Historie
Restauratie
Bereikbaarheid
Rondleiding
Publicaties
Nieuwsbrief
links
Vrunj van 't Aje kirkhaof
Contact
Gastenboek

 

 

De aje kirkhaof

Sjtil gesjtange
bie wiezende sjeem
van kruutzend iezer

blajerende buim
baove sjtatige sjtein

en graafkelders vól
achtergelaote verdreet

Zoväöl
det zegke wilt
vergaet mich neet

Remunj, Els Zeegers-Koelen

 

 

 

 

’t Graaf mit de henj

‘t raak mich
de krach van same
de henj ineingevlóchte
veur ewig verbónje
zjwiegend alleszčgkend

klimop klump euver
’t verleje nao noe
’t inj is ‘t begin
de cirkel is róndj

Remunj, Els Zeegers-Koelen

 

Crypte Allerzielenloop 2016, foto Mathieu Beeren

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oudere nieuwsberichten treft u aan door te klikken op Archief.

Open hier aanvullingen op boek "Dood, maar niet vergeten".

Kijk voor meer info over het boek "Dood, maar niet vergeten" bij publicaties.


LEZING ‘ROERMONDSE MUSICI EN MEDICI VAN 1775 TOT 1945’

Als grote animator van het Roermondse muziekleven kan zonder twijfel bisschop Philippus Damianus van Hoensbroek (1724-1793) beschouwd worden. Vele in de stad wonende musici kunnen tussen 1775 en 1945 in verband gebracht worden met muziekgezelschappen zoals de Koninklijke Harmonie Roermond , het Koninklijk Roermonds Mannenkoor , de Roermondse Zang en Muziekvereniging en een aantal harmoniën en fanfares in de regio. Gedurende twee eeuwen lang was Roermond letterlijk toonaangevend wat bekwame musici betreft, maar had eveneens een aantrekkende werking op binnen - en buitenlandse muzikanten. Zo heeft de uit België afkomstige familie Guillaume zo’n honderd jaar lang haar stempel gedrukt op de muzikale beleving in de stad en ook uit Duitsland vestigden beroepsmuzikanten, zoals Anton Faulhaber en Willem Bayer, zich permanent in Roermond. Vele musici die tijdens de lezing de revue zullen passeren hebben hun laatste rustplaats op het Oude Kerkhof. De presentatie wordt verzorgd door John Vaessen, auteur van het boek ‘Dood, maar niet vergeten, graven en grafkelders op ‘den Aje Kirkhaof’ in Roermond, die onder meer een ‘ooggetuigenverslag’ zal geven van de ‘illustere Prysbehaling door de Philharmonie op 19 juli 1830 te Brussel’ en levensschetsen zal vertonen van musici als Henri Sagers, Jos Beltjens, Jean Drijkoningen, Henri Tijssen, Elbert Franssen, vader Louis en zoon Max Guillaume en vele anderen.
In een gedeelte ná de pauze wordt de aandacht gevestigd op Roermondse medici die in dezelfde periode in de stad werkzaam waren zoals onder meer Laurent Stijns, Karel Leurs, Simon Finaly, Adolf Wong Lun Hing en Tiny Imkamp. De presentatie vindt plaats op dinsdag 11 september van 14.00 uur tot 16.00 uur in MFC ’t Paradies’, Munsterstraat 61 te Roermond. De toegangsprijs bedraagt drie euro per persoon. Zie ook: www.paradiesroermond.nl

 


 

Open Monumentendag op Oude Kerkhof

Alleen op zaterdag 8 september organiseert de Stichting Oude Kerkhof Roermond tijdens de Open Monumentendagen een gecombineerde activiteit met als thema ‘In Europa’ in het kader van het Europese Jaar van het Cultureel Erfgoed.

Landschapswandeling
Landschapsgids Wilbert Dekker neemt u mee op een wandeling die om 12.00 uur vertrekt vanaf de parkeerplaats bij ‘Kapel in ’t Zand’. Na een korte introductie gaat de route langs het activiteitencentrum Pappelhof over het kleine pad langs de flat ‘Ingensande’ naar de Roer, de schoonste rivier van Nordrhein- Westfalen en Nederland. Vervolgens wordt het Kruiswegpark aangedaan en het aldaar aanwezige traditionele bloementapijt bezocht. De tocht wordt in stilte voortgezet door de processiegang in de ‘Kapel in ’t Zand’ naar de Heinsbergerweg alwaar via de historische ‘Galgenberg’, de bekende ‘Kepelse Meule’ bezocht wordt. De wandeling eindigt via de prachtige beukenlaan rond 13.30 uur op het Oude Kerkhof vóór de Bisschoppenkapel.

Mini-concert Koninklijke Harmonie Roermond
Ter afsluiting van de wandeling vindt aldaar vanaf 14.00 uur een openluchtconcert plaats door de Koninklijke Harmonie Roermond. In het verleden heeft de Harmonie tijdens de Open Monumentendagen regelmatig op deze unieke locatie gemusiceerd, mede als eerbetoon aan leden van dit muziekgezelschap die hier sinds 1850 hun laatste rustplaats hebben. Het concert komt te vervallen indien de weersomstandigheden van dien aard zijn, dat optreden niet verantwoord is.
De aansluitende rondleiding vindt in dat geval vanaf 13.30 uur plaats.

Rondleiding
Aansluitend aan het concert start rond 15.00 uur onder leiding van ervaren rondleiders van de Stichting Oude Kerkhof een twee uur durende wandeling over één van de oudste, tot rijksmonument benoemde, algemene begraafplaatsen (1785) van ons land. Mocht het concert geen doorgang vinden, dan beginnen de rondleidingen om 13.30 uur vanaf de hoofdingang van de begraafplaats, waarna alle vijf geloofsgedeelten met hun bijzondere monumentale graven bezocht zullen worden. Een tweetal overdekte rustgelegenheden zijn in de route opgenomen. De bisschoppelijke grafkapel en de nieuwe joodse begraafplaats zijn minder toegankelijk voor deelnemers die slecht ter been zijn.

Aan de wandeling (12.00 uur-13.30 uur), het concert (14.00 uur-14.45 uur) en de rondleiding (15.00 uur-17.00 uur) kan ook los van elkaar deelgenomen worden.

Klassendag
In veel plaatsen wordt een Klassendag georganiseerd op de vrijdag voorafgaand aan de Open Monumentendagen. Op vrijdag 7 september bezoeken leerlingen van de groepen 5 tot en met 8 van basisscholen een door hen gekozen monument in de buurt. Ongeveer zeventig leerlingen van basisschool ‘de Achtbaan’ uit Melick zullen dan, verdeeld over vijf groepen onder begeleiding van eenzelfde aantal rondleiders, vanaf 08.30 uur kennis kunnen maken met deze bijzondere historische dodenakker.
Alle activiteiten zijn gratis toegankelijk.

Concert Open Monumentendagen 2014 op Oude Kerkhof door de Koninklijke Harmonie Roermond


Mededeling

In de maanden juli en augustus zijn er op de begraafplaats in verband met de vakantieperiode geen door de Stichting Oude Kerkhof geplande activiteiten. Uiteraard blijft de mogelijkheid gedurende deze periode rondleidingen te reserveren en er aan deel te nemen.
De eerstvolgende activiteit waar u aandacht voor gevraagd wordt zijn de Open Monumentendagen op zaterdag 8 en zondag 9 september. Bovendien vindt er op dinsdag 11 september een lezing plaats in ’t Paradies’ over ‘Musici en Medici’ die tussen 1785 en 1945 begraven zijn op het Oude Kerkhof. Over beide activiteiten wordt u tijdig nader geïnformeerd.

Klik hier om een televisieverslag te zien dat gemaakt is door RTV Roermond naar aanleiding van het ‘Cuypersweekend’ op de begraafplaats op zondag 10 juni jongstleden.

 


 

 

 


 

 

CUYPERSWEEKEND OP OUDE KERKHOF: PRESENTATIE EN RONDLEIDING

In het kader van het traditionele jaarlijkse ‘Cuypersweekend’, in samenwerking met het 'Cuypershuis', vindt er op zondag 10 juni een rondleiding plaats op 'den Aje Kirkhaof', die geheel gewijd zal zijn aan locaties en personen die gerelateerd zijn aan de Roermondse architect Pierre Cuypers (1827-1921). Uiteraard wordt tijdens deze unieke wandeling zijn familiegraf bezocht, maar ook laatste rustplaatsen van onder meer zijn compagnon Frans Stoltzenberg en werknemers als Peter Smeets, Theo Pieters, Jacques Oor, Willem Slenders, Jean Geelen, Frans van den Essen, Henri Scheen, Jules Danis en Sjoerd van de Schuit. Eveneens wordt de aandacht gevestigd op graven van Cuypers’ tijdgenoten zoals de architect Weber en de kunstenaars Windhausen, Nicolas en Lücker.
Vanaf 14.00 uur kan men, vóóraf aan de rondleiding, alléén op zondag 10 juni in het (door Cuypers ontworpen) lijkenhuisje op de begraafplaats een presentatie met mondelinge toelichting van de restauratie van Cuypers' familiegraf bijwonen, die tussen 2004 en 2006 heeft plaatsgevonden. De rondleiding zelf start aansluitend aan de presentatie om 14.30 uur vanaf het voormalige lijkenhuis en zal rond 16.00 uur eindigen. Aan de rondleiding zijn geen kosten verbonden. In het 'Cuypershuis' is een wandelroute (één kilometer, twintig minuten) naar het Oude Kerkhof verkrijgbaar.
Uiteraard is de begraafplaats op zaterdag 9 juni ook geopend, maar vinden er géén activiteiten plaats.


Pierre Cuypers met achterkleinkind


 

Campagne City Management 'Roermond, het ontdekken waard'.
Foto 'Graf met de Handjes' gemaakt door Wim Bongaerts, te zien in Roermond/Herten

 

 

 


 

OPLEVERING GERESTAUREERDE KLOOSTERGRAVEN 2016-2018

Op 16 juni 2016 vond in het stadhuis de eerste bijeenkomst plaats met vertegenwoordigers van diverse congregaties, de gemeente Roermond en de stichting Oude Kerkhof om te onderzoeken in hoeverre restauratie van enkele kloostergrafvelden en graven in de toekomst mogelijk zou zijn.
Na bijna twee jaar van voorbereiden, plannen en uitvoeren vond op 25 mei 2018 de uiteindelijke oplevering van dit prestigieuze project plaats.
In het reeds in 2012 gerestaureerde lijkenhuisje op de begraafplaats heette de voorzitter van de stichting Mathieu Beeren de genodigden van harte welkom, waarna gedeputeerde Provinciale Staten, Hubert Mackus (CDA) zijn bewondering voor dit nu afgesloten project niet onder stoelen of banken stak. Ook wethouder Ferdinand Pleyte (D66) feliciteerde de stichting met dit behaalde resultaat. Plebaan deken Rob Merkx memoreerde vervolgens aan de grote verdiensten die de kloosterordes in het verleden voor de stad betekent hebben en pater Paul Schreurs vertelde over het toeval hoe de Camilianen ooit in Roermond terecht gekomen waren. Na een diapresentatie door John Vaessen (PR Oude Kerkhof), waarin de toestand van de te restaureren objecten vóór de restauratie te zien was, werden de bezoekers door hem en Kees van der Zwaan (initiator en begeleider van het project) langs de diverse locaties op de begraafplaats gevoerd om het uiteindelijke resultaat te aanschouwen. Bezocht werden onder meer de individuele graven van één Zuster van Liefde van de congregatie Maastricht en de vijf Kleine Zusters van de Heilige Joseph, de grafvelden van de Zusters van het Arme Kind Jezus (‘Steenen Trappen’), Ursulinen van Salvator, Zusters van Liefde van de Congregatie van Tilburg en Paters Camillianen. In een eerder stadium waren de drie grafvelden van de Zusters van Retraite aan de Kapellerlaan reeds gerestaureerd. Ter afsluiting van de bijeenkomst werden alle gasten uitgenodigd voor een hapje en een drankje in de tegenover de begraafplaats gelegen zaal ‘Aad Remunj’. De restauraties van de diverse kloostergraven werd mogelijk gemaakt dank zij de financiële medewerking van Provinciale Staten en de gemeente Roermond. Aan de realisatie van het gehele project namen deel de bedrijven Jack Martina (hardsteen), Westrom (schilderwerk), Sivero Metaal (herstel hekwerk en kruisen) en PMK (grafveldenafwerking). Het moge duidelijk zijn dat het resultaat van de uitgevoerde restauraties op het Oude Kerkhof een grote aanwinst is voor dit in 2001 benoemde rijksmonument.

link naar Foto's gemaakt door Rob van Deurzen voor VIALimburg

 

Onderstaande foto's zijn gemaakt door Wim Bongaerts

 

 

 

 

 


 

Koninklijke onderscheiding voor Cees van der ZwaanAan de vooravond van Koningsdag 2018 heeft het Zijne Majesteit behaagt Cees van der Zwaan, adviseur bij de Stichting Oude Kerkhof, te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hem en nog tien andere genomineerden werden in MFC 'de Graasj', in tegenwoordigheid van zijn vrouw Truus en vertegenwoordigers van de stichting, de bijbehorende versierselen opgespeld door burgemeester Rianne Donders-de Leest.
Zij memoreerde de vele verdiensten die Cees in de afgelopen twintig jaar voor het Oude Kerkhof gehad heeft, in het bijzonder zijn betrokkenheid bij diverse restauratieprojecten. Mede aan Cees is het te danken dat de begraafplaats in zijn huidige vorm in stand gebleven is en nationale bekendheid gekregen heeft. Naast Annie Ramakers-Dahmen† en Léon Gilissen in 2016, is Cees van der Zwaan de derde gedecoreerde vrijwilliger bij onze stichting. Bestuur en vrijwilligers van Stichting Oude Kerkhof feliciteren Cees en Truus van harte met het verkrijgen van deze Koninklijke onderscheiding.

-- --- --

- --------------------- De zojuist door burgemeester Donders------------- De tot Lid in de Orde van Oranje Nassau benoemde

--------------------- --gedecoreerde Cees van der Zwaan --------------- --Cees van der Zwaan (Foto: Rob Smits).

- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--- --


 

Tweede Wereldoorlog rondleiding op Oude Kerkhof Roermond

Zondag 6 mei organiseert de Stichting Oude Kerkhof de jaarlijkse WO II rondleiding op het Oude Kerkhof te Roermond, waarbij diverse locaties en laatste rustplaatsen van gesneuvelde geallieerden, verzetslieden en oorlogsslachtoffers bezocht zullen worden. De start is om 13.00 uur met een korte voorbeschouwing in zaal 'Aad Remunj', Herkenbosscherweg 10, schuin tegenover de begraafplaats. De rondleiding, die verzorgd wordt door gidsen van de stichting, voert de bezoeker onder meer langs graven van oorlogsslachtoffers als Anna Lutgens, Maria Vlek, Margaretha Sliepen, Mathieu Fonteijn en Theo Stroucken. Moeder en zoon Houben kwamen om bij de beschieting van een evacuatietrein op 8 februari te Wesel (D.). Voorts wordt stilgestaan bij de laatste rustplaatsen van verzetsstrijders als Francisca Brinkman-Rohling, Jan Wolters, Theo Bots, Johannes Roosjen en de kompanen Sjaak Frenken en Baer Reulen, die beiden op 10 juni 1944 geëxecuteerd zijn. Van deze laatste zal aan het graf zijn afscheidsbrief voorgelezen worden. Bovendien zal gewezen worden op de plaats waar de veertien met Kerstmis 1944 gefusilleerde Roermondenaren begraven geweest zijn, evenals de slachtoffers die zijn omgekomen ten gevolge van de bombardementen van onder meer 11 november 1944, zoals de families Ament, Wilke, de Bock en Salden. Aandacht zal er eveneens zijn voor de kindergrafjes tengevolge van de evacuatie begin 1945. Op de begraafplaats zijn twee NSB graven (Hetterscheid en De Leeuw) aanwezig die belicht zullen worden. Het grafmonument van Leendert de Leeuw met nationaalsocialistische signatuur is vanwege zijn bijzonderheid aangemerkt als rijksmonument. De plek waar 160 gesneuvelde Duitse militairen hun voorlopige rustplaats gekregen hebben (het 'Pruusseböske') zal eveneens bezocht worden. Bij de eregraven van Britse en Canadese vliegtuigbemanningsleden zal verteld worden over het neerstorten van hun machine. Tenslotte is er ook aandacht voor de nieuwe joodse begraafplaats. Totaal 87 joodse inwoners van Roermond zijn ten gevolge van de Holocaust naar concentratiekampen getransporteerd. Vele namen op de grafstenen herinneren aan familieleden die na hun deportatie niet meer zijn teruggekeerd, zoals Hiegentlich, Straus, Cardozo, Behretz, Goedhart, Egger, Lehman, Leviticus en Goudsmit. Aan het uiteindelijk voor haar bestemde graf, waarin ze niet heeft mogen rusten, wordt het aangrijpende verhaal verteld over het lot van de joodse Jeanette Passmann-Vogelsang. Deelname aan deze éénmalige jaarlijkse themarondleiding die twee uur zal duren, bedraagt drie euro per persoon. De wandeling is minder geschikt voor jonge kinderen. Vooraf aanmelden is niet nodig, tijdig aanwezig zijn is aan te bevelen.

