Historie
Restauratie
Bereikbaarheid
Rondleiding
Publicaties
Nieuwsbrief
links
Vrunj van 't Aje kirkhaof
Contact
Gastenboek

 

 

De aje kirkhaof

Sjtil gesjtange
bie wiezende sjeem
van kruutzend iezer

blajerende buim
baove sjtatige sjtein

en graafkelders vól
achtergelaote verdreet

Zoväöl
det zegke wilt
vergaet mich neet

Remunj, Els Zeegers-Koelen

 

 

 

 

’t Graaf mit de henj

‘t raak mich
de krach van same
de henj ineingevlóchte
veur ewig verbónje
zjwiegend alleszčgkend

klimop klump euver
’t verleje nao noe
’t inj is ‘t begin
de cirkel is róndj

Remunj, Els Zeegers-Koelen

 

Crypte Allerzielenloop 2016, foto Mathieu Beeren

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oudere nieuwsberichten treft u aan door te klikken op Archief.

Open hier aanvullingen op boek "Dood, maar niet vergeten".

Kijk voor meer info over het boek "Dood, maar niet vergeten" bij publicaties.


Lezing 'Roermondse adel en 'kermisadel' op het Oude Kerkhof'

In het begin van de vorige eeuw bewoonden diverse adellijke families voorname panden in of nabij de stad Roermond. Na hun overlijden werden ze vaak bijgezet of begraven in imposante grafkelders of onder markante monumenten op de algemene
stadsbegraafplaats ‘nabij Kapel in ’t Zand’, in de volksmond ‘den Aje Kirkhaof’. Het verschil in stand met de ‘gewone’ inwoners van de stad kwam mede daardoor duidelijk tot uitdrukking. Vanaf 1900 overwinterden kermisexploitanten uit binnen- en buitenland graag in Roermond met het doel herstellingen aan hun attracties en/of salonwagens te laten verrichten.

Roermond bezat immers, onder meer door de aanwezigheid van de werkplaatsen van de architect Pierre Cuypers, vakbekwame beeldhouwers, schilders en smeden, die graag gezien waren bij de kermisfamilies. Tussen deze families ontstonden goede vriendschappen; ze vormden een clan van kermisbaronnen en door onderlinge huwelijken, ’kermisadel’. Ook zij lieten in de stad tot de verbeelding sprekende panden bouwen en werden eveneens bijgezet in ruime grafkelders of in monumentale graven, die vaak minstens zo indrukwekkend waren als die van de gevestigde adel. Het was de Roermondse journalist Piet Tummers (1919-2005) die de twee groepen stedelingen op grond van deze overeenkomsten met elkaar vergeleek en het begrip ‘kermisadel’ introduceerde.

Over deze combinatie gaat de presentatie die verzorgd wordt door John Vaessen,PR/ Rondleider bij de stichting Oude Kerkhof.


Klinkende namen zullen de revue passeren zoals, Magnée de Horn, van Keverberg van Kessel, de Cerf de Fièze Fontaine, Géraud de Rochechouart, Van Aefferden, De Pollaert, De Negri Brunssum, Gansneb genaamd Tengnagel, Von Hompesch-Rürich, Michiels van Kessenich, Petit d’Oudenborgh en De Bieberstein Rogalla Zawadsky. Wat de zogenaam-de ‘kermisadel’ betreft wordt onder meer de aandacht gevestigd op families als Xhaflaire, Wolfs, Nizet, Vincken, Benner, van Bergen, Schulte en Kunkels.


De presentatie vindt plaats op dinsdag 26 maart van 14.00 uur tot 16.00 uur in MFC ’t Paradies’ te Roermond. De toegangsprijs bedraagt drie euro.

De lijkkoets met de overleden burggraaf Charles van Aefferden (1854-1922) op weg van kasteel Schöndeln via de Heinsbergerweg naar de algemene begraafplaats 'nabij Kapel in 't Zand', nu het Oude Kerkhof. (Bron: Vaessen, Dood, maar niet vergeten, 2011)

 Lezing ‘Slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog die begraven zijn op het Oude Kerkhof te Roermond’


Traditiegetrouw vindt ieder jaar in april een herdenking, georganiseerd door de Bond van Wapenbroeders Afdeling Roermond en Venlo i.s.m. het Joint Force Commando Brunssum, op het Oude Kerkhof plaats ter nagedachtenis aan aldaar begraven oorlogsslachtoffers.

Van september 1944 tot maart 1945 was Roermond frontstad. Deze periode, maar ook wat er aan vooraf ging, is onderdeel van een lezing over gesneuvelde geallieerden, omgekomen verzetsstrijders en burgers en Duitse collaborateurs die hun laatste rustplaats kregen op het Oude Kerkhof, gepresenteerd door John Vaessen, auteur van het boek ‘Dood, maar niet vergeten’. Graven en grafkelders op ‘den Aje Kirkhaof’ in Roermond’.


De presentatie omvat onder meer de eerste schotenwisseling in Nederland van de Tweede Wereldoorlog op de Kapellerlaan, de eerste gesneuvelde Nederlandse militairen op 10 mei1940, graven van Britse en Canadese geallieerden, de verzetsstrijders Reulen en Frencken, de NSB’ers Hetterscheid en De Leeuw, het inzetten van Russische krijgsgevangenen door de bezetter, de joden vervolging in Roermond en de bombardementen. Het gedeelte ná de pauze zal gewijd zijn aan de executies in het Elmpterwald, de voettocht van bijna 3000 Roermondse mannen naar Duitsland en de rol daarbij van Abschnitts Kommandant der Fallschirmjäger majoor Ulrich Matthaeas, de evacuaties naar Noord-Nederland, door oorlogsgeweld omgekomen Roermondenaren (o.a. Stroucken, Lutgens, Vlek, Sliepen en Fonteijn), opgraving en herbegrafenis van Roermondse oorlogsslachtoffers, de bevrijding van Roermond op 1 maart 1945 én burgers die ná de oorlog omkwamen ten gevolge van achtergebleven onontplofte munitie zoals onder andere Koenen en Uiterwijk.


Tijdens de lezing zullen onder meer zelden vertoonde foto’s uit die periode uit het archief van de in 2017 overleden Annie Ramakers-Dahmen (destijds voorzitter Stichting jaarlijkse Herdenking Gevallenen 1940-1945 Roermond) te zien zijn.


De lezing vindt plaats op vrijdag 25 januari aanstaande om 19.00 uur in het Generaal Spoor Paviljoen in het Nationaal Herdenkingspark Roermond. De toegang is gratis.


 

 


 

 

BOEK ‘DOOD, MAAR NIET VERGETEN’ UITVERKOCHT

Op 16 oktober 2011 verscheen de éérste druk van het door de Stichting Oude Kerkhof uitgebrachte boek

‘Dood, maar niet vergeten’.

Graven en grafkelders op ‘den Aje Kirkhaof’ in Roermond

De gehele oplage, bestaande uit 500 exemplaren met daarin opgenomen ruim 300 grafbeschrijvingen, bleek binnen zes weken te zijn uitverkocht. Het zou voor de hand gelegen hebben op korte termijn een tweede druk te realiseren. Het bestuur van de stichting besloot dit echter in eerste instantie niet te doen omdat er, naar aanleiding van het verschijnen van het boek, bij meer nabestaanden van op de begraafplaats rustende familieleden, belangstelling was eveneens hun verhaal achter het graf door auteur John Vaessen te laten optekenen met het doel dit te laten opnemen in een nieuwe druk. Om die reden werd er uiteindelijk op 16 januari 2015 door de Stichting Oude Kerkhof, nu in een oplage van 1134 exemplaren, een fors uitgebreide tweede druk uitgebracht die het totale aantal grafbeschrijvingen op ruim 500 bracht. 26 November 2018, bijna vier jaar ná de presentatie van het boek, heeft de Stichting Oude Kerkhof géén exemplaren meer op voorraad. Een zeer gering aantal boeken is nog verkrijgbaar bij de verkooppunten in de stad.


 

Vrijwilligers Stichting Oude Kerkhof op
excursie naar ‘Aachener Ostfriedhof’


Dr. Holger Dux te midden van vrijwilligers van de Stichting Oude Kerkhof

Na bezoek in voorgaande jaren aan begraafplaatsen in Hasselt, Luik en Maastricht was dit jaar, in het kader van de jaarlijkse excursie, de oude stadsbegraafplaats van Aken, de ‘Ostfriedhof’, het doel om er meer over te weten te komen. Op vrijdag 16 november werd een vijftiental vrijwilligers ter plaatse op zeer deskundige wijze rondgeleid door historicus dr. Holger Dux, die via bemiddeling door Maurice Heemels , graag zijn medewerking aan deze excursie wilde verlenen. De uit 1803 stammende Duitse monumentale begraafplaats bleek heel veel overeenkomsten met ons Oude Kerkhof te hebben wat betreft inