Nieuwsberichten voorgaande jaren


Historie
Restauratie
Bereikbaarheid
Rondleiding
Publicaties
Nieuwsbrief
links
Vrunj van 't Aje kirkhaof
Contact
Gastenboek

 

 

De aje kirkhaof

Sjtil gesjtange
bie wiezende sjeem
van kruutzend iezer

blajerende buim
baove sjtatige sjtein

en graafkelders vól
achtergelaote verdreet

Zoväöl
det zegke wilt
vergaet mich neet

Remunj, Els Zeegers-Koelen

 

 

 

 

’t Graaf mit de henj

‘t raak mich
de krach van same
de henj ineingevlóchte
veur ewig verbónje
zjwiegend alleszègkend

klimop klump euver
’t verleje nao noe
’t inj is ‘t begin
de cirkel is róndj

Remunj, Els Zeegers-Koelen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lüsekamp 30-12- 2017

Traditioneel wordt elk jaar (ditmaal voor de 21ste keer) herdacht dat bijna 3000 mannen en jongens op 30 december 1944 op bevel van de Duitse bezetter te voet uit Roermond weggevoerd werden om te gaan werken in de Duitse oorlogsindustrie. Ook dit jaar werd bij het Mahnmal op de Lüsekamp bij het Elmpter Wald in toespraken van de burgemeester van Niederkrüchten, Kalle Wassong en de loco-burgemeester van Roermond, Angely Waajen-Crins, herinnert aan de executies van de dertien Roermondenaren en een Poolse partizaan die, niet ver verwijderd van het gedenkteken, op 26 en 27 december 1944 hebben plaatsgevonden en aan de daaropvolgende barre tocht op 30 december van mannelijke inwoners van Roermond tussen de 16 en 60 jaar naar Dülken en verder. Een afvaardiging van de Stichting Oude Kerkhof was aanwezig om een krans te leggen en te herdenken dat de veertien slachtoffers - ná in 1947 te zijn opgegraven - eerst hun voorlopige rustplaats op het Oude Kerkhof gekregen hebben. Pas in 1950 zijn de stoffelijke resten bijgezet bij het herdenkingsmonument op de algemene begraafplaats 'Tussen de Bergen'.

Foto's: Bernd Nienhaus

 


 

AUTHENTIEKE GERESTAUREERDE GRAFDOZEN OF GRAFTROMMELS, VANAF HEDEN TE ZIEN IN HET VOORMALIGE LIJKENHUISJE OP DE BEGRAAFPLAATS

Ruim zeven jaar geleden ontving de Stichting Oude Kerkhof van de familie Van Basten Batenburg, wonende op kasteeltje Nederhoven te Beegden, vier authentieke graftrommels die zo’n honderd jaar geleden op de aan de familie verwante laatste rustplaatsen Dahmen-Thissen en Strens-Milliard aanwezig waren. De grafdozen, die na zo vele jaren in minder goede staat verkeerden, werden in afwachting van hun restauratie eerst enkele jaren opgeslagen in een grafkelder op de begraafplaats. Vervolgens werden ze naar een bedrijf getransporteerd dat de eventuele restauratie zou uitvoeren. Voorwaarde was echter dat de familie Van Basten Batenburg afstand zou doen van de objecten door ze officieel over te dragen aan de Stichting Oude Kerkhof. Nu deze ze in eigendom had verkregen, werd door de stichting besloten opdracht tot restauratie te geven. Eindelijk kunnen vanaf heden deze prachtig gerestaureerde zeldzame funeraire objecten bij rondleidingen en op verzoek permanent bezichtigd worden. Het gehele project is vakkundig begeleid door onze adviseur Kees van der Zwaan.
Stichting Oude Kerkhof is de familie Van Basten Batenburg en Kees van der Zwaan dan ook zeer erkentelijk voor hun gewaardeerde medewerking deze sieraden van verdwenen grafkunst van de ondergang te redden.
Het begrip grafdoos of graftrommel is heden ten dage vrij onbekend. Het woord ’graftrommel’ komt in de ‘Dikke van Dale’ niet voor, evenmin als het woord grafdoos of kransdoos. Het betreft echter een van metaal (zink) vervaardigde ovale trommel, aan de voorzijde gedicht met glas. In de trommel zijn zinken of biscuit gebakken porseleinen kunstbloemen bevestigd in de vorm van kransen en/of kruisen, soms vergezeld van een foto van de overledene. De eerste graftrommels met kransen verschenen in Nederland rond 1850. Het Oude Kerkhof in Roermond bezat, getuige oude foto’s, een zeer groot aantal trommels dat diverse graven sierden. Na de Tweede Wereldoorlog is het gebruik ervan verdwenen en door vandalisme en de invloed van weersomstandigheden zijn de meeste grafdozen vernield. Volgens een inventarisatie uit 2012 zouden er in heel Limburg, met name Maastricht, Margraten en Roermond, nog zo’n twintig exemplaren voorkomen. Wat Roermond betreft zijn dat vier grafdozen, waarvan twee recente, behorende in en op de grafkelder Nizet-Nanson en twee in de grafkelder Wolfs-Nizet. Gevoegd bij de vier originele grafdozen, geschonken door de familie Van Basten Batenburg, bedraagt het totale aantal trommels op het Oude Kerkhof momenteel tien stuks.
Stichting Oude Kerkhof is uiteraard zeer verheugd deze bijzondere funeraire historische objecten in haar bezit te hebben gekregen en aan de bezoekers van de begraafplaats te kunnen tonen.

(Historische bron: Leon Blok en Evert Jan Halkus, Graftrommels en (kunst) grafkransen in Nederland, uitgave Stichting Dodenakkers.nl, 2013)

 

 


 

Allerzielen 2017

De activiteiten rondom Allerzielen 2017 werden goed bezocht. Zo'n honderdtal deelnemers liepen tijdens de Allerzielenloop met lantaarns vanaf de Kapel in 't Zand in processie naar de hoofdingang van de begraafplaats. Een drie kwartier durende wandeling voerde de bezoekers langs de verlichte locaties, onderbroken door een korte uitleg ter plekke en een tweetal muzikale intermezzo's, ook dit jaar gezongen en gespeeld door Ingrid Bergs (zang) en Hilde Ubben (piano en trompet). Veel belangstelling was er, voor de dit jaar voor het eerst opengestelde, grafkapel van de familie Killaars. De Stichting Oude Kerkhof dankt de familie nogmaals voor hun sympathieke medewerking. Na afloop van de lichtjestocht mocht onze stichting van veel deelnemers complimenten in ontvangst nemen betreffende de organisatie en vernieuwingen die dit jaar werden uitgevoerd. Een en ander is niet in de laatste plaats te danken aan de regisseur van de Allerzielenloop Laurent Linssen, die met een team vrijwilligers van de stichting een maandenlange voorbereiding bekroond zag.

Voor een korte video impressie, gemaakt door Coen In het Panhuis, klik hier.


Ook de tweede avond trok de deels verlichte begraafplaats bezoekers. De meesten bezochten in het voormalige lijkenhuisje een diapresentatie over diverse uitgevoerde restauratie - en bouwprojecten op de begraafplaats in de afgelopen jaren.


Hieronder enkele sfeerbeelden gemaakt door Wim Bongaerts

 

Laatste Allerzielenmis door Mgr. Frans Wiertz op Oude Kerkhof

Mgr. Frans Wiertz draagt voor de laatste keer van zijn pontificaat
met Allerzielen de
traditionele Heilige Mis op in de Bisschoppelijke grafkapel
op het Oude Kerkhof te Roermond

Na afloop van de Eucharistieviering bidden bisschop Wiertz en hulpbisschop Everard de Jong
in de crypte voor alle overledenen op de begraafplaats in het algemeen en voor de
bijgezette bisschoppen in het bijzonder, in het bijzijn van gelovigen

Voorzitter van de Stichting Oude Kerkhof Mathieu Beeren en regisseur van de
Allerzielenloop Laurent Linssen nemen voor de laatste maal afscheid
van Mgr. Frans Wierz die 2 december 2017 met emeritaat gaat.

Op dinsdag 28 november zendt de KRO in het programma ‘Roderick zoekt Licht’ en korte documentaire uit over bisschop Wiertz. Een reportageteam van de KRO ging de met bisschop terug naar Kerkrade, stad van zijn jeugd. Er werden opnames gemaakt in de Sint-Lambertuskerk, in zijn ouderlijk huis en in Rolduc, waar de bisschop zes jaar lang op het Klein Seminarie zat. Daarnaast werd de bisschop thuis in Roermond geïnterviewd. Het portret over bisschop Wiertz is op dinsdag 28 november te zien om 16.20 uur op NPO 2.

Klik hier om een deel van de uitzending op het oude kerkhof te zien.

Bijzonder te noemen was de jaarlijkse Eucharistieviering in de Bisschoppenkapel en crypte op 2 november (Allerzielen), voor de laatste keer gecelebreerd in het bijzijn van Mgr. Frans Wiertz, die binnenkort het Bisschopshuis aan de Paredisstraat in Roermond verlaat om zijn intrek te gaan nemen bij de 'Zusters onder de Bogen' te Maastricht.De volgende Allerzielenactiviteiten zullen plaats vinden op vrijdag 2 en zaterdag 3 november 2018


 

'GRAF MET DE HANDJES' IN REFORMATORISCH DAGBLAD

In het kader van de Maand van de Geschiedenis 2017 verscheen in de zaterdageditie van het Reformatorisch Dagblad d.d. 28 oktober onder de kop 'Werner en Josephine toonden hun liefde zelfs met hun grafzerken' een bijdrage over het 'graf met de handjes'. Klik op hier om het artikel te kunnen lezen.

N.B. De website van het Reformatorisch Dagblad is op zondag niet bereikbaar.