------

Laatste rustplaatsen van de verzetsstrijders Albert Reulen en Sjaak Frencken


 

Lezing ‘Roermond Frontstad’ en wat er aan vooraf ging (dinsdag 1 mei)

Van september 1944 tot maart 1945 was Roermond frontstad. Deze periode staat centraal in een lezing die gepresenteerd wordt door John Vaessen, auteur van het boek ‘Dood, maar niet vergeten’. Graven en grafkelders op ‘den Aje Kirkhaof’ in Roermond’ op uitnodiging van MFC ’t Paradies’ op dinsdag 1 mei van 14.00 uur tot 16.00 uur. De presentatie omvat onder meer de eerste schotenwisseling in Nederland van de Tweede Wereldoorlog op de Kapellerlaan, de eerste gesneuvelde Nederlandse militairen op 10 mei , laatste rustplaatsen van omgekomen Duitse militairen en geallieerden op het ‘Oude Kerkhof’, de verzetsstrijders Reulen en Frencken, de NSB’ers Hetterscheid en De Leeuw, het inzetten van Russische krijgsgevangenen door de bezetter, de joden vervolging in Roermond (Passmann -Vogelzang), de bombardementen, de executies in het Elmpterwald, de voettocht van ruim 2700 Roermondse mannen naar Duitsland en de rol daarbij van Abschnitts Kommandant der Fallschirmjäger majoor Ulrich Matthaeas.
Het gedeelte ná de pauze zal gewijd zijn aan de evacuaties naar Noord-Nederland, de bevrijding van Roermond op 1 maart, enkele door oorlogsgeweld omgekomen Roermondenaren (o.a. Stroucken, Lutgens, Vlek, Sliepen en Fonteijn), opgravingen en herbegrafenis van Roermondse oorlogsslachtoffers én burgers die ná de oorlog omkwamen tengevolge van achtergebleven onontplofte munitie zoals onder anderen Koenen en Uiterwijk. Tijdens de lezing zullen onder meer zelden vertoonde foto’s uit die periode uit het archief van de in 2017 overleden Annie Ramakers-Dahmen (destijds voorzitter Stichting jaarlijkse Herdenking Gevallenen 1940-1945 Roermond) te zien zijn.
Deelname bedraagt 3,00 euro per persoon.
Locatie: MFC ’t Paradies, Munsterstraat 61, Roermond.

Abschnitts Kommandant der Fallschirmjäger majoor Ulrich Matthaeas.
(Archief Hein van der Bruggen)

--------------------------------------------------------------------------

Tweede Wereldoorlog rondleiding op Oude Kerkhof (zondag 6 mei)

Zondag 6 mei organiseert de 'Stichting Oude Kerkhof' een WO II rondleiding op het Oude Kerkhof te Roermond, waarbij diverse locaties en laatste rustplaatsen van gesneuvelde geallieerden, verzetslieden en oorlogsslachtoffers, die tijdens de lezing genoemd zijn, bezocht zullen worden. De wandeling start om 13.00 uur met een korte inleiding in zaal 'Aad Remunj', Herkenbosscherweg 10, schuin tegenover de begraafplaats. Ook hier bedraagt de toegangsprijs 3,00 euro per persoon.


 

'Act of Remembrance' 2018


In samenwerking met onze stichting Oude Kerkhof wordt op zondag 15 april de traditionele 'Act of Remembrance' gehouden op initiatief van de Bond van Wapenbroeders met medewerking van HQ JFC Brunssum.
Zoals ieder jaar zullen onder begeleiding van pipers in processie 22 laatste rustplaatsen van oorlogsslachtoffers en verzetshelden bezocht worden benevens de oorlogsgraven van het Gemenebest. Een afvaardiging van de Roermondse gemeenteraad zal hierbij aanwezig zijn evenals vertegenwoordigers van de Royal Air Force en Canadian Air Force. Leerlingen van de tegen over de begraafplaats gelegen Synergieschool brengen een bloemenhulde. De sfeervolle herdenking begint om 14.00 uur en is gratis toegankelijk.De wandeling langs de geselecteerde graven start bij de Bisschoppenkapel

 

