaakt teneinde de locatie kort toe te lichten.
Dit gebeurt achtereenvolgens bij ‘het graf met de handjes’, het westelijke kerkhofkruis, de Killaarskapel, de Bongaertskapel, het lijkenhuisje, het monument voor niet gedoopte overleden kinderen, de zoeaaf, het oostenlijk kerkhofkruis, het familiegraf Cuypers, de bisschoppelijke grafkapel, de Stoltzenbergkapel en het familiegraf Cillekens. Bij binnenkomst op de begraafplaats zal op trompet ‘Il Silenzio’ gespeeld worden. Gedurende de wandeling zijn er vervolgens twee muzikale intermezzo’s, verzorgd door sopraan Ingrid Bergs en trompetiste/pianiste Hilde Ubben te beluisteren. Bij het lijkenhuisje worden een tweetal muziekstukken voorgedragen:

• Amazing grace (trompet/bugel, zang) en
• Lascia ch’io pianga, Händel (piano en zang).
Een tweede optreden volgt vóór de bisschoppenkapel.
Hier staan achtereenvolgens op het programma:

• Ave Maria, Caccini (piano en zang)
• The last post (trompet/bugel)
• Bist du bei mir, Stölzels (zang en piano) en
• Blijf mij nabij (Abide with me) (trompet/bugel)
Na afloop van de wandeling kan men op eigen gelegenheid langs de inmiddels door de lantaarns verlichte paden de genoemde locaties tot 21.00 uur nogmaals bezoeken.

Ook op maandag 30 oktober zal de verlichte begraafplaats van 19.30 uur tot 21.00 uur te bezoeken zijn. In het (verwarmde) lijkenhuisje kan men dan van 20.00 uur tot 20.20 kijken naar een presentatie over de restauraties van de Bongaertskapel, de Stoltzenbergkapel en het graf met de handjes , de geschiedenis van de Bisschoppelijke grafkapel en de bouw van de Killaarskapel. De presentatie wordt eveneens vertoond van 20.20 uur tot 20.40 uur. Alleen op déze avond is het ook mogelijk op eigen gelegenheid de bisschoppelijke grafkelder te bezoeken.
De grafkelder is eveneens te bezoeken op woensdag 1 november (Allerheiligen) en donderdag 2 november (Allerzielen), beide dagen van 12.00 uur tot 17.00 uur.

Bijzonder is nog te kunnen vermelden dat het interieur van de in 2014 gebouwde Killaarskapel met toestemming van de familie uitsluitend beide avonden tussen 19.30 uur en 21.00 uur te bezichtigen is.

Ter afsluiting van de Allerzielenactiviteiten op het Oude Kerkhof zal op 2 november (Allerzielen) om 08.00 uur s’ morgens de traditionele Eucharistieviering door bisschop Wiertz in de Bisschoppenkapel plaats vinden, aansluitend gevolgd door een korte meditatie in de crypte. De Heilige Mis en meditatie, waarbij iedereen welkom is, wordt opgedragen ter intentie van alle op de begraafplaats rustende overledenen in het algemeen en de overleden bisschoppen in het bijzonder. Voor Mgr. Wiertz zal dit de laatste keer zijn dat hij bij deze viering aanwezig zal zijn, aangezien hij per 2 december met emeritaat gaat.

Hieronder enkele van de verlichte locaties op de begraafplaats op zondag 29 en maandag 30 oktober

 


 

--TV opnamen ‘graf met de handjes’ voor serie over calvinisme

Donderdag 31 augustus bezocht een TV ploeg van de KRO-NCRV omroep Roermond om op het Oude Kerkhof opnamen te maken voor de in het najaar uit te zenden TV serie ‘Achter de dijken’. In de belangstelling stond onder meer het befaamde ‘graf met de handjes’ en de daarmee verbonden historie. De serie gaat over de invloed van de Reformatie op de identiteit van de Nederlander. In ‘Achter de dijken’ wordt het spoor terug gevolgd naar de hervormers Luther en met name Calvijn. In acht afleveringen onderzoekt presentator Leo Blokhuis de uitwerking van het calvinisme op o.a. de economie, de politiek, het gezin, het koningshuis en het Nederlands landschap. Hij spreekt met politici, historici, wetenschappers, theologen en artiesten. In de aflevering met als titel ‘Moeizame tolerantie’, waarin opgenomen ‘het graf met de handjes’, vraagt Blokhuis zich af of er ruimte is om anders te zijn, anders te denken en anders te geloven. Hij vertelt over het fel bekritiseerde huwelijk in 1842 tussen de protestantse militair Werner van Gorkum en de katholieke jonkvrouw Josephine van Aefferden, Na hun overlijden rusten zij aan weerszijden van de muur die de scheiding vormt tussen de twee verschillende geloofsgedeelten. Als symbool van hun onderling blijvende liefde ook ná de dood, werden hun identieke grafmonumenten over de scheidsmuur middels in elkaar grijpende gebeeldhouwde handen verbonden.
De eerste aflevering wordt uitgezonden op vrijdag 8 september 2017 om 21.00 uur op NPO 2. In de zesde aflevering op 13 oktober 2017 om 21.00 uur zullen de opnamen gemaakt op de begraafplaats te zien zijn.