ACTIVITEITEN ALLERZIELEN OP 'DEN AJE KIRKHAOF'

‘ALLERZIELENLOOP’

Om zondag 29 oktober om 19.15 uur start de traditionele 'Allerzielenloop' met het uitreiken van de stormlampen aan de deelnemers op het pleintje vóór de Kapel in 't Zand. Iedereen die mee wilt lopen wordt uitgenodigd op dat tijdstip aldaar aanwezig te zijn. Om 19.25 uur vertrekt de processie naar de hoofdingang van de begraafplaats, waarna de lantaarns door de deelnemers onder begeleiding van gidsen langs de daarvoor bestemde paden geplaatst worden. Diverse locaties worden die avond van binnen of van buiten aangestraald, zodat een gedeelte van het rooms-katholieke deel de begraafplaats feeëriek verlicht is. Bij elk van de verlichte monumenten wordt, in tegenstelling tot voorgaande jaren, een stop gemaakt teneinde de locatie kort toe te lichten.
Dit gebeurt achtereenvolgens bij ‘het graf met de handjes’, het westelijke kerkhofkruis, de Killaarskapel, de Bongaertskapel, het lijkenhuisje, het monument voor niet gedoopte overleden kinderen, de zoeaaf, het oostenlijk kerkhofkruis, het familiegraf Cuypers, de bisschoppelijke grafkapel, de Stoltzenbergkapel en het familiegraf Cillekens. Bij binnenkomst op de begraafplaats zal op trompet ‘Il Silenzio’ gespeeld worden. Gedurende de wandeling zijn er vervolgens twee muzikale intermezzo’s, verzorgd door sopraan Ingrid Bergs en trompetiste/pianiste Hilde Ubben te beluisteren. Bij het lijkenhuisje worden een tweetal muziekstukken voorgedragen:

• Amazing grace (trompet/bugel, zang) en
• Lascia ch’io pianga, Händel (piano en zang).
Een tweede optreden volgt vóór de bisschoppenkapel.
Hier staan achtereenvolgens op het programma:

• Ave Maria, Caccini (piano en zang)
• The last post (trompet/bugel)
• Bist du bei mir, Stölzels (zang en piano) en
• Blijf mij nabij (Abide with me) (trompet/bugel)
Na afloop van de wandeling kan men op eigen gelegenheid langs de inmiddels door de lantaarns verlichte paden de genoemde locaties tot 21.00 uur nogmaals bezoeken.

Ook op maandag 30 oktober zal de verlichte begraafplaats van 19.30 uur tot 21.00 uur te bezoeken zijn. In het (verwarmde) lijkenhuisje kan men dan van 20.00 uur tot 20.20 kijken naar een presentatie over de restauraties van de Bongaertskapel, de Stoltzenbergkapel en het graf met de handjes , de geschiedenis van de Bisschoppelijke grafkapel en de bouw van de Killaarskapel. De presentatie wordt eveneens vertoond van 20.20 uur tot 20.40 uur. Alleen op déze avond is het ook mogelijk op eigen gelegenheid de bisschoppelijke grafkelder te bezoeken.
De grafkelder is eveneens te bezoeken op woensdag 1 november (Allerheiligen) en donderdag 2 november (Allerzielen), beide dagen van 12.00 uur tot 17.00 uur.

Bijzonder is nog te kunnen vermelden dat het interieur van de in 2014 gebouwde Killaarskapel met toestemming van de familie uitsluitend beide avonden tussen 19.30 uur en 21.00 uur te bezichtigen is.

Ter afsluiting van de Allerzielenactiviteiten op het Oude Kerkhof zal op 2 november (Allerzielen) om 08.00 uur s’ morgens de traditionele Eucharistieviering door bisschop Wiertz in de Bisschoppenkapel plaats vinden, aansluitend gevolgd door een korte meditatie in de crypte. De Heilige Mis en meditatie, waarbij iedereen welkom is, wordt opgedragen ter intentie van alle op de begraafplaats rustende overledenen in het algemeen en de overleden bisschoppen in het bijzonder. Voor Mgr. Wiertz zal dit de laatste keer zijn dat hij bij deze viering aanwezig zal zijn, aangezien hij per 2 december met emeritaat gaat.

Hieronder enkele van de verlichte locaties op de begraafplaats op zondag 29 en maandag 30 oktober

 


 

--TV opnamen ‘graf met de handjes’ voor serie over calvinisme

Donderdag 31 augustus bezocht een TV ploeg van de KRO-NCRV omroep Roermond om op het Oude Kerkhof opnamen te maken voor de in het najaar uit te zenden TV serie ‘Achter de dijken’. In de belangstelling stond onder meer het befaamde ‘graf met de handjes’ en de daarmee verbonden historie. De serie gaat over de invloed van de Reformatie op de identiteit van de Nederlander. In ‘Achter de dijken’ wordt het spoor terug gevolgd naar de hervormers Luther en met name Calvijn. In acht afleveringen onderzoekt presentator Leo Blokhuis de uitwerking van het calvinisme op o.a. de economie, de politiek, het gezin, het koningshuis en het Nederlands landschap. Hij spreekt met politici, historici, wetenschappers, theologen en artiesten. In de aflevering met als titel ‘Moeizame tolerantie’, waarin opgenomen ‘het graf met de handjes’, vraagt Blokhuis zich af of er ruimte is om anders te zijn, anders te denken en anders te geloven. Hij vertelt over het fel bekritiseerde huwelijk in 1842 tussen de protestantse militair Werner van Gorkum en de katholieke jonkvrouw Josephine van Aefferden, Na hun overlijden rusten zij aan weerszijden van de muur die de scheiding vormt tussen de twee verschillende geloofsgedeelten. Als symbool van hun onderling blijvende liefde ook ná de dood, werden hun identieke grafmonumenten over de scheidsmuur middels in elkaar grijpende gebeeldhouwde handen verbonden.
De eerste aflevering wordt uitgezonden op vrijdag 8 september 2017 om 21.00 uur op NPO 2. In de zesde aflevering op 13 oktober 2017 om 21.00 uur zullen de opnamen gemaakt op de begraafplaats te zien zijn.


Presentator Leo Blokhuis (met portret van Werner van Gorkum) interviewt rondleider John Vaessen tijdens opnamen voor de KRO-NCRV serie ‘Achter de dijken' bij het 'graf met de handjes' op het Oude Kerkhof (foto: Wim Bongaerts)

Klik hier om de passage over het 'graf met de handjes' te bekijken


------

MAAND VAN DE GESCHIEDENIS

Foto Wim Bongaerts

 

Het thema voor de ‘Maand van de Geschiedenis’ 2017 is ‘GELUK’. Omschrijving van het woord geluk is volgens de website van de ‘Maand van de Geschiedenis’ ook religie en liefde. De geschiedenis van de ‘Algemene begraafplaats nabij ‘Kapel in ’t Zand’ of in de volksmond ‘den Aje Kirkhaof’, is vanaf de oprichting in 1785, een nog zichtbaar overblijfsel van de in 1517, dit jaar precies 500 jaar geleden, door Luther en Calvijn ingezette reformatie, die de grondslag vormde voor het ontstaan van het protestantisme en tot op de dag van vandaag merkbaar is in kerk en samenleving zoals de verdeling in verschillende geloofsgedeelten op deze dodenakker. De blijvende liefde tussen een protestantse militair en een rooms-katholieke jonkvrouw, symbolisch tot uitdrukking komend in het ‘graf met de handjes’, is hier eveneens een rechtstreeks gevolg van.
Tijdens een korte inleiding zal Cécile Finken, rondleider bij de Stichting Oude Kerkhof, de ontstaansgeschiedenis van de begraafplaats toelichten en aandacht besteden aan locaties die gedurende de erop volgende rondleiding bezocht zullen worden. Hieronder onder meer het monument van de zoeaaf, de bisschoppelijke grafkapel met crypte, de kinder-en kloostergraven, het familiegraf van de architect Pierre Cuypers, de geallieerde graven, laatste rustplaatsen van verzetsstrijders en uiteraard het ‘graf met de handjes’. Hierover kan nog vermeld worden dat in een TV uitzending op vrijdag 13 oktober om 21.00 uur op NPO 2 in de KRO-NCRV serie ‘Achter de dijken’ naar aanleiding van het ontstaan van het Calvinisme, aandacht aan dit bijzondere graf besteed zal worden in de aflevering ‘Moeizame tolerantie’.
Start van presentatie en rondleiding is zondag 1 oktober om 13.00 uur in zaal ‘Aad Remunj’, Herkenbosscherweg 10, schuin tegenover de begraafplaats. Afhankelijk van het aantal deelnemers kunnen diverse rondleiders ingezet worden. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

 


Presentatie folder ‘Kapeller Kwartier’

Foto Wilco Allers

Vrijdag 8 september werd in het Kruiswegpark te Roermond de nieuwe folder over het Kapeller Kwartier officieel gepresenteerd. Het Kapeller Kwartier, een oase van rust, verering en bezinning, omvat de Kapel in ’t Zand, het Kruiswegpark, het Oude Kerkhof en de Kepelse Meule. Door het in het leven roepen van deze folder hopen de initiatiefnemers, in nauwe samenwerking met de VVV Roermond, gezamenlijk de aandacht te vestigen op deze in de wijk ‘Kapel in ’t Zand’ gelegen vier historische locaties. Wim Kemp, met voorzitter Stichting Oude Kerkhof Mathieu Beeren een van de initiatiefnemers, bracht in zijn toespraak tot de genodigden, het idee om de krachten te bundelen teneinde dit voornemen te doen slagen, in herinnering.
Voorts werd door Sabina van Cruchten-Huyskens, accountmanager VVV Midden-Limburg Promotie en Marketing, de eerste folder en bijbehorende wandelkaart uitgereikt aan loco-burgemeester Angely Waajen-Crins die vervolgens de betrokken instanties complimenteerde met het genomen initiatief en het bereikte resultaat en tevens de nadruk legde op het verbinden, ontmoeten en samenwerken om tot een dergelijk resultaat te komen. Tenslotte overhandigde Sabina van Cruchten-Huyskens aan de vertegenwoordigers van de Kapel in ’t Zand, het Kruiswegpark, het Oude Kerkhof en de Kepelse Meule de pakketten folders en wandelkaarten om onder de aandacht van geïnteresseerden te brengen ter promotie van deze nieuwe toeristische Midden-Limburgse trekpleister. De bijeenkomst werd onder meer bijgewoond door een tiental vrijwilligers van onze stichting.

Folder en wandelkaart zijn eveneens verkrijgbaar bij de VVV Roermond, Markt 17. 

OPEN MONUMENTENDAGEN 2017

____ _

-------De graven van Max van Bergen (links) en --------e---nEchtpaar Sjang Kunkels en Catharina van Bergen_-----------EGrafkelder kermisexploitantenfamilie

-------zijn moeder Tina van Bergen-Xhaflaire n----------------------------------___ -------------------- ___ _---------Wolfs-Nizet op 'den Aje Kirkhaof'

chtpaar Sjang K


________________ ___________

'BOEREN, BURGERS EN BUITENLUI' OP HET OUDE KERKHOF TIJDENS OPEN MONUMENTENDAGEN OP ZONDAG 10 SEPTEMBER 2017

Voor de nationale Open Monumentendagen 2017 is als thema gekozen: ‘Boeren, burgers en buitenlui’. De nadruk ligt hiermee sterk op mensen en op hun onderlinge economische en culturele relaties. Het thema verbindt stadsbewoners, plattelandsbewoners en mensen met en rondtrekkend bestaan en het verbindt uiteenlopende historische perioden met het heden.
Op de uit 1785 stammende monumentale algemene stadsbegraafplaats 'Nabij Kapel in 't Zand' (het Oude Kerkhof) zijn vele graven aanwezig die betrekking hebben op overleden Roermondenaren die als zodanig geclassificeerd kunnen worden. De term ‘Boeren, burgers en buitenlui’ werd in het verleden vaak gebruikt door kermisexploitanten die hun attractie op deze manier luidkeels onder de aandacht wilden brengen. 'Den Aje Kirkhaof' is bovendien in zijn geheel in 2001 tot rijksmonument verklaard. Een elftal monumenten werd daarbij expliciet beschreven.