Voor een beeldverslag, gemaakt door Pim Ermers, klik op: http://www.wapenbroederszuid.nl/afdelingen/roermond-en-venlo 

PRESENTATIE GERESTAUREERDE GRAFTROMMELS

Zondagmiddag 18 maart om 13.00 uur vond in het voormalige lijkenhuisje de officiële presentatie plaats van de vier door de familie Dahmen geschonken en in opdracht van de Stichting Oude Kerkhof gerestaureerde grafdozen. Afstammelingen van de families Dahmen en Strens waren daarbij, evenals onder meer vrijwilligers van de stichting, aanwezig om de ceremonie bij te wonen. Voorzitter Mathieu Beeren heette de aanwezigen welkom en gaf een korte toelichting op het begrip graftrommel als bijzonder funerair object. Daarbij dankte hij de families voor hun gewaardeerde medewerking de grafdozen af te willen staan aan de stichting, met het doel deze permanent op de begraafplaats te kunnen exposeren. Eveneens was er een woord van dank aan Kees van der Zwaan die het restauratieproject uiteindelijk met succes begeleid heeft. Rondleider John Vaessen memoreerde voorts de wijze waarop hij zeven jaar geleden met de familie Van Basten Batenburg-Dahmen, als aanleiding voor zijn te schrijven boek over de begraafplaats, in contact kwam. De uitnodiging die daarop volgde de familie in hun kasteel Nederhoven in Beegden te bezoeken, bleek onverwacht tot de ontdekking van vier grafdozen te leiden, die in het verleden ooit op de graven Dahmen-Tissen en Strens- Milliard gestaan hadden en vervolgens gedurende tientallen jaren door de familie bewaard zijn gebleven. Op verzoek van de aanwezige families, die ook elders in Nederland wonen, werden vervolgens diverse graven bezocht, onder meer die, waarop vanaf ongeveer 1880 de betreffende graftrommels aanwezig waren. Na afloop van de presentatie werden de aanwezigen uitgenodigd om in café ‘Aad Remunj’ koffie met vlaai te nuttigen en was er een gezellig samenzijn om met elkaar van gedachten te wisselen. Met het in ontvangst nemen van complimenten voor de organisatie door de families aan het adres van onze stichting werd de bijeenkomst met een toast afgesloten. Hiermee kwam het ‘project graftrommels’ ten einde en kunnen de rondleiders in de toekomst met trots de zeldzame funeraire objecten in het lijkenhuisje aan de bezoeker tonen.

Onderstaand een foto impressie van de presentatie gemaakt door Wim Bongaerts.


 


 

GRATIS RONDLEIDING ‘AJE KIRKHAOF’ ROERMOND

Op zondag 25 maart vindt de eerste door de Stichting Oude Kerkhof aangeboden gratis rondleiding in 2018 plaats over de uit 1785 stammende stadsbegraafplaats ‘Nabij Kapel in ’t Zand’, zoals de officiële benaming luidt. Voorafgaand aan deze wandeling is er om 13.00 uur een korte inleiding met fotopresentatie in zaal ‘Aad Remunj’, Herkenbosscherweg 10, schuin tegenover de begraafplaats. Gedurende de twee uur durende rondleiding zullen alle vijf geloofsgedeelten en daarmee markante laatste rustplaatsen en locaties van dit rijksmonument worden bezocht. Voor het eerst tijdens een algemene rondleiding zijn de vier permanent tentoongestelde en gerestaureerde grafdozen in het voormalige lijkenhuisje te bezichtigen. Het totaal aantal graftrommels op de begraafplaats bedraagt nu tien stuks, hetgeen de helft is van het totaal aantal aanwezige grafdozen in Limburg.
De duidelijke zichtbare indeling in religieuze gedeelten, de begraafklassen, het relatief grote aantal grafkelders (53!), het vele smeed-en gietijzer, de talrijke monumentale graven en de bijzondere flora maken ‘den Aje Kirkhaof’ bovendien een monumentale dodenakker van formaat. In een tijd waarin crematie nog geen rol van betekenis speelde en vrijwel elke Roermondenaar die overleed er werd begraven was de begraafplaats de ultieme uitdrukking van de sociale verhoudingen in de stad Roermond. Het is niet alleen een plek waar een enorme hoeveelheid genealogische informatie zichtbaar is, maar ook het tastbare overblijfsel van een verdwenen samenleving. Hier liggen in de meest letterlijke zin van het woord de Roermondenaren die tussen 1750 en 1950 de historie van de stad mede bepaald hebben. Daaronder bevinden zich niet alleen geestelijken, politici, leden van de rechterlijke macht, edelen, industriëlen en middenstanders, maar ook kunstenaars, medici, notarissen, architecten, stadsfiguren en kermisexploitanten. Vele graven herinneren bovendien aan de Tweede Wereldoorlog die vooral op het joodse gedeelte in het bijzonder gekenmerkt worden. Het is die dag onder meer mogelijk de crypte van de bisschoppenkapel te bezoeken, evenals andere grafkapellen die voor deze gelegenheid opengesteld zullen worden. Diverse grafkelders zijn te bezichtigen en is het toegestaan er met een gids in af te dalen.
De rondleiding op 25 maart is de eerste in een reeks van vijf gratis rondleidingen in 2018, georganiseerd door de Stichting Oude Kerkhof. Uiteraard blijft het altijd mogelijk individueel een rondleiding te reserveren. Er zijn geen restricties betreffende de groepsgrootte.