Presentator Leo Blokhuis (met portret van Werner van Gorkum) interviewt rondleider John Vaessen tijdens opnamen voor de KRO-NCRV serie ‘Achter de dijken' bij het 'graf met de handjes' op het Oude Kerkhof (foto: Wim Bongaerts)

Klik hier om de passage over het 'graf met de handjes' te bekijken


------

MAAND VAN DE GESCHIEDENIS

Foto Wim Bongaerts

 

Het thema voor de ‘Maand van de Geschiedenis’ 2017 is ‘GELUK’. Omschrijving van het woord geluk is volgens de website van de ‘Maand van de Geschiedenis’ ook religie en liefde. De geschiedenis van de ‘Algemene begraafplaats nabij ‘Kapel in ’t Zand’ of in de volksmond ‘den Aje Kirkhaof’, is vanaf de oprichting in 1785, een nog zichtbaar overblijfsel van de in 1517, dit jaar precies 500 jaar geleden, door Luther en Calvijn ingezette reformatie, die de grondslag vormde voor het ontstaan van het protestantisme en tot op de dag van vandaag merkbaar is in kerk en samenleving zoals de verdeling in verschillende geloofsgedeelten op deze dodenakker. De blijvende liefde tussen een protestantse militair en een rooms-katholieke jonkvrouw, symbolisch tot uitdrukking komend in het ‘graf met de handjes’, is hier eveneens een rechtstreeks gevolg van.
Tijdens een korte inleiding zal Cécile Finken, rondleider bij de Stichting Oude Kerkhof, de ontstaansgeschiedenis van de begraafplaats toelichten en aandacht besteden aan locaties die gedurende de erop volgende rondleiding bezocht zullen worden. Hieronder onder meer het monument van de zoeaaf, de bisschoppelijke grafkapel met crypte, de kinder-en kloostergraven, het familiegraf van de architect Pierre Cuypers, de geallieerde graven, laatste rustplaatsen van verzetsstrijders en uiteraard het ‘graf met de handjes’. Hierover kan nog vermeld worden dat in een TV uitzending op vrijdag 13 oktober om 21.00 uur op NPO 2 in de KRO-NCRV serie ‘Achter de dijken’ naar aanleiding van het ontstaan van het Calvinisme, aandacht aan dit bijzondere graf besteed zal worden in de aflevering ‘Moeizame tolerantie’.
Start van presentatie en rondleiding is zondag 1 oktober om 13.00 uur in zaal ‘Aad Remunj’, Herkenbosscherweg 10, schuin tegenover de begraafplaats. Afhankelijk van het aantal deelnemers kunnen diverse rondleiders ingezet worden. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

 


Presentatie folder ‘Kapeller Kwartier’

Foto Wilco Allers

Vrijdag 8 september werd in het Kruiswegpark te Roermond de nieuwe folder over het Kapeller Kwartier officieel gepresenteerd. Het Kapeller Kwartier, een oase van rust, verering en bezinning, omvat de Kapel in ’t Zand, het Kruiswegpark, het Oude Kerkhof en de Kepelse Meule. Door het in het leven roepen van deze folder hopen de initiatiefnemers, in nauwe samenwerking met de VVV Roermond, gezamenlijk de aandacht te vestigen op deze in de wijk ‘Kapel in ’t Zand’ gelegen vier historische locaties. Wim Kemp, met voorzitter Stichting Oude Kerkhof Mathieu Beeren een van de initiatiefnemers, bracht in zijn toespraak tot de genodigden, het idee om de krachten te bundelen teneinde dit voornemen te doen slagen, in herinnering.
Voorts werd door Sabina van Cruchten-Huyskens, accountmanager VVV Midden-Limburg Promotie en Marketing, de eerste folder en bijbehorende wandelkaart uitgereikt aan loco-burgemeester Angely Waajen-Crins die vervolgens de betrokken instanties complimenteerde met het genomen initiatief en het bereikte resultaat en tevens de nadruk legde op het verbinden, ontmoeten en samenwerken om tot een dergelijk resultaat te komen. Tenslotte overhandigde Sabina van Cruchten-Huyskens aan de vertegenwoordigers van de Kapel in ’t Zand, het Kruiswegpark, het Oude Kerkhof en de Kepelse Meule de pakketten folders en wandelkaarten om onder de aandacht van geïnteresseerden te brengen ter promotie van deze nieuwe toeristische Midden-Limburgse trekpleister. De bijeenkomst werd onder meer bijgewoond door een tiental vrijwilligers van onze stichting.

Folder en wandelkaart zijn eveneens verkrijgbaar bij de VVV Roermond, Markt 17. 

OPEN MONUMENTENDAGEN 2017

____ _

-------De graven van Max van Bergen (links) en --------e---nEchtpaar Sjang Kunkels en Catharina van Bergen_-----------EGrafkelder kermisexploitantenfamilie

-------zijn moeder Tina van Bergen-Xhaflaire n----------------------------------___ -------------------- ___ _---------Wolfs-Nizet op 'den Aje Kirkhaof'

chtpaar Sjang K


________________ ___________

'BOEREN, BURGERS EN BUITENLUI' OP HET OUDE KERKHOF TIJDENS OPEN MONUMENTENDAGEN OP ZONDAG 10 SEPTEMBER 2017

Voor de nationale Open Monumentendagen 2017 is als thema gekozen: ‘Boeren, burgers en buitenlui’. De nadruk ligt hiermee sterk op mensen en op hun onderlinge economische en culturele relaties. Het thema verbindt stadsbewoners, plattelandsbewoners en mensen met en rondtrekkend bestaan en het verbindt uiteenlopende historische perioden met het heden.
Op de uit 1785 stammende monumentale algemene stadsbegraafplaats 'Nabij Kapel in 't Zand' (het Oude Kerkhof) zijn vele graven aanwezig die betrekking hebben op overleden Roermondenaren die als zodanig geclassificeerd kunnen worden. De term ‘Boeren, burgers en buitenlui’ werd in het verleden vaak gebruikt door kermisexploitanten die hun attractie op deze manier luidkeels onder de aandacht wilden brengen. 'Den Aje Kirkhaof' is bovendien in zijn geheel in 2001 tot rijksmonument verklaard. Een elftal monumenten werd daarbij expliciet beschreven.


Deze elf apart tot rijksmonument benoemde locaties zullen tijdens een rondleiding belicht worden op uitsluitend de eerste Open Monumentendag zaterdag 9 september. Het betreft de Bisschoppenkapel met crypte, de Bongaertskapel, de Stoltzenbergkapel, het lijkenhuisje, het 'graf met de handjes', de zoeaaf, het NSB graf en de grafmonumenten van de families Van de Winkel-Hoppener, Nizet, Cuypers en Guillaume. Vertrekpunt is om exact 14.00 uur vanaf de publieksingang.

Op de tweede Open Monumentendag zondag 10 september start de rondleiding in het kader van het thema 'Boeren, burgers en buitenlui' om precies 14.00 uur in het gerestaureerde lijkenhuisje met een diapresentatie over de ontstaansgeschiedenis van de begraafplaats en wordt er vervolgens onder meer aandacht besteed aan enkele vooroorlogse Roermondse kermisfamilies zoals Xhaflaire, Wolfs, Benner, Nizet, Van Bergen, Kunkels en Schulte, wier laatste rustplaatsen onder meer tijdens de aansluitende wandeling bezocht zullen worden.

Zowel aan deelname aan de rondleiding op zaterdag 9 september, alsook op zondag 10 september zijn geen kosten verbonden


BEZOEK OUDE KERKHOF JUMELAGE SWALMEN-NEPOMUK

Vrijdagmiddag 25 augustus 2017 werd de begraafplaats op verzoek van de Stichting Swalmen-Nepomuk in het kader van het traditionele uitwisselingsprogramma bezocht door een 50tal inwoners van de partnerstad Nepomuk in Tsjechië. De gasten werden bij aankomst kort welkom geheten door rondleider John Vaessen. Voorzitter van de Stichting Oude Kerkhof Mathieu Beeren kon tot zijn spijt om persoonlijke redenen niet aanwezig zijn. Vervolgens vond er een verdeling in drie groepen plaats, met name één Duitstalige groep, geleid door Brigitte Sarton en twéé Engelstalige groepen onder leiding van Renée Sarton en John Vaessen. Vanwege organisatorische omstandigheden moesten de rondleidingen helaas met een half uur ingekort worden, wat niet wegnam dat er van Tsjechische kant veel aandacht was voor hetgeen de rondleiders over de begraafplaats te vertellen hadden. Aan de hand van het na afloop in ontvangst genomen applaus en lovende woorden, mag geconcludeerd worden dat de bezoekers het zeer naar hun zin gehad hebben.
Stichting Oude Kerkhof hoopt met deze activiteit haar steentje bij gedragen te hebben aan de doelstelling van de Stichting Swalmen-Nepomuk: het leggen en onderhouden van contacten tussen de burgers in Swalmen en de inwoners van Nepomuk. De rondleiding heeft wederom aangetoond dat het rondleiden van buitenlandse gasten op onze begraafplaats, wat een vreemde taal betreft, voor onze rondleiders vooralsnog geen probleem hoeft te zijn.
(Zie ook: www.swalmen-nepomuk.com)