Deze elf apart tot rijksmonument benoemde locaties zullen tijdens een rondleiding belicht worden op uitsluitend de eerste Open Monumentendag zaterdag 9 september. Het betreft de Bisschoppenkapel met crypte, de Bongaertskapel, de Stoltzenbergkapel, het lijkenhuisje, het 'graf met de handjes', de zoeaaf, het NSB graf en de grafmonumenten van de families Van de Winkel-Hoppener, Nizet, Cuypers en Guillaume. Vertrekpunt is om exact 14.00 uur vanaf de publieksingang.

Op de tweede Open Monumentendag zondag 10 september start de rondleiding in het kader van het thema 'Boeren, burgers en buitenlui' om precies 14.00 uur in het gerestaureerde lijkenhuisje met een diapresentatie over de ontstaansgeschiedenis van de begraafplaats en wordt er vervolgens onder meer aandacht besteed aan enkele vooroorlogse Roermondse kermisfamilies zoals Xhaflaire, Wolfs, Benner, Nizet, Van Bergen, Kunkels en Schulte, wier laatste rustplaatsen onder meer tijdens de aansluitende wandeling bezocht zullen worden.

Zowel aan deelname aan de rondleiding op zaterdag 9 september, alsook op zondag 10 september zijn geen kosten verbonden


BEZOEK OUDE KERKHOF JUMELAGE SWALMEN-NEPOMUK

Vrijdagmiddag 25 augustus 2017 werd de begraafplaats op verzoek van de Stichting Swalmen-Nepomuk in het kader van het traditionele uitwisselingsprogramma bezocht door een 50tal inwoners van de partnerstad Nepomuk in Tsjechië. De gasten werden bij aankomst kort welkom geheten door rondleider John Vaessen. Voorzitter van de Stichting Oude Kerkhof Mathieu Beeren kon tot zijn spijt om persoonlijke redenen niet aanwezig zijn. Vervolgens vond er een verdeling in drie groepen plaats, met name één Duitstalige groep, geleid door Brigitte Sarton en twéé Engelstalige groepen onder leiding van Renée Sarton en John Vaessen. Vanwege organisatorische omstandigheden moesten de rondleidingen helaas met een half uur ingekort worden, wat niet wegnam dat er van Tsjechische kant veel aandacht was voor hetgeen de rondleiders over de begraafplaats te vertellen hadden. Aan de hand van het na afloop in ontvangst genomen applaus en lovende woorden, mag geconcludeerd worden dat de bezoekers het zeer naar hun zin gehad hebben.
Stichting Oude Kerkhof hoopt met deze activiteit haar steentje bij gedragen te hebben aan de doelstelling van de Stichting Swalmen-Nepomuk: het leggen en onderhouden van contacten tussen de burgers in Swalmen en de inwoners van Nepomuk. De rondleiding heeft wederom aangetoond dat het rondleiden van buitenlandse gasten op onze begraafplaats, wat een vreemde taal betreft, voor onze rondleiders vooralsnog geen probleem hoeft te zijn.
(Zie ook: www.swalmen-nepomuk.com)


Het beeld van Johannes Nepomucenus van Nepomuk op de brug te Swalmen (foto: www.swalmen-nepomuk.com)

 


Afscheid Anny Ramakers-Dahmen †


Maandag 7 augustus overleed ons bestuurslid en medeoprichter van de Stichting Oude Kerkhof Anny Ramakers-Dahmen (1932-2017).
Vanaf de oprichting in 1996 is zij, zowel als bestuurslid als ook rondleider, zeer betrokken geweest bij het wel en wee van onze stichting.
Het afscheid van haar heeft plaats gevonden op 15 augustus in de Minderbroederskerk te Roermond. Voorzitter Mathieu Beeren bracht Anny in herinnering als een markante persoonlijkheid waaraan de stichting veel dank verschuldigd is. Zij ruste in vrede.

 


 

CUYPERSDAGEN OP OUDE KERKHOF

In het kader van de jaarlijkse ‘Cuypersdagen’ kan men in samenwerking met het 'Cuypershuis' op zondag 11 juni een rondleiding bijwonen op 'den Aje Kirkhaof', die geheel gewijd is aan locaties en personen die gerelateerd zijn aan de architect Pierre Cuypers (1827-1921). Uiteraard wordt tijdens deze unieke wandeling zijn familiegraf bezocht, maar ook laatste rustplaatsen van onder meer zijn compagnon Frans Stoltzenberg en werknemers als Peter Smeets, Theo Pieters, Jacques Oor, Willem Slenders, Jean Geelen, Frans van den Essen, Henri Scheen, Jules Danis en Sjoerd van de Schuit. Eveneens wordt de aandacht gevestigd op graven van Cuypers’ tijdgenoten zoals de architect Weber en de kunstenaars Windhausen, Nicolas en Lücker.
Vanaf 14.00 uur is het, vooraf aan de rondleiding, alleen op zondag 11 juni mogelijk op de begraafplaats in het (door Cuypers ontworpen) lijkenhuis een presentatie met mondelinge toelichting bij te wonen van de restauratie van Cuypers' familiegraf, die tussen 2004 en 2006 heeft plaatsgevonden. De rondleiding zelf start aansluitend aan de presentatie om 14.30 uur vanaf het voormalige lijkenhuis en zal rond 16.00 uur eindigen. Aan de rondleiding zijn geen kosten verbonden. In het 'Cuypershuis' is een wandelroute (één kilometer, twintig minuten) naar het Oude Kerkhof verkrijgbaar.
Info: www.oudekerkhofroermond.nl

(Pierre Cuypers op zijn sterfbed, Foto: C.G. Weers, GAR)


 

Week van de Begraafplaats van 27 mei t/m 4 juni

Zaterdag 3 juni 'Week van de Begraafplaats' 14.00 uur gratis rondleiding 'Natuur op de begraafplaats'
De Week van de Begraafplaats is een initiatief van de ASCE, de Association of Significant Cemeteries in Europe. Deze organisatie heeft als doel om Europese begraafplaatsen onder de aandacht te brengen als fundamenteel onderdeel van ons erfgoed. In Nederland gebeurd dat onder de vlag van de Stichting 'De Terebinth', de LOB en de BVOB. Deze organisatie heeft als doel om Europese begraafplaatsen onder de aandacht te brengen als fundamenteel onderdeel van ons erfgoed. Tijdens deze week vertellen vele enthousiaste beheerders graag over de natuurwaarde en het historisch belang van de begraafplaats. Afgezien van de historische waarde van de Roermondse algemene begraafplaats ‘Nabij Kapel in ’t Zand’, zoals de officiële benaming luidt, is het Oude Kerkhof uniek vanwege zijn bijzondere flora. Vooral het katholieke gedeelte valt op door de aanwezigheid van eeuwenoude bomen en struiken langs graven, paden en ter accentuering van kruisingen. Het lijkt op een botanische tuin of arboretum van bomen met een symbolische en hoge sierwaarde. De begraafplaats fungeert niet alleen als een omsloten tuin voor de doden, maar eveneens als een tuin van beschouwing voor de levenden. Het is een paradijselijke groene oase van rust, bezinning en herdenking. In het algemeen blijkt het groen een zeer bepalend onderdeel van de begraafplaats te zijn. Een grote variatie aan bomen en planten verhoogt de natuurwaarde en geeft rust en intimiteit. Pas vanaf 1860 was het toegestaan om bomen en struiken op de uit 1785 stammende begraafplaats te planten, echter met uitzondering van de beide joodse begraafplaatsen die volgens de joodse wet verstoken moesten blijven van door de mens aangebrachte beplantingen. In het kader van de Week van de Begraafplaats zal Hans Moors, begraafplaatsbeheerder in Roermond, in nauwe samenwerking met de Stichting Oude Kerkhof, op zaterdag 3 juni een rondleiding over 'den Aje Kirkhaof' verzorgen waarbij het accent op de natuur zal liggen.
De wandeling, waaraan geen kosten verbonden zijn, start om 14.00 uur bij de publieksingang aan de Weg langs het Kerkhof
.


Foto Wim Bongaerts


 

GRATIS RONDLEIDING ‘AJE KIRKHAOF’ ROERMOND

Op zondag 21 mei kan men deelnemen aan een door de Stichting Oude Kerkhof aangeboden gratis rondleiding over de uit 1785 stammende stadsbegraafplaats ‘Nabij Kapel in ’t Zand’, zoals de officiële benaming luidt. Voorafgaand aan deze wandeling is er om 13.00 uur een korte inleiding met fotopresentatie in zaal ‘Aad Remunj’, Herkenbosscherweg 10, schuin tegenover de begraafplaats. Gedurende de twee uur durende rondleiding zullen alle vijf geloofsgedeelten en daarmee markante laatste rustplaatsen en locaties van dit Rijksmonument worden bezocht.
De duidelijke zichtbare indeling in religieuze gedeelten, de begraafklassen, het relatief grote aantal grafkelders (54!), het vele smeed-en gietijzer, de talrijke monumentale graven en de bijzondere flora maken ‘den Aje Kirkhaof’ een monumentale dodenakker van formaat. Hier liggen in de meest letterlijke zin van het woord de Roermondenaren die tussen 1750 en 1950 de historie van de stad mede bepaald hebben. Daaronder bevinden zich niet alleen geestelijken, politici, leden van de rechterlijke macht, edelen, industriëlen en middenstanders, maar ook kunstenaars, medici, notarissen, architecten, stadsfiguren en kermisexploitanten. Vele graven herinneren bovendien aan de Tweede Wereldoorlog die vooral op het joodse gedeelte in het bijzonder gekenmerkt worden. Het is die dag onder meer mogelijk de crypte van de bisschoppenkapel te bezoeken, evenals andere grafkapellen die voor deze gelegenheid opengesteld zullen worden. Diverse grafkelders zijn te bezichtigen en is het toegestaan er met een gids in af te dalen.
Uiteraard zal er speciale aandacht zijn voor het op 9 mei j.l. door de opperrabbijn Nederland, Binyomin Jacobs onthulde grafmonumentje van de in 1943 overleden Ruben Baer

Grafsteentje op het graf van Ruben Baer (1943-1943) na de onthulling (Foto: Wim Bongaerts)


 