 

De vier, door de familie Van Basten Batenburg - Dahmen geschonken en in opdracht van de Stichting Oude Kerkhof,

gerestaureerde grafdozen. (Foto: Wim Bongaerts)


 

‘Kunstenaars, musici en medici op het Oude Kerkhof in Roermond’ én ‘Leven en werken van de ‘photograph d’art’ Mathieu Koch’

--------------

Max Guillaume (1877-1944) -------------------------------------------Mathieu Koch (1900-1976)

In de tweede helft van de 19de eeuw vestigden ondernemers uit Duitsland, België en Frankrijk op divers gebied zich bij voorkeur in Roermond, dat in die periode als het ware een gouden eeuw doormaakte. Niet alleen industriëlen voelden zich aangetrokken door in de stad aanwezige ontwikkelingsmogelijkheden, maar ook kunstenaars en musici maakten graag deel uit van de bloeiende kunstsector. De stad Roermond was destijds in dit opzicht ‘the place to be’ en groeide uit tot een locatie van hoog artistiek niveau, niet in het minst door de aanwezigheid van autochtone kunstenaars in vele variëteiten. Deze kunstenaars en musici, maar ook medici zijn de hoofdpersonen die genoemd worden in een presentatie die gegeven wordt door John Vaessen, auteur van het boek ‘Dood, maar niet vergeten’, graven en grafkelders op ‘den Aje Kirkhaof’ in Roermond. Hoewel verschillend in de uitoefening van hun beroep hebben ze gemeen dat ze allen begraven of bijgezet zijn op de voormalige stadsbegraafplaats het Oude Kerkhof in Roermond. De aandacht zal onder meer gevestigd worden op kunstschilders als Windhausen, Kohl, Scheen, Sijben de Maroye en Schreurs, maar ook op glaskunstenaars als Nicolas en Van den Essen, kunstsmeden (Cox en Geraedts), beeldhouwers (Oor, Pieters, Geelen, Smeets en Stienon) en uiteraard bouwkunstenaars als Pierre en Jos Cuypers, Van der Schuit, Delsing en Weber. Op muzikaal gebied zullen diverse musici de revue passeren; Louis, Paul en Max Guillaume, Jos Beltjens alsmede Willem Bayer, Henri Sagers en andere Philharmonieleden zorgden er onder meer voor dat Roermond in die periode muzikaal op de kaart gezet werd. Het gedeelte vóór de pauze wordt afgesloten met het oproepen van herinneringen aan in de stad werkzame medici als Stijns, Leurs, Finaly en Wong Lun Hing.


Ná de pauze zal het tweede gedeelte geheel gewijd zijn aan het leven en werken van een recenter kunstenaar, de ‘photograph d’art’ zoals hij zichzelf noemde, Mathieu Koch (1900-1976). Aandacht zal worden besteed aan zijn familie en opleiding, zijn vriendschap met Joep Nicolas en Charles Eyck alsmede zijn contacten met Adriaan Roland Holst en Gisèle van Waterschoot van der Gracht, benevens zijn vele verdiensten, met name betreffende de zwart/wit portretfotografie, in binnen - en buitenland.

De lezing zal plaatsvinden op dinsdag 20 februari van 14.00 uur tot 16.00 uur in MFC ’t Paradies, Munsterstraat 61. Deelname bedraagt euro 3,00 per persoon.


 

 

 

L