Het beeld van Johannes Nepomucenus van Nepomuk op de brug te Swalmen (foto: www.swalmen-nepomuk.com)

 


Afscheid Anny Ramakers-Dahmen †


Maandag 7 augustus overleed ons bestuurslid en medeoprichter van de Stichting Oude Kerkhof Anny Ramakers-Dahmen (1932-2017).
Vanaf de oprichting in 1996 is zij, zowel als bestuurslid als ook rondleider, zeer betrokken geweest bij het wel en wee van onze stichting.
Het afscheid van haar heeft plaats gevonden op 15 augustus in de Minderbroederskerk te Roermond. Voorzitter Mathieu Beeren bracht Anny in herinnering als een markante persoonlijkheid waaraan de stichting veel dank verschuldigd is. Zij ruste in vrede.

 


 

CUYPERSDAGEN OP OUDE KERKHOF

In het kader van de jaarlijkse ‘Cuypersdagen’ kan men in samenwerking met het 'Cuypershuis' op zondag 11 juni een rondleiding bijwonen op 'den Aje Kirkhaof', die geheel gewijd is aan locaties en personen die gerelateerd zijn aan de architect Pierre Cuypers (1827-1921). Uiteraard wordt tijdens deze unieke wandeling zijn familiegraf bezocht, maar ook laatste rustplaatsen van onder meer zijn compagnon Frans Stoltzenberg en werknemers als Peter Smeets, Theo Pieters, Jacques Oor, Willem Slenders, Jean Geelen, Frans van den Essen, Henri Scheen, Jules Danis en Sjoerd van de Schuit. Eveneens wordt de aandacht gevestigd op graven van Cuypers’ tijdgenoten zoals de architect Weber en de kunstenaars Windhausen, Nicolas en Lücker.
Vanaf 14.00 uur is het, vooraf aan de rondleiding, alleen op zondag 11 juni mogelijk op de begraafplaats in het (door Cuypers ontworpen) lijkenhuis een presentatie met mondelinge toelichting bij te wonen van de restauratie van Cuypers' familiegraf, die tussen 2004 en 2006 heeft plaatsgevonden. De rondleiding zelf start aansluitend aan de presentatie om 14.30 uur vanaf het voormalige lijkenhuis en zal rond 16.00 uur eindigen. Aan de rondleiding zijn geen kosten verbonden. In het 'Cuypershuis' is een wandelroute (één kilometer, twintig minuten) naar het Oude Kerkhof verkrijgbaar.
Info: www.oudekerkhofroermond.nl

(Pierre Cuypers op zijn sterfbed, Foto: C.G. Weers, GAR)


 

Week van de Begraafplaats van 27 mei t/m 4 juni

Zaterdag 3 juni 'Week van de Begraafplaats' 14.00 uur gratis rondleiding 'Natuur op de begraafplaats'
De Week van de Begraafplaats is een initiatief van de ASCE, de Association of Significant Cemeteries in Europe. Deze organisatie heeft als doel om Europese begraafplaatsen onder de aandacht te brengen als fundamenteel onderdeel van ons erfgoed. In Nederland gebeurd dat onder de vlag van de Stichting 'De Terebinth', de LOB en de BVOB. Deze organisatie heeft als doel om Europese begraafplaatsen onder de aandacht te brengen als fundamenteel onderdeel van ons erfgoed. Tijdens deze week vertellen vele enthousiaste beheerders graag over de natuurwaarde en het historisch belang van de begraafplaats. Afgezien van de historische waarde van de Roermondse algemene begraafplaats ‘Nabij Kapel in ’t Zand’, zoals de officiële benaming luidt, is het Oude Kerkhof uniek vanwege zijn bijzondere flora. Vooral het katholieke gedeelte valt op door de aanwezigheid van eeuwenoude bomen en struiken langs graven, paden en ter accentuering van kruisingen. Het lijkt op een botanische tuin of arboretum van bomen met een symbolische en hoge sierwaarde. De begraafplaats fungeert niet alleen als een omsloten tuin voor de doden, maar eveneens als een tuin van beschouwing voor de levenden. Het is een paradijselijke groene oase van rust, bezinning en herdenking. In het algemeen blijkt het groen een zeer bepalend onderdeel van de begraafplaats te zijn. Een grote variatie aan bomen en planten verhoogt de natuurwaarde en geeft rust en intimiteit. Pas vanaf 1860 was het toegestaan om bomen en struiken op de uit 1785 stammende begraafplaats te planten, echter met uitzondering van de beide joodse begraafplaatsen die volgens de joodse wet verstoken moesten blijven van door de mens aangebrachte beplantingen. In het kader van de Week van de Begraafplaats zal Hans Moors, begraafplaatsbeheerder in Roermond, in nauwe samenwerking met de Stichting Oude Kerkhof, op zaterdag 3 juni een rondleiding over 'den Aje Kirkhaof' verzorgen waarbij het accent op de natuur zal liggen.
De wandeling, waaraan geen kosten verbonden zijn, start om 14.00 uur bij de publieksingang aan de Weg langs het Kerkhof
.


Foto Wim Bongaerts


 

GRATIS RONDLEIDING ‘AJE KIRKHAOF’ ROERMOND

Op zondag 21 mei kan men deelnemen aan een door de Stichting Oude Kerkhof aangeboden gratis rondleiding over de uit 1785 stammende stadsbegraafplaats ‘Nabij Kapel in ’t Zand’, zoals de officiële benaming luidt. Voorafgaand aan deze wandeling is er om 13.00 uur een korte inleiding met fotopresentatie in zaal ‘Aad Remunj’, Herkenbosscherweg 10, schuin tegenover de begraafplaats. Gedurende de twee uur durende rondleiding zullen alle vijf geloofsgedeelten en daarmee markante laatste rustplaatsen en locaties van dit Rijksmonument worden bezocht.
De duidelijke zichtbare indeling in religieuze gedeelten, de begraafklassen, het relatief grote aantal grafkelders (54!), het vele smeed-en gietijzer, de talrijke monumentale graven en de bijzondere flora maken ‘den Aje Kirkhaof’ een monumentale dodenakker van formaat. Hier liggen in de meest letterlijke zin van het woord de Roermondenaren die tussen 1750 en 1950 de historie van de stad mede bepaald hebben. Daaronder bevinden zich niet alleen geestelijken, politici, leden van de rechterlijke macht, edelen, industriëlen en middenstanders, maar ook kunstenaars, medici, notarissen, architecten, stadsfiguren en kermisexploitanten. Vele graven herinneren bovendien aan de Tweede Wereldoorlog die vooral op het joodse gedeelte in het bijzonder gekenmerkt worden. Het is die dag onder meer mogelijk de crypte van de bisschoppenkapel te bezoeken, evenals andere grafkapellen die voor deze gelegenheid opengesteld zullen worden. Diverse grafkelders zijn te bezichtigen en is het toegestaan er met een gids in af te dalen.
Uiteraard zal er speciale aandacht zijn voor het op 9 mei j.l. door de opperrabbijn Nederland, Binyomin Jacobs onthulde grafmonumentje van de in 1943 overleden Ruben Baer

Grafsteentje op het graf van Ruben Baer (1943-1943) na de onthulling (Foto: Wim Bongaerts)


 

ONTHULLING GRAFSTEENTJE RUBEN BAER (1943-1943)