ONTHULLING GRAFSTEENTJE RUBEN BAER (1943-1943)

Foto's Wim Bongaerts

Onder ideale weersomstandigheden waren ruim honderd belangstellenden op dinsdag 9 mei om 12.30 uur aanwezig op de Nieuwe Joodse begraafplaats om getuige te zijn van de onthulling van een nieuw grafsteentje op het grafje van de in 1943 geboren en gestorven Ruben Baer. Na het welkomstwoord van de voorzitter Stichting Oude Kerkhof, Mathieu Beeren, prees Benoit Wesly, voorzitter van de Joodse Gemeente Limburg, onze stichting met het genomen initiatief het grafje door leerlingen van de tegen over de begraafplaats gelegen Synergieschool te laten adopteren. Burgemeester Rianne Donders-de Leest vestigde vervolgens de aandacht op de geschiedenis van de Roermondse Joodse gemeente, die door de gevolgen van de Holocaust uiteindelijk zo klein werd dat hun gemeente in 1986 opgeheven moest worden. Het was mooi te mogen constateren dat het bijna voltallige College van B&W (een wethouder was wegens ziekte verhinderd) aanwezig was. Daarna was het de beurt aan de directie van de Synergieschool, de dames Jet Dekkers en Hetty Belgers die het belangrijk vonden dat door de adoptie van het grafje van Ruben Baer zijn verhaal en dat van anderen levend gehouden wordt. Ook wordt de adoptie door hen uiterst serieus genomen en zal die zich niet alleen beperken door het grafje af en toe te bezoeken. Isa Ahmadi, leerling van de school, droeg daarop uiterst bekwaam een door hem zelf geschreven verhaal voor, waarin hij Ruben omschreef als een symbool voor alle andere kinderen die kort geleefd hebben. Als voorlaatste spreker vertelde John Vaessen, vrijwilliger bij de Stichting Oude Kerkhof en initiatiefnemer van dit project, over de historische achtergrond van het grafje (zie op deze site daarvoor de rubriek Publicaties en klik op aanvullingen) en sprak de hoop uit dat wellicht in de toekomst aan de hand van het geadopteerde grafje van Ruben Baer een jaarlijkse herdenking op deze joodse begraafplaats, mogelijk in combinatie met een bezoek door leerlingen, ook van andere scholen, aan de voormalige synagoge gestalte gegeven zou kunnen worden. Tenslotte was het woord aan de opperrabbijn Binyomin Jacobs die op eigen verzoek het grafsteentje vervolgens zou gaan onthullen. In een aangrijpende rede herinnerde hij aan de gruwelijkheden in de kampen in de periode ‘40/’45 en memoreerde dat, hoe tegenstrijdig ook, Ruben het voorrecht had op een natuurlijke wijze te sterven in plaats van hoogstwaarschijnlijk vermoord te worden. Ook pleitte hij er voor dat de jeugd nooit vergeten mag wat er gebeurd is en waarschuwde voor het opkomend antisemitisme en rassenhaat. Daaropvolgend onthulde de opperrabbijn samen met Isa de grafsteen door de bedekkende zwarte doek te verwijderen en het uitspreken van een gebed, zowel in het Hebreeuws als in het Nederlands. De leerlingen van de Synergieschool legden aansluitend volgens joods gebruik steentjes op het graf in de vorm van de naam Ruben, benevens door hen uit hout gemaakte Davidsterren. Hun voorbeeld werd gevolgd door vele aanwezigen, waaronder burgemeester, wethouders en andere genodigden waarmee de ceremonie, die tot driemaal toe sfeervol en muzikaal onderbroken werd door het voordragen van Jiddische liederen door het ensemble El Cambio, ten einde kwam. Daarop begaven velen zich, op uitnodiging van de directie van de Synergieschool, naar hun ‘grand café’ voor het nuttigen van een kopje koffie of thee met een stukje vlaai. Een geste die door de organiserende Stichting Oude Kerkhof zeer op prijs gesteld werd. Hoewel de stichting en de school zich in eerste instantie wilde beperken tot een herdenking op kleine schaal, zijn ze er trots op dat, mede dank zij de aanwezigheid van opperrabbijn Jacobs en voorzitter Benoit Wesly, de ceremonie als geslaagd mag worden beschouwd en via de media wederom uitgebreid de aandacht op onze mooie historische monumentale begraafplaats gevestigd is.
Het bestuur van de stichting dankt hierbij nogmaals alle bij de stichting aangesloten vrijwilligers, Binyomin Jacobs, Benoit Wesly, de dames Hetty Belgers, Liesbeth Biermans, Jet Dekkers en hun leerlingen, de heren Eric Caris, Hans Moors en John Beckers en allen die aanwezig waren voor hun gewaardeerde bijdrage aan het doen slagen van deze bijzondere bijeenkomst.

video RTV Roermond: https:

Foto's Hennie Retera:

Foto's Rob van Deurzen:

Foto's René Roosjen:

Foto's Coen In Het Panhuis:

Foto's Lucien Pijper:

Foto's Wim Bongaerts:

en ook verwijzingen naar websites:

https://christenenvoorisrael.nl/2017/05/een-grafsteen-voor-ruben/

http://www.rd.nl/vandaag/binnenland/kleine-ruben-redde-zijn-moeder-door-zijn-vroege-geboorte-1.1399743

 

Onderstaand artikel in dagblad Trouw

Onderstaande artikelen in dagblad de Limburger


 

THEMA RONDLEIDING OORLOGSSLACHTOFFERS, VERZETSLIEDEN EN JOODS ROERMOND OP 'DEN AJE KIRKHAOF'

Op zondag 30 april organiseert de Stichting Oude Kerkhof te Roermond ook dit jaar weer een rondleiding met als onderwerp de Tweede Wereldoorlog. De start is om 13.00 uur met een korte voorbeschouwing in zaal 'Aad Remunj', Herkenbosscherweg 10, schuin tegenover de begraafplaats, waarna vele graven en locaties bezocht zullen worden die herinneren aan de periode 1940-1945. De rondleiding, die verzorgd wordt door gidsen van de stichting, voert de bezoeker onder meer langs graven van oorlogsslachtoffers zoals Anna Lutgens, Maria Vlek, Margaretha Sliepen, Mathieu Fonteijn en Theo Stroucken. Moeder en zoon Houben kwamen om bij de beschieting van een evacuatietrein op 8 februari te Wesel (D.). Voorts wordt stilgestaan bij de laatste rustplaatsen van verzetsstrijders als Francisca Brinkman-Rohling, Jan Wolters, Theo Bots, Johannes Roosjen en de kompanen Sjaak Frenken en Baer Reulen, die beiden op 10 juni 1944 na een schijnproces opgehangen zijn in Amsterdam en vervolgens hun massagraf gevonden hebben in de duinen te Bloemendaal. Van deze laatste zal aan het graf zijn afscheidsbrief voorgelezen worden. Bovendien zal gewezen worden op de plaats waar de veertien met Kerstmis 1944 gefusilleerde Roermondenaren begraven geweest zijn, evenals de slachtoffers die zijn omgekomen ten gevolge van de bombardementen van onder meer 11 november 1944, zoals de families Ament, Wilke, de Bock en Salden. Aandacht zal er ook zijn voor de kindergrafjes tengevolge van de evacuatie begin 1945. Op de begraafplaats zijn twee NSB graven (Hetterscheid en De Leeuw) aanwezig die eveneens belicht zullen worden. Het grafmonument van Leendert de Leeuw met nationaalsocialistische signatuur is vanwege zijn bijzonderheid aangemerkt als Rijksmonument. De plek waar 160 gesneuvelde Duitse militairen hun voorlopige rustplaats gekregen hebben (het 'Pruusseböske') zal eveneens bezocht worden. Bij de eregraven van Britse en Canadese vliegtuigbemanningsleden zal verteld worden over het neerstorten van hun machine. Tenslotte is er ook aandacht voor de nieuwe joodse begraafplaats. Totaal 133 Roermondse joden hebben ten gevolge van de Holocaust hun leven met de dood moeten bekopen. Vele namen op de grafstenen herinneren aan familieleden die na hun deportatie niet meer zijn teruggekeerd, zoals Hiegentlich, Straus, Cardozo, Behretz, Goedhart, Egger, Lehman, Leviticus en Goudsmit. Aan het uiteindelijk voor haar bestemde graf, waarin ze niet heeft mogen rusten, wordt het aangrijpende verhaal verteld over het lot van de joodse Jeanette Passmann-Vogelsang.
Deelname aan deze eenmalige jaarlijkse themarondleiding die ruim anderhalf uur zal duren, bedraagt drie euro per persoon. De wandeling is minder geschikt voor jonge kinderen. Vooraf aanmelden is niet nodig, tijdig aanwezig zijn is aan te bevelen.

Foto links: één van de zeven nog bestaande NSB graven in Nederland. Foto midden: Graven verzetsstrijders Hendrickx, Reulen en Frenken. Foto rechts: Monument in opdracht van familie Lehmann.

(Foto's: Stichting Oude Kerkhof)


THEMADAG STICHTING 'DE TEREBINTH' IN ROERMOND

Zaterdag 8 april ontving de Stichting Oude Kerkhof in het kader van een themadag, bestuur en leden van de stichting voor funerair erfgoed 'De Terebinth'.

Voorzitter Mathieu Beeren van de Stichting Oude Kerkhof met rechts voorzitter Bert Lever van de Stichting 'De Terebinth', foto Maurice Heemels.

Foto's Wim Bongaerts.

Na de lezing in 'Aad Remunj' van Dr. Maurice Heemels over zijn proefschrift 'Op den akker des doods waar allen gelijk worden...' begaf het gezelschap zich naar de begraafplaats alwaar Maurice ter plekke tekst en uitleg gaf. Met een gezellig samenzijn, waarbij omtrent het thema van gedachten gewisseld werd, werd de middag besloten.

 


Bartho Hendriksen 9 april

Bartho Hendriksen heeft een opmerking toegevoegd aan het bericht van Terebinth, stichting voor funerair erfgoed.


Was een bijzonder geslaagde middag die uitstekend werd begeleid door de vrijwilligers van de Stichting Oude Kerkhof Roermond. En nu eindelijk het 'beeld met de twee handjes' live gezien.


 

Nieuw grafmonumentje Ruben Baer (1943-1943) geplaatst

 

Op 7 april 2017 werd op de nieuwe joodse begraafplaats op initiatief van de Stichting Oude Kerkhof een nieuw grafsteentje geplaatst op het enige, tot voor kort nog deels herkenbare, kindergrafje van Ruben Baer.
Het grafje zal in de toekomst geadopteerd worden door leerlingen van de tegenover de begraafplaats gelegen Synergieschool.

De moeder van Ruben Baer, Flora Salomon, werd voor de bevalling van haar kindje opgenomen in het Laurentius ziekenhuis in Roermond, alwaar enkele dagen na de geboorte op 9 april 1943 haar zoontje, slechts vier dagen oud, op 13 april is overleden. Met medewerking van het ziekenhuispersoneel heeft Flora Salomon kunnen onderduiken in Wessem en ontsnapte daardoor aan de derde deportatie op diezelfde negende april naar Westerbork. Zij werd echter later verraden door een NSB‘er en alsnog in 1944 naar Bergen-Belsen weggevoerd. Zij overleefde het verblijf in het kamp, keerde terug naar Wessem en evacueerde uiteindelijk naar de Verenigde Staten. De vader en broer van Ruben, Leo Baer en Rolf Helmut Baer zijn in 1944 omgekomen in Auschwitz.

Op zijn verzoek zal opperrabbijn Binyomin Jacobs (Inter Provinciaal Opper Rabbinaat) in gezelschap van de voorzitter van de Joodse Gemeente Limburg, Benoit Wesly, op 9 mei 2017 om 12.30 uur het monumentje op de begraafplaats officieel onthullen.


______Opperrabbijn Binyomin Jacobs ___________________________________________________ Foto John Vaessen


Jaarlijkse herdenking in samenwerking met de Bond van Wapenbroeders.

HERDENKING 2017

De jaarlijkse 'Act of Remembrance', georganiseerd door de Bond van Wapenbroeders op de begraafplaats vond plaats onder ideale weersomstandigheden en trok ruim honderd belangstellenden. Loco burgemeester Angely Waajen herdenkt de gesneuvelde vliegtuigbemanningsleden in gezelschap van Rear Admiral Hardern en andere vertegenwoordigers van Allied Joint Force Command.

foto Coen in het Panhuis

Voor een beeldverslag van RTV klik: hier


 

Jaarlijkse herdenking in samenwerking met de Bond van Wapenbroeders.

´For your tomorrow, we gave our today´


Op zondag 2 april 2017 zal de Bond van Wapenbroeders Afdeling Roermond en Venlo in samenwerking met het Joint Force Command Brunssum en de Stichting Oude Kerkhof tijdens de jaarlijkse herdenking stilstaan bij de in de Tweede Wereldoorlog gesneuvelde Britse en Canadese vliegtuigbemanningsleden alsmede Nederlandse verzetsstrijders en militairen die tijdens de oorlog zijn omgekomen en op het Oude Kerkhof begraven zijn.
Na een aantal toespraken van genodigden en het voorlezen van een aantal gedichten door leerlingen van de tegen over de begraafplaats gelegen Synergieschool, wordt tijdens een processie kort stilgestaan bij een 22 tal graven waaronder de laatste rustplaatsen van negen Royal Air Force en Royal Canadian Air Force vliegtuigbemanningsleden. De herdenkingsdienst op het Oude Kerkhof begint om 14.00 uur voor de Bisschoppenkapel.
Toegang uitsluitend via de hoofdingang van de begraafplaats. www.wapenbroederszuid.nl

Herdenking 2016

Foto Coen in het Panhuis


 

EERSTE ALGEMENE RONDLEIDING OP OUDE KERKHOFDe eerste gratis bij te wonen algemene rondleiding 2017 op 'den Aje Kirkhaof' te Roermond, georganiseerd door de Stichting Oude Kerkhof, zal plaats vinden op zondag 26 maart. Deelnemers worden uitgenodigd om 13.00 uur aanwezig te zijn voor een korte inleiding in zaal 'Aad Remunj', Herkenbosscherweg 10, schuin tegenover de begraafplaats. Tijdens de rondleiding, die ongeveer twee uur in beslag zal nemen, worden alle vijf geloofsgedeelten van de uit 1785 stammende dodenakker bezocht. De begraafplaats kan getypeerd worden als 'spiegel' van de samenleving. De sociale en religieuze verschillen in de stad in de afgelopen twee eeuwen komen er zeer nadrukkelijk tot uiting in de klassenindeling en de monumentale grafcultuur. De Stichting Oude Kerkhof werd opgericht in 1996 met onder meer als doel de begraafplaats als cultureel erfgoed te behouden. Mede door haar inzet is ze in 2001 benoemd tot rijksmonument en mag er vanaf 2010 weer begraven of bijgezet worden.

De rondleiders van de Stichting Oude Kerkhof heten u van harte welkom bij de eerste algemene rondleiding 2017 (Foto: Wim Bongaerts)


 

Rondleidingen op het Oude Kerkhof in 2017

N.B.: De toegankelijkheid van het Oude Kerkhof voor rolstoelen en rollators is goed, maar de begaanbaarheid van de paden is soms door de ondergrond van kiezel en/of zand voor personen met deze hulpmiddelen matig. Ook de bisschoppelijke grafkapel en de nieuwe joodse begraafplaats zijn moeilijk toegankelijk voor bezoekers die minder goed ter been zijn.

 

 

Zondag 26 maart 13.00 uur EERSTE algemene (gratis) rondleiding: START met inleiding in Zaal 'Aad Remunj', Herkenbosscherweg 10, schuin tegenover de begraafplaats.

Zondag 2 april 14.00 uur Herdenking Britse en Canadese vliegtuigbemanningsleden, oorlogsslachtoffers en verzetsstrijders. Bond van Wapenbroeders i.s.m. Joint Force Command Brunssum.

Zondag 30 april 13.00 uur Themarondleiding TWEEDE WERELDOORLOG EN JOODS ROERMOND : START met inleiding in Zaal 'Aad Remunj', Herkenbosscherweg 10, schuin tegenover de begraafplaats. Deelname Euro 3,00 p.p.

Zondag 21 mei 13.00 uur TWEEDE algemene (gratis) rondleiding: START met inleiding Zaal 'Aad Remunj', Herkenbosscherweg 10, schuin tegenover de begraafplaats.

Zaterdag 3 juni 14:00 uur 'Natuur op de begraafplaats' gratis rondleiding over 'den Aje Kirkhaof' verzorgen waarbij het accent op de natuur zal liggen.De wandeling, waaraan geen kosten verbonden zijn, start om 14.00 uur bij de publieksingang aan de Weg langs het Kerkhof.

Zondag 11 juni CUYPERSDAGEN:
Van 14.00 uur tot 14.30 uur presentatie over de restauratie van het het familiegraf van Pierre Cuypers in het gerestaureerde Lijkenhuisje, waarna aansluitend rondleiding over de begraafplaats waarbij tientallen aan de architect gerelateerde locaties bezocht zullen worden.

Zaterdag 9 september OPEN MONUMENTENDAGEN, nadere info volgt: Zie rubriek Nieuws.

Zondag 10 september OPEN MONUMENTENDAGEN, nadere info volgt: Zie rubriek Nieuws.

Zondag 1 oktober 'MAAND VAN DE GESCHIEDENIS'. Thema 'GELUK' Deelname gratis: Zie rubriek Nieuws.

Zondag 29 oktober 19.00 uur ALLERZIELENLOOP, nadere info volgt.


 

Schade door storm op begraafplaats.

De Westerstorm die donderdagmiddag 23 februari ook over Roermond raasde was er de oorzaak van dat een zieke oude berkenboom geheel ontworteld werd.


In zijn val nam de boom twee gietijzeren kruisen mee, die dusdanig beschadigd werden dat ze als verloren beschouwd moeten worden. Een grafsteen en enkele borduren werden licht beschadigd.

Foto: Jan Oerlemans____________________________________Foto: Mathieu Beeren

 


 

De Correspondent is een online advertentievrij platform, opgericht in 2013, dat streeft naar het maken van dagelijkse onafhankelijke achtergrond - en onderzoekjournalistiek. Het platform kreeg waardering vanwege zijn vernieuwende vormgeving en uitvoerigheid van de bijdragen. (www.decorrespondent.nl) Op 24 december 2016 werd in dit medium een artikel geplaatst over het Oude Kerkhof waarbij het 'Graf met de handjes' centraal staat.
Klik op onderstaande link om de bijdrage te lezen:


https://decorrespondent.nl/4523/twee-geloven-die-elkaar-de-hand-schudden-dit-beroemde-roermondse-graf-laat-zien-dat-het-kan/1349221954212-451b51b6


 

NIEUWE RONDLEIDER OUDE KERKHOF

Vanaf 1 januari 2017 zal Coen In het Panhuis (1960) ons rondleiders team komen versterken. Coen werd geboren in Sittard, maar woont reeds veertig jaar in Roermond. Van beroep is hij docent ICT bij de Gilde Opleidingen. Hij is van jongs af aan geïnteresseerd in geschiedenis, met name die van Roermond. Begraafplaatsen hebben altijd zijn belangstelling gehad. Zijn wens om rondleider te worden op onze begraafplaats is dan ook niet vreemd. Gedurende het afgelopen jaar heeft Coen de opleiding tot rondleider gevolgd en onlangs succesvol afgesloten. Met het verwelkomen van Coen wordt het aantal rondleiders op het Oude Kerkhof uitgebreid tot veertien.Druk bezochte 'Allerzielenactiviteiten'

De stichting Oude Kerkhof kan terug zien op een geslaagd 'Allerzielenweekend'. In totaal namen ruim 230 bezoekers onder ideale weersomstandigheden zondagmiddag deel aan de rondleiding en 's avonds aan de 'Allerzielenloop' van 'Kapel in 't Zand' naar en over de deels verlichte begraafplaats. De muzikale ondersteuning door sopraan Ingrid Bergs en pianist, tevens trompettist Hilde Ubben, zorgde voor een sfeervolle omlijsting tijdens de wandeling. Ook maandagavond vonden geinteresseerden de weg naar de begraafplaats voor onder meer een bezoek aan de tijdelijk opengestelde bisschoppelijke crypte en het voormalige lijkenhuisje.
Tot besluit van de Allerzielenviering droeg de bisschop van Roermond, mgr. Wiertz en hulpbisschop mgr. de Jong, op woensdag 2 november in intieme kring de traditionele Heilige Mis op in de grafkapel

De Zoeaaf dit jaar voor het eerst in de schijnwerpers


ACTIVITEITEN ALLERZIELEN OP 'DEN AJE KIRKHAOF'

Van zondag 30 oktober t/m woensdag 2 november wordt van 12.00 uur tot 17.00 uur de Bisschoppelijk grafkapel op de begraafplaats traditiegetrouw voor het publiek opengesteld. Rondleiders van de Stichting Oude Kerkhof zullen alleen op zondag ter explicatie aanwezig zijn.

RONDLEIDING.
Op zondag 30 oktober start om 13.00 uur in het gerestaureerde ‘lijkenhuis’ op de begraafplaats een inleidende diapresentatie als voorbereiding op de laatste algemene rondleiding over de begraafplaats dit jaar. Het lijkenhuisje bevindt zich aan het einde van het pad vanaf de publieksingang. Deze als rijksmonument aangemerkte monumentale stadsbegraafplaats dateert uit 1785 en is nagenoeg de oudste algemene begraafplaats van ons land. Alle vijf geloofsgedeelten zullen gedurende de twee uur durende wandeling bezocht worden en zal er door bij de stichting aangesloten rondleiders informatie verstrekt worden over diverse locaties benevens graven en grafkelders van Roermondenaren die er tussen 1750 en heden hier hun laatste rustplaats gekregen hebben.

‘ALLERZIELENLOOP’
Eveneens op zondag 30 oktober start om 19.15 uur de jaarlijkse 'Allerzielenloop' met het uitreiken van stormlampen aan de deelnemers op het pleintje vóór de Kapel in 't Zand. Iedereen die mee wilt lopen wordt uitgenodigd op dat tijdstip aanwezig te willen zijn. Om 19.30 uur vertrekt de processie naar de hoofdingang van de begraafplaats, waarna de lantaarns door de deelnemers onder begeleiding van gidsen langs de daarvoor bestemde paden geplaatst worden. Diverse monumenten worden die avond van binnen of van buiten aangestraald, zodat een gedeelte van de begraafplaats feeëriek verlicht is. Vanaf 20.00 uur is er tot 21.00 uur met tussenpozen bij het voormalige ‘lijkenhuisje’ een muziekoptreden te beluisteren. Het optreden wordt verzorgd door sopraan Ingrid Bergs en Hilde Ubben (piano en trompet). Een zevental muziekstukken zullen telkens ten gehore gebracht worden. Het is die avond ook mogelijk de door kaarsen verlichte en van kransen voorziene crypte van de overleden bisschoppen te bezoeken. Ook op maandag 31 oktober vanaf 19.30 uur is er weer een bezoek aan de grotendeels verlichte begraafplaats mogelijk. Dan kan de wandeling onderbroken worden met een verblijf in het lijkenhuis, alwaar zittend gekeken kan worden naar een doorlopende, met stemmige klanken omlijste, presentatie van de restauratie van het familiegraf van de architect Pierre Cuypers. Ook deze avond is de grafkelder, waarin diverse kerkvorsten zijn bijgezet, te bezichtigen. Beide dagen is de begraafplaats tot 21.30 uur geopend. Aan alle activiteiten zijn geen kosten verbonden.

EUCHARISTIEVIERING
Op woensdag 2 november (Allerzielen) vindt er om 08.00 uur 's morgens ter afsluiting van het ‘Allerzielenweekend’ de traditionele Eucharistieviering door bisschop Wiertz in de Bisschoppenkapel plaats, aansluitend gevolgd door een korte meditatie in de crypte. De Heilige Mis wordt opgedragen ter intentie van alle op de begraafplaats rustende overledenen in het algemeen en de overleden bisschoppen in het bijzonder.

Een gedeelte van de verlichte begraafplaats (foto: Wim Bongaerts).


 

Themarondleiding ‘Grenzen op het Oude Kerkhof’

In het kader van de ‘Maand van de Geschiedenis’, oktober 2016, besteedt de Stichting Oude Kerkhof middels een rondleiding aandacht aan het thema ‘Grenzen’. Historische grenzen, zoals die tussen klassen, rangen en standen op het Oude Kerkhof in Roermond zijn nog duidelijk waarneembaar. Zo wordt er onderscheid gemaakt tussen de verschillende geloofsgedeelten die strikt begrensd zijn door muren of heggen. Opvallend daarbij is ook de denkbeeldige grens die getrokken kan worden tussen de uitbundigheid in monumenten en flora op het rooms-katholieke deel in tegenstelling tot de doorgaans eenvoudige grafstenen en het ontbreken van groen op de beide joodse gedeelten. Het verschil tussen arm en rijk komt eveneens tot uiting in begrenzingen tussen de diverse grafvelden. Bij begravingen in het verleden was het bovendien niet toegestaan een overledene via een gedeelte van de begraafplaats dat niet gerelateerd was aan het geloof van de overledene, naar haar of zijn laatste rustplaats te brengen. Die ‘grens’ mocht niet overschreden worden, vandaar het grote aantal poorten op de begraafplaats, dat rechtstreeks toegang gaf tot het gewenste geloofsgedeelte. Het meest tot de verbeelding sprekende voorbeeld van een grens op ‘den Aje Kirkhaof’ is zonder twijfel het ‘graf met de handjes’; begrensd door een hoge muur, daarboven verbonden door twee in elkaar grijpende handen, zijn een katholieke, adellijke, rentenierende vrouw en een protestantse, niet-adellijke, werkende man begraven. Schrijnend is de afbakening middels een heg tussen het gewijde en het ongewijde gedeelte op de begraafplaats. Tot omstreeks 1960 werden levenloos geboren, niet gedoopte kinderen onder deze begrenzende heg begraven, omdat men geen keuze tussen gewijd of ongewijd durfde te maken. Begraven onder de heg was uiteindelijk het compromis. Natuurlijk zullen, naast nog andere voorbeelden van grenzen, ook beeldbepalende en historische locaties bezocht worden. De rondleiding, verzorgd door ervaren rondleiders van de Stichting Oude Kerkhof, die de begraafplaats vanuit een ander perspectief laat zien, start zondag 2 oktober om 13.00 uur met een korte inleiding in zaal ‘Aad Remunj’, Herkenbosscherweg 10, schuin tegenover de begraafplaats. Voor deze tweede themarondleiding van dit jaar wordt een bijdrage gevraagd van 3,00 euro per persoon.

 

De heg vormt de grens tussen het ongewijde deel en het gewijde deel op 'den Aje Kirkhaof'.


Promotie oud-voorzitter Stichting Oude Kerkhof Maurice Heemels

16 September j.l. promoveerde Maurice Heemels (1971) met als promotor prof. dr. Ad Knotter aan de Universiteit te Maastricht met het proefschrift 'Op den akker des doods, waar allen gelijk worden', Begraafcultuur in Roermond, 1870-1940. Centraal in zijn dissertatie staat de begraafplaats 'Nabij Kapel in 't Zand, in de volksmond 'den Aje Kirkhaof', waar in die periode alle Roermondenaren hun laatste rustplaats vonden. De Stichting Oude Kerkhof feliciteert doctor Maurice Heemels van harte met het behaalde resultaat en is verheugd over het verschijnen van zijn boek in de reeks Maaslandse Monografieën, dat een onverkorte uitgave van zijn proefschrift is. Zijn sociaal historisch onderzoek zal er ongetwijfeld aan toe bijdragen nog meer over de geschiedenis van 'onze' begraafplaats te weten te komen. Het boek kost 25 euro en is verkrijgbaar bij Boekhandel/antiquariaat Boom en Plantage Boekhandel in Roermond (zie ook www.verloren.nl).

Dr. Maurice Heemels (foto: Eddy Teunissen)


Open Monumentendagen 2016 druk bezocht

Onder ideale weersomstandigheden bezochten, verdeeld over drie dagen - vrijdag (Klassendag), zaterdag (rondleiding 'Iconen en Symbolen') en zondag (rondleiding en concert Koninklijke Harmonie Roermond) - ruim 250 deelnemers het Oude Kerkhof. Opvallend daarbij was het aantal geinteresseerden uit andere provincies die de begraafplaats tijdens deze dagen als doel uitgezocht hadden om op eigen wijze te ontdekken. Daarbij werd dankbaar gebruik gemaakt van de diensten van de aanwezige rondleiders om hen over bepaalde graven en locaties eveneens te informeren. De belangstelling voor onze begraafplaats overtrof dan ook alle verwachtingen. Het stemmige concert door de 'Keuninklikke', uitgevoerd vóór de Bisschopskapel, was daar mede debet aan en was een mooie opmaat voor hun concertreis binnenkort naar Leeuwarden. De Stichting Oude Kerkhof kan dan ook tevreden terug kijken op een zeer geslaagd evenement.

Concert Koninklijke Harmonie Roermond tijdens Open Monumentendagen op Oude Kerkhof (Foto: John Vaessen).


‘Iconen en Symbolen’ rondleiding en concert Koninklijke Harmonie op Oude Kerkhof

In het kader van de Open Monumentendagen 2016 organiseert de Stichting Oude Kerkhof een wandeling over ‘den Aje Kirkhaof’ waarbij bijzondere aandacht aan symbolen geschonken zal worden die zich op de grafstenen bevinden. Vanaf de oprichting in 1785 werden er tot 1960 verschillende grafstijlen op de dodenakker geïntroduceerd gecombineerd met diverse symbolen die in een bepaalde periode toegepast werden. Algemene symboliek, zoals het Pax teken, al of niet in combinatie met het Alpha en Omega symbool, komt veelvuldig voor, maar er zijn ook minder bekende voorbeelden te zien zoals het olielampje, de papaverbollen, de gesluierde asurn, de gevleugelde zandloper en verwijzingen naar de vrijmetselarij. Ook bomen en planten kennen een eigen symboliek. Elk geloofsgedeelte heeft zo zijn specifieke grafkenmerken. Zo zullen de tekens die op joodse matseva’s voorkomen niet bij iedereen bekend zijn en zijn er op het protestantse deel van de begraafplaats iconen te zien die afwijken van die op het rooms-katholieke deel. De symboliek op het omstreden NSB graf is uniek te noemen. Uiteraard zal er ook deels over op de begraafplaats rustende bekende of minder bekende Roermondenaren verteld worden, maar het accent zal deze thema rondleiding voornamelijk op de iconen en symbolen liggen. De rondleiding van zaterdag 10 september start om precies 14.00 uur vanaf de hoofdingang aan de Weg langs het Kerkhof. Zondag 11 september begint de rondleiding rond 13.45 uur na afloop van het traditionele concert door de Koninklijke Harmonie Roermond, dat vanaf 13.00 uur plaats vindt vóór de Bisschoppenkapel. De Harmonie brengt hiermee een eerbetoon aan al haar overleden leden die vanaf haar oprichting in 1775 op deze begraafplaats of elders hun laatste rustplaats gekregen hebben. Zowel aan het bezoek aan het concert alsook aan de rondleidingen zijn geen kosten verbonden.

Symbool van de Heilige Drievuldigheid op het grafmonument van de familie Kohl (foto: Stichting Oude Kerkhof)


Restauraties kloostergraven

Na het ‘grafdekselproject’ richt de Stichting Oude Kerkhof haar pijlen op de restauratie van diverse kloostergraven. Een drietal ervan is inmiddels succesvol gerestaureerd. De hekwerken zijn onder handen genomen, nieuwe grafstenen zijn geplaatst en het grootste grafveld is binnen de borduren geëgaliseerd. Het betreft laatste rustplaatsen van de Congrégation des Filles de la Sainte Vierge de la Rétraite de Vannes, in Roermond beter bekend als de Zusters Rétraite van de Kapellerlaan. Op initiatief van oud-bestuurslid Kees van der Zwaan werden onlangs, in samenwerking met coördinator Monumentenzorg en Archeologie Eric Caris, diverse congregaties uitgenodigd om ter plekke dit resultaat te komen bekijken en mogelijkheden te onderzoeken voor komende nieuwe restauraties. Het betrof afvaardingen uit Maastricht, Tilburg, Heerlen, Roermond en Kaarst (D.), die vergezeld van de 'werkgroep restauratie kloostergraven', na ontvangst ten stadhuize, de begraafplaats bezochten. De verwachting is dat in eerste instantie de kloostergraven van de Zusters van het Arme Kind Jezus en de Zusters Ursulinen van St. Salvator voor restauratie in aanmerking zullen komen.

 

 

Foto's boven: De drie opgeknapte grafvelden van de Congrégation des Filles de la Sainte Vierge de la Rétraite de Vannes, (Zusters Rétraite van de Kapellerlaan).


Stichting Oude Kerkhof 1996-2016

Op 4 juli 1996 werd de Stichting Oude Kerkhof opgericht. Tijdens een gezellig samenzijn met vrijwilligers, 'Vrunj' en andere genodigden werd dit feit in zaal 'Aad Remunj' feestelijk herdacht.
Voorzitter Mathieu Beeren herinnerde in zijn toespraak aan de destijds dreigende ondergang van de begraafplaats en de maatregelen die in samenwerking met de gemeente Roermond genomen zijn om dit te verhinderen.
Het resultaat mag er na twintig jaar zijn: kleine, maar ook ingrijpende restauraties hebben plaats gevonden, het onderhoud is geoptimaliseerd en mede dank zij het werk van de bij de stichting aangesloten vrijwilligers is 'den Aje Kirkhaof' op diverse manieren positief op de kaart gezet.
De geschiedenis van de begraafplaats werd vervolgens tijdens een lezing door drs. Maurice Heemels (oud-voorzitter van de stichting) gedeeltelijk belicht naar aanleiding van zijn boek 'Op den akker des doods, waar allen gelijk worden...... ' Begraafcultuur in Roermond, 1870-1940', waarmee hij als proefschrift in september zijn doctorsgraad zal behalen. Ook de Roermondse Stichting 1880 in de persoon van voorzitter René Imkamp, die dit project mede ondersteunt, was aanwezig. De promovendus kreeg een aandachtig gehoor en gaf antwoord op aan hem gestelde vragen uit het aanwezige publiek.
Ondanks de gestaag vallende regen toog het gezelschap tenslotte naar de nabij gelegen begraafplaats om aanwezig te zijn bij de oplevering van twee nieuwe grafdeksels, vervaardigd en geplaatst door leerlingen van de Gilde Opleidingen in Venlo en Roermond. Wethouder Ferdinand Pleyte schetste ter plekke een beeld van de goede samenwerking van het College van B&W met de Stichting en Tjeu van de Laar, directeur Techniek ROC Gilde Opleidingen, benadrukte het belang van de werkzaamheden van zijn leerlingen in combinatie met historisch besef. Zijn mededeling dat het opleveren van twee nieuwe grafdeksels niet de laatste keer zou zijn, werd met applaus begroet. Met een hapje en een drankje werd de middag afgesloten. (zie ook de video reportages via de link verder op deze pagina).

Het oude grafdeksel op de grafkelder Janssen-Stoffels (Comtesse de Rochechouart)

Het nieuwe grafdeksel wordt gemonteerd

Belangstelling van genodigden en media bij de oplevering

Leerlingen van de Gilde Opleidingen bij het geplaatste deksel

TV interview door RTV Roermond met leerlingen en Frans Bours, docent Werktuigbouwkunde
Gilde Opleidingen


Het eveneens nieuwe grafdeksel op de grafkelder Burghoff-Geradts

Foto's Coen in het Panhuis


Sfeerimpressie 'Act of Remembrance' 2016.

Coen in het Panhuis maakte een mooie sfeerimpressie van de herdenkingsbijeenkomst van de Bond van Wapenbroeders, Allied Joint Force Command Headquarters Brunssum en Stichting Oude Kerkhof op vrijdag 27 mei. Klik hier voor de impressie.


Onderscheidingen voor vrijwilligers Stichting Oude Kerkhof

Ter gelegenheid van Koningsdag 2016 werden drie vrijwilligers, die aan de Stichting Oude Kerkhof verbonden zijn of zijn geweest, door burgemeester Rianne Donders-de Leest onderscheiden met het lidmaatschap in de Orde van Oranje-Nassau. Het betreft voormalig bestuurslid Cor Houben, die samen met nog actief bestuurslid Annie Ramakers-Dahmen in 1996 aan de wieg van de oprichting van onze stichting stonden, benevens Léon Gillissen die sinds enkele jaren als rondleider deel uit maakt van de bij de stichting aangesloten vrijwilligers. De drie gedecoreerden zijn bovendien, ieder op hun eigen gebied, buiten de stichting nog actief (geweest) in andere vrijwilligerstaken.
Namens alle vrijwilligers van de Stichting Oude Kerkhof onze hartelijke gelukwensen.

De zojuist in het Cuypershuis onderscheiden Annie Ramakers met een deel van haar familie.

 

De rondleiders van de Stichting Oude Kerkhof heten u van harte welkom bij de eerste algemene rondleiding 2017 (Foto: Wim Bongaerts)


Schade door storm op begraafplaats.

De Westerstorm die donderdagmiddag 23 februari ook over Roermond raasde was er de oorzaak van dat een zieke oude berkenboom geheel ontworteld werd.


In zijn val nam de boom twee gietijzeren kruisen mee, die dusdanig beschadigd werden dat ze als verloren beschouwd moeten worden. Een grafsteen en enkele borduren werden licht beschadigd.

Foto: Jan Oerlemans____________________________________Foto: Mathieu Beeren


 

De Correspondent is een online advertentievrij platform, opgericht in 2013, dat streeft naar het maken van dagelijkse onafhankelijke achtergrond - en onderzoekjournalistiek. Het platform kreeg waardering vanwege zijn vernieuwende vormgeving en uitvoerigheid van de bijdragen. (www.decorrespondent.nl) Op 24 december 2016 werd in dit medium een artikel geplaatst over het Oude Kerkhof waarbij het 'Graf met de handjes' centraal staat.
Klik op onderstaande link om de bijdrage te lezen:


https://decorrespondent.nl/4523/twee-geloven-die-elkaar-de-hand-schudden-dit-beroemde-roermondse-graf-laat-zien-dat-het-kan/1349221954212-451b51b6


RTV Roermond maakte een serie rapportages over het in november 2015 gestarte restauratieproject in samenwerking met Gilde Opleidingen. De moeite van het bekijken zeker waard. Zie deze link:

video 1 restauratie

video 2 restauratie

video 3 restauratie

video 4 restauratie

video 5 restauratie


Aanvullingen boek

Op 16 januari 2015 verscheen het door de stichting Oude Kerkhof uitgebrachte boek 'Dood, maar niet vergeten' met daarin opgenomen ruim 500 beschrijvingen van laatste rustplaatsen op de algemene begraafplaats 'Nabij Kapel in 't Zand' of te wel 'den Aje Kirkhaof'. Nieuwe aanvullingen zijn te raadplegen op de pagina Publicaties op deze site.


Eindejaarsbijeenkomst bestuur en vrijwilligers Stichting Oude Kerkhof

STICHTING OUDE KERKHOF 2015
Staande v.l.n.r. Pieter Einig, Wim Bongaerts, Anke Smeets, Tiny Thomassen, Mathieu Beeren, Jan Hartingsveld, Jos Einig, Paul Peelen, Wilbert Dekker, John Vaessen, Cécile Fincken, Laurent Linssen, Theo Willemsen, Kees van der Zwaan
Zittend v.l.n.r. Jean Rompelberg, Brigitte Sarton, Fons van den Broek, Léon Gillissen, Annie Ramakers
Op de foto ontbreekt Ren
ée Sarton

Tijdens de eindejaarbijeenkomst van de vrijwilligers werd afscheid genomen van voorzitter Theo Willemsen (r) en secretaris Kees van der Zwaan, die opgevolgd worden door respectievelijk Mathieu Beeren en Anke Smeets. In zijn dankwoord refereerde de nieuwe voorzitter aan de vele verdiensten die beide vertrekkende bestuurders gedurende vele jaren voor de stichting hebben gehad.

Uiteraard werden ook de beide echtgenotes, Carla (foto boven) en Truus, in de hulde betrokken.

De vrijwilligers van de Stichting Oude Kerkhof luisteren aandachtig naar de 'maiden speech' van hun nieuwe voorzitter Mathieu Beeren.


Bestuurswisseling

In de bestuursvergadering van 24 november 2015 hebben Theo Willemsen en Kees van der Zwaan hun respectievelijke functie van voorzitter en secretaris beëindigd. In hun plaats werden benoemd Mathieu Beeren als voorzitter en Anke Smeets-Verstraeten als secretaris.


Praktijkproject Gilde Opleidingen

Maandag 9 november om 10.00 uur werd een begin gemaakt met het Project Restauratie grafdeksels op het Oude Kerkhof.
Onlangs heeft dit leerlingenproject van de Gildeopleidingen in Roermond en Venlo groen licht gekregen.
Aan de hand van het restaureren van twee grafdeksels doen de leerlingen praktijkervaring op in de technische vakken en schilderen.

Voor de uitvoering van dit project zijn in overleg met Erik Caris van de Gemeente Roermond twee grafkelders aangewezen.

grafkelder Burghoff

grafkelder Janssen-Stoffels

De start van dit leerlingenproject bestond uit het met grote precizie opmeten van de te restaureren grafdeksels.
RTVRoermond maakte opnamen van de door de leerlingen verrichtte eerste handelingen.
In het verloop van het project zullen eveneens de belangrijkste momenten worden gefilmd en uitgezonden.


Open Monumentendagen 2015 vonden plaats onder het motto “Kunst en ambacht”.

De Gemeente Roermond en de Stichting ‘Oude Kerkhof’ organiseerden een feestelijke bijeenkomst op ‘het Oude Kerkhof’ op zaterdag 12 september. De afgelopen jaren hebben er namelijk vele restauratiewerkzaamheden plaatsgevonden.
Gedeputeerde Patrick van der Broeck van de provincie en wethouder Angely Waajen spraken in hun toespraken hun waardering uit voor de inzet van alle bij de restauratieprojecten betrokken personen en instellingen. Wethouder Waajen verraste de vrijwilligers met een fraai boeket als dank voor hun inzet. Na de toespraken en een korte beeldpresentatie van de restauraties werden de deelnemers aan de feestelijke bijeenkomst rondgeleid om het resultaat van de restauraties te bezichtigen.de gedeputeerde en de wethouder feliciteren elkaar bij het gerestaureerde "graf met de handjes"


Graf met de handjes weer te bezichtigen

Op 22 mei is de restauratie van het graf met de handjes voltooid. Het wereldberoemde graf is weer in volle glorie te bezichtigen. .CUYPERSRONDLEIDING OP HET OUDE KERKHOF GESLAAGD

In het kader van het jaarlijkse Cuypersweekend organiseerde de Stichting Oude Kerkhof in samenwerking met het 'Cuypershuis' zowel op zaterdag 13 juni als op zondag 14 juni rondleidingen op 'den Aje Kirkhaof'. In totaal werden 103 personen rondgeleid door onze gidsen. Ook voor het boek "Dood maar niet vergeten" was veel belangstelling.


5 mei 2015


Ieder jaar kiest het Nationaal Comité 4 en 5 mei een thema dat als rode draad door de activiteiten op 4 en 5 mei loopt. Bij dit thema was dit jaar de tekst: Wie de ogen sluit voor het verleden, is blind voor de toekomst. De verhalen van toen moeten niet vergeten worden. RTV Roermond interviewt John Vaessen, rondleider van het “Aje Kirkhaof” in Roermond en schrijver van het boek: 'Dood, maar niet vergeten'. Graven en grafkelders op 'den Aje Kirkhaof' in Roermond (zie de pagina Publicaties).

Video RTV Roermond over dodenherdenking.

Militaire herdenking op 19 april zeer sfeervol

Op zondag 19 april 2015 organiseerde de Bond van Wapenbroeders afdeling Roermond, samen met vertegenwoordigers van het Joint Force Command Brunssum, de jaarlijkse herdenking van in de Tweede Wereldoorlog gevallen Britse en Canadese vliegtuigbemanningsleden alsmede Nederlandse verzetsstrijders en militairen omgekomen tijdens die oorlog, en die in Roermond begraven zijn. De plechtigheid vond in samenwerking met de Stichting Oude Kerkhof plaats op het Oude Kerkhof. Na een aantal toespraken van genodigden, waaronder de burgemeester en de deken van Roermond Merkx, werden gedichten voorgedragen door kinderen van groep 8 van de Alphonsusschool.

Foto Pim Ermers

Vervolgens werd in processie langs een 22-tal graven gewandeld, waarbij kort stil gestaan wordt bij ieder van die graven en in het bijzonder de graven van de negen Royal Air Force en Royal Canadian Air Force vliegtuigbemanningsleden. Op onderstaande link vindt u een mooie fotoreportage van Pim Ermers.

Foto's

Op Gezien.nl (menukeuze: in beeld) vindt u een fotoreportage van Cord Beckmann.


Activiteitenoverzicht 2016

Binnenkort plaatsen we hier het activiteitenoverzicht voor 2016


Burgemeester ontvangt eerste exemplaar boek ,,Dood, maar niet vergeten''

Burgemeester Peter Cammaert heeft het eerste exemplaar ontvangen van het boek "Dood, maar niet vergeten”. Hij kreeg het boek over het Aje Kirkhaof uit handen van Theo Willemsen, voorzitter van Stichting Oude Kerkhof. In dit nieuwste en zwaarste boek van de stichting beschrijft auteur John Vaessen aan de hand van zo’n 500 graven het wel en wee van ruim 1300 overledenen, die tussen 1750 en 1950 de Roermondse geschiedenis maakten.

Archief

Tezamen met de vele foto's wordt deze monumentale gemeentelijke begraafplaats nabij de Kapel in 't Zand, ofwel "d'n Aje Kirkhaof", fraai in beeld gebracht. Het boek is voor € 27,50 te koop bij boekhandels Boom en Plantage, VVV en Cuypershuis.


Foto's Wim BongaertsRestauratie grafdeksel afgerond

Op 27 juni is het gerestaureerde deksel van het graf Curvers definitief geplaatst. 19 mei hadden de leerlingen Twan van Dick,
Remco Gordebeke en Ray van de Griendt van de Gilde Opleidingen in Venlo het nieuwe grafdeksel gepast. Vervolgens is het deksel door andere leerlingen van Gilde Opleidingen gecoat.
De leerlingen hebben uitstekend werk geleverd.


Het deksel is niet recht, maar heeft voor de afwatering de vorm van een zadeldak met een zeer flauwe helling. Aldus ontstaat aan de voor en achterzijde een smalle driehoek. Om bladeren en ander ongerief niet in de kelder te laten komen is de opening met gaas afgedicht. Bovendien vervalt op deze manier de noodzaak om ontluchtingskappen aan te brengen.De begraafplaats bij Omroep Roerstreek

Rondleider John Vaessen werd geinterviewd bij OR6 (Omroep Roerstreek). Als u de opname in het programma "Sjpek mit eier" hier selecteert kunt u het interview zien in aflevering 126 (op de tijdbalk vanaf 9.20 tot 20.39).


Het graf met de handjes op TV Ellef

TV Ellef maakte een opname op de begraafplaats over het graf met de handjes. Onze rondleidster Cécile Fincken vertelt over de achtergrond van het grafmonument. Kijk hier naar de opname. T


Bezoek Ursula Horn aan Oude Kerkhof

Twee klassen van Ursula Horn brachten op 25 oktober een bezoek aan de begraafplaats. Een kort verslag kunt u lezen via onderstaande link.

http://www.ursula.nl/act/kerkhof.htm

Het enthousiasme van de leerlingen was voor onze stichting aanleiding om dit jaar een scholenproject te starten. Scholen in het lager en voortgezet onderwijs in en rond Roermond zijn hiervoor uitgenodigd.


Opening gerestaureerd Lijkenhuisje

Op 29 juni 2012 vond de feestelijke opening plaats van het gerestaureerde Lijkenhuisje op de begraafplaats.
Wethouder Ijff verrichtte onder grote belangstelling de opening.Ook het Kruithuisje op de begraafplaats is gerestaureerd en toegankelijk gemaakt vanaf de begraafplaats.
Met deze restauratie is de begraafplaats in een staat gebracht waar Roermond trots op mag zijn.
Zie hier de fotoreportage van Wim Bongaerts.


Cuyperswandeling

Voor de wandeling vanuit Cuyper’s woonhuis via de Kapellerlaan naar zijn familiegraf op het Oude Kerkhof is een beschrijving bij het Cuypershuis beschikbaar.
Op de jaarlijkse Cuypersdagen geven rondleiders een toelichting op het familiegraf en kunnen de door hem ontworpen kapellen, zoals de Stoltzenbergkapel en de Bongaertskapel worden bezocht.Oude Kerkhof op TV

U kunt de rapportage van RTVRoermond terugzien op You Tube. Vul in de zoekbalk in: Oude Kerkhof 2011.


Bezoek Joe Brown aan het graf van J. Lowrie

Op 29 mei 2011 bracht Joe Brown een bezoek aan het graf van zijn vroegere buurjongen en vriend John Lowrie. Deze is in januari 1945 met zijn bommenwerper neergestort bij hoeve Kloosterhof. Twee dagen later raakte Joe Brown zelf gewond bij Heinsberg. Joe Brown werd vergezeld door zijn zoon en kleinzoon. Na een bezoek aan de heer Cox van Kloosterhof (die de drie gesneuvelde bemanningsleden als zestienjarige naar de begraafplaats bracht), werd onder begeleiding van Dominique Clerx, Ron Cox en Eric Municks een krans gelegd bij het graf van John Lowrie. Rondleider John Vaessen voerde het gezelschap vervolgens naar meerdere met de oorlog verbonden graven.
Namens Burgemeester en Wethouders van Roermond werd Joe Brown een schriftelijke groet overhandigd.

Joe Brown maakte zelf een verslag op zijn site.


Verslag Joe Brown

Joe Brown bij het graf van John Lowrie


Oplevering grafdeksels door Gilde Opleidingen op 21 februari

Op 10 april 2008 ontving Stichting Oude Kerkhof van de leerlingen van VMBO BC Broekhin € 1.000,- voor het herstellen van twee ijzeren grafdeksels op het Oude Kerkhof in Roermond

Achtergrond van deze donatie van de leerlingen was dat zij op 31 maart 2008 de 1e prijs hadden gewonnen voor de beste geschiedenisles van Nederland, uitgeschreven door Stichting Anno voor alle scholen in Nederland.

Bij de uitvoering van deze geschiedenisles stond het Oude Kerkhof centraal. Door het bezoeken van deze uit 1785 daterende begraafplaats en het Gemeentearchief van Roermond verzamelden de leerlingen de benodigde gegevens om inzicht te krijgen over de standensamenleving in Roermond rond het jaar 1900.

De 1e prijs voor het vak geschiedenis werd beloond met € 5.000,- . Na ontvangst besloten de leerlingen een flinke donatie te doen aan Stichting Oude Kerkhof om van twee grafkelders de zeer verroeste grafdeksels te laten vernieuwen. Om dit te realiseren werd aan de leerlingen van de Gilde Opleidingen Roermond de opdracht verstrekt om dit als leerproject te maken. Nu is het moment aangebroken dat dit leerlingenproject van en voor beide scholen wordt afgerond.


Op maandag 21 februari 2011 werden de grafdeksels (en een nieuwe trap door leerlingen van de Gildeopleidingen Roermond geplaatst, in het bijzijn van leerlingen van BC Broekhin. Het betreft de grafkelders van Schmasen-Nacken en Herten op het protestantse deel van het Oude Kerkhof.


 

 

Jugendstilgraf gerestaureerd

Op het Oude Kerkhof aan de Kapel in ’t Zand bevindt zich het uit 1906 daterende graf van de voormalige architect Henri Hubert Delsing en zijn echtgenote. Dit grafmonument is het mooiste van de graven met een hekwerk in Jugendstil op de begraafplaats. De Stichting Oude Kerkhof heeft dit grafmonument gerestaureerd met een gulle bijdrage van Businessclub Alliance Roermond. De gemeente Roermond stelt een monumentensubsidie beschikbaar en ten slotte leverde ook Aannemersbedrijf Louis Scheepers een bijdrage aan het mogelijk maken van deze restauratie.

De restauratie van dit grafmonument is het begin van een groot aantal restauratie-activiteiten dat in 2010 op de begraafplaats van start is gegaan.
Zo is momenteel door de gemeente in samenwerking met de Stichting Oude Kerkhof voorbereide restauratie van het Lijkenhuisje en het Kruithuisje afgerond en zijn meer dan tweehonderd grafmonumenten hersteld.


 

L