Foto's Wim Bongaerts

Onder ideale weersomstandigheden waren ruim honderd belangstellenden op dinsdag 9 mei om 12.30 uur aanwezig op de Nieuwe Joodse begraafplaats om getuige te zijn van de onthulling van een nieuw grafsteentje op het grafje van de in 1943 geboren en gestorven Ruben Baer. Na het welkomstwoord van de voorzitter Stichting Oude Kerkhof, Mathieu Beeren, prees Benoit Wesly, voorzitter van de Joodse Gemeente Limburg, onze stichting met het genomen initiatief het grafje door leerlingen van de tegen over de begraafplaats gelegen Synergieschool te laten adopteren. Burgemeester Rianne Donders-de Leest vestigde vervolgens de aandacht op de geschiedenis van de Roermondse Joodse gemeente, die door de gevolgen van de Holocaust uiteindelijk zo klein werd dat hun gemeente in 1986 opgeheven moest worden. Het was mooi te mogen constateren dat het bijna voltallige College van B&W (een wethouder was wegens ziekte verhinderd) aanwezig was. Daarna was het de beurt aan de directie van de Synergieschool, de dames Jet Dekkers en Hetty Belgers die het belangrijk vonden dat door de adoptie van het grafje van Ruben Baer zijn verhaal en dat van anderen levend gehouden wordt. Ook wordt de adoptie door hen uiterst serieus genomen en zal die zich niet alleen beperken door het grafje af en toe te bezoeken. Isa Ahmadi, leerling van de school, droeg daarop uiterst bekwaam een door hem zelf geschreven verhaal voor, waarin hij Ruben omschreef als een symbool voor alle andere kinderen die kort geleefd hebben. Als voorlaatste spreker vertelde John Vaessen, vrijwilliger bij de Stichting Oude Kerkhof en initiatiefnemer van dit project, over de historische achtergrond van het grafje (zie op deze site daarvoor de rubriek Publicaties en klik op aanvullingen) en sprak de hoop uit dat wellicht in de toekomst aan de hand van het geadopteerde grafje van Ruben Baer een jaarlijkse herdenking op deze joodse begraafplaats, mogelijk in combinatie met een bezoek door leerlingen, ook van andere scholen, aan de voormalige synagoge gestalte gegeven zou kunnen worden. Tenslotte was het woord aan de opperrabbijn Binyomin Jacobs die op eigen verzoek het grafsteentje vervolgens zou gaan onthullen. In een aangrijpende rede herinnerde hij aan de gruwelijkheden in de kampen in de periode ‘40/’45 en memoreerde dat, hoe tegenstrijdig ook, Ruben het voorrecht had op een natuurlijke wijze te sterven in plaats van hoogstwaarschijnlijk vermoord te worden. Ook pleitte hij er voor dat de jeugd nooit vergeten mag wat er gebeurd is en waarschuwde voor het opkomend antisemitisme en rassenhaat. Daaropvolgend onthulde de opperrabbijn samen met Isa de grafsteen door de bedekkende zwarte doek te verwijderen en het uitspreken van een gebed, zowel in het Hebreeuws als in het Nederlands. De leerlingen van de Synergieschool legden aansluitend volgens joods gebruik steentjes op het graf in de vorm van de naam Ruben, benevens door hen uit hout gemaakte Davidsterren. Hun voorbeeld werd gevolgd door vele aanwezigen, waaronder burgemeester, wethouders en andere genodigden waarmee de ceremonie, die tot driemaal toe sfeervol en muzikaal onderbroken werd door het voordragen van Jiddische liederen door het ensemble El Cambio, ten einde kwam. Daarop begaven velen zich, op uitnodiging van de directie van de Synergieschool, naar hun ‘grand café’ voor het nuttigen van een kopje koffie of thee met een stukje vlaai. Een geste die door de organiserende Stichting Oude Kerkhof zeer op prijs gesteld werd. Hoewel de stichting en de school zich in eerste instantie wilde beperken tot een herdenking op kleine schaal, zijn ze er trots op dat, mede dank zij de aanwezigheid van opperrabbijn Jacobs en voorzitter Benoit Wesly, de ceremonie als geslaagd mag worden beschouwd en via de media wederom uitgebreid de aandacht op onze mooie historische monumentale begraafplaats gevestigd is.
Het bestuur van de stichting dankt hierbij nogmaals alle bij de stichting aangesloten vrijwilligers, Binyomin Jacobs, Benoit Wesly, de dames Hetty Belgers, Liesbeth Biermans, Jet Dekkers en hun leerlingen, de heren Eric Caris, Hans Moors en John Beckers en allen die aanwezig waren voor hun gewaardeerde bijdrage aan het doen slagen van deze bijzondere bijeenkomst.

video RTV Roermond: https:

Foto's Hennie Retera:

Foto's Rob van Deurzen:

Foto's René Roosjen:

Foto's Coen In Het Panhuis:

Foto's Lucien Pijper:

Foto's Wim Bongaerts:

en ook verwijzingen naar websites:

https://christenenvoorisrael.nl/2017/05/een-grafsteen-voor-ruben/

http://www.rd.nl/vandaag/binnenland/kleine-ruben-redde-zijn-moeder-door-zijn-vroege-geboorte-1.1399743

 

Onderstaand artikel in dagblad Trouw

Onderstaande artikelen in dagblad de Limburger


 

THEMA RONDLEIDING OORLOGSSLACHTOFFERS, VERZETSLIEDEN EN JOODS ROERMOND OP 'DEN AJE KIRKHAOF'

Op zondag 30 april organiseert de Stichting Oude Kerkhof te Roermond ook dit jaar weer een rondleiding met als onderwerp de Tweede Wereldoorlog. De start is om 13.00 uur met een korte voorbeschouwing in zaal 'Aad Remunj', Herkenbosscherweg 10, schuin tegenover de begraafplaats, waarna vele graven en locaties bezocht zullen worden die herinneren aan de periode 1940-1945. De rondleiding, die verzorgd wordt door gidsen van de stichting, voert de bezoeker onder meer langs graven van oorlogsslachtoffers zoals Anna Lutgens, Maria Vlek, Margaretha Sliepen, Mathieu Fonteijn en Theo Stroucken. Moeder en zoon Houben kwamen om bij de beschieting van een evacuatietrein op 8 februari te Wesel (D.). Voorts wordt stilgestaan bij de laatste rustplaatsen van verzetsstrijders als Francisca Brinkman-Rohling, Jan Wolters, Theo Bots, Johannes Roosjen en de kompanen Sjaak Frenken en Baer Reulen, die beiden op 10 juni 1944 na een schijnproces opgehangen zijn in Amsterdam en vervolgens hun massagraf gevonden hebben in de duinen te Bloemendaal. Van deze laatste zal aan het graf zijn afscheidsbrief voorgelezen worden. Bovendien zal gewezen worden op de plaats waar de veertien met Kerstmis 1944 gefusilleerde Roermondenaren begraven geweest zijn, evenals de slachtoffers die zijn omgekomen ten gevolge van de bombardementen van onder meer 11 november 1944, zoals de families Ament, Wilke, de Bock en Salden. Aandacht zal er ook zijn voor de kindergrafjes tengevolge van de evacuatie begin 1945. Op de begraafplaats zijn twee NSB graven (Hetterscheid en De Leeuw) aanwezig die eveneens belicht zullen worden. Het grafmonument van Leendert de Leeuw met nationaalsocialistische signatuur is vanwege zijn bijzonderheid aangemerkt als Rijksmonument. De plek waar 160 gesneuvelde Duitse militairen hun voorlopige rustplaats gekregen hebben (het 'Pruusseböske') zal eveneens bezocht worden. Bij de eregraven van Britse en Canadese vliegtuigbemanningsleden zal verteld worden over het neerstorten van hun machine. Tenslotte is er ook aandacht voor de nieuwe joodse begraafplaats. Totaal 133 Roermondse joden hebben ten gevolge van de Holocaust hun leven met de dood moeten bekopen. Vele namen op de grafstenen herinneren aan familieleden die na hun deportatie niet meer zijn teruggekeerd, zoals Hiegentlich, Straus, Cardozo, Behretz, Goedhart, Egger, Lehman, Leviticus en Goudsmit. Aan het uiteindelijk voor haar bestemde graf, waarin ze niet heeft mogen rusten, wordt het aangrijpende verhaal verteld over het lot van de joodse Jeanette Passmann-Vogelsang.
Deelname aan deze eenmalige jaarlijkse themarondleiding die ruim anderhalf uur zal duren, bedraagt drie euro per persoon. De wandeling is minder geschikt voor jonge kinderen. Vooraf aanmelden is niet nodig, tijdig aanwezig zijn is aan te bevelen.

Foto links: één van de zeven nog bestaande NSB graven in Nederland. Foto midden: Graven verzetsstrijders Hendrickx, Reulen en Frenken. Foto rechts: Monument in opdracht van familie Lehmann.

(Foto's: Stichting Oude Kerkhof)


THEMADAG STICHTING 'DE TEREBINTH' IN ROERMOND

Zaterdag 8 april ontving de Stichting Oude Kerkhof in het kader van een themadag, bestuur en leden van de stichting voor funerair erfgoed 'De Terebinth'.

Voorzitter Mathieu Beeren van de Stichting Oude Kerkhof met rechts voorzitter Bert Lever van de Stichting 'De Terebinth', foto Maurice Heemels.

Foto's Wim Bongaerts.

Na de lezing in 'Aad Remunj' van Dr. Maurice Heemels over zijn proefschrift 'Op den akker des doods waar allen gelijk worden...' begaf het gezelschap zich naar de begraafplaats alwaar Maurice ter plekke tekst en uitleg gaf. Met een gezellig samenzijn, waarbij omtrent het thema van gedachten gewisseld werd, werd de middag besloten.

 


Bartho Hendriksen 9 april

Bartho Hendriksen heeft een opmerking toegevoegd aan het bericht van Terebinth, stichting voor funerair erfgoed.


Was een bijzonder geslaagde middag die uitstekend werd begeleid door de vrijwilligers van de Stichting Oude Kerkhof Roermond. En nu eindelijk het 'beeld met de twee handjes' live gezien.


 

Nieuw grafmonumentje Ruben Baer (1943-1943) geplaatst

 

Op 7 april 2017 werd op de nieuwe joodse begraafplaats op initiatief van de Stichting Oude Kerkhof een nieuw grafsteentje geplaatst op het enige, tot voor kort nog deels herkenbare, kindergrafje van Ruben Baer.
Het grafje zal in de toekomst geadopteerd worden door leerlingen van de tegenover de begraafplaats gelegen Synergieschool.

De moeder van Ruben Baer, Flora Salomon, werd voor de bevalling van haar kindje opgenomen in het Laurentius ziekenhuis in Roermond, alwaar enkele dagen na de geboorte op 9 april 1943 haar zoontje, slechts vier dagen oud, op 13 april is overleden. Met medewerking van het ziekenhuispersoneel heeft Flora Salomon kunnen onderduiken in Wessem en ontsnapte daardoor aan de derde deportatie op diezelfde negende april naar Westerbork. Zij werd echter later verraden door een NSB‘er en alsnog in 1944 naar Bergen-Belsen weggevoerd. Zij overleefde het verblijf in het kamp, keerde terug naar Wessem en evacueerde uiteindelijk naar de Verenigde Staten. De vader en broer van Ruben, Leo Baer en Rolf Helmut Baer zijn in 1944 omgekomen in Auschwitz.

Op zijn verzoek zal opperrabbijn Binyomin Jacobs (Inter Provinciaal Opper Rabbinaat) in gezelschap van de voorzitter van de Joodse Gemeente Limburg, Benoit Wesly, op 9 mei 2017 om 12.30 uur het monumentje op de begraafplaats officieel onthullen.


______Opperrabbijn Binyomin Jacobs ___________________________________________________ Foto John Vaessen


Jaarlijkse herdenking in samenwerking met de Bond van Wapenbroeders.

HERDENKING 2017

De jaarlijkse 'Act of Remembrance', georganiseerd door de Bond van Wapenbroeders op de begraafplaats vond plaats onder ideale weersomstandigheden en trok ruim honderd belangstellenden. Loco burgemeester Angely Waajen herdenkt de gesneuvelde vliegtuigbemanningsleden in gezelschap van Rear Admiral Hardern en andere vertegenwoordigers van Allied Joint Force Command.

foto Coen in het Panhuis

Voor een beeldverslag van RTV klik: hier


 

Jaarlijkse herdenking in samenwerking met de Bond van Wapenbroeders.

´For your tomorrow, we gave our today´


Op zondag 2 april 2017 zal de Bond van Wapenbroeders Afdeling Roermond en Venlo in samenwerking met het Joint Force Command Brunssum en de Stichting Oude Kerkhof tijdens de jaarlijkse herdenking stilstaan bij de in de Tweede Wereldoorlog gesneuvelde Britse en Canadese vliegtuigbemanningsleden alsmede Nederlandse verzetsstrijders en militairen die tijdens de oorlog zijn omgekomen en op het Oude Kerkhof begraven zijn.
Na een aantal toespraken van genodigden en het voorlezen van een aantal gedichten door leerlingen van de tegen over de begraafplaats gelegen Synergieschool, wordt tijdens een processie kort stilgestaan bij een 22 tal graven waaronder de laatste rustplaatsen van negen Royal Air Force en Royal Canadian Air Force vliegtuigbemanningsleden. De herdenkingsdienst op het Oude Kerkhof begint om 14.00 uur voor de Bisschoppenkapel.
Toegang uitsluitend via de hoofdingang van de begraafplaats. www.wapenbroederszuid.nl

Herdenking 2016

Foto Coen in het Panhuis


 

EERSTE ALGEMENE RONDLEIDING OP OUDE KERKHOFDe eerste gratis bij te wonen algemene rondleiding 2017 op 'den Aje Kirkhaof' te Roermond, georganiseerd door de Stichting Oude Kerkhof, zal plaats vinden op zondag 26 maart. Deelnemers worden uitgenodigd om 13.00 uur aanwezig te zijn voor een korte inleiding in zaal 'Aad Remunj', Herkenbosscherweg 10, schuin tegenover de begraafplaats. Tijdens de rondleiding, die ongeveer twee uur in beslag zal nemen, worden alle vijf geloofsgedeelten van de uit 1785 stammende dodenakker bezocht. De begraafplaats kan getypeerd worden als 'spiegel' van de samenleving. De sociale en religieuze verschillen in de stad in de afgelopen twee eeuwen komen er zeer nadrukkelijk tot uiting in de klassenindeling en de monumentale grafcultuur. De Stichting Oude Kerkhof werd opgericht in 1996 met onder meer als doel de begraafplaats als cultureel erfgoed te behouden. Mede door haar inzet is ze in 2001 benoemd tot rijksmonument en mag er vanaf 2010 weer begraven of bijgezet worden.

De rondleiders van de Stichting Oude Kerkhof heten u van harte welkom bij de eerste algemene rondleiding 2017 (Foto: Wim Bongaerts)


 

 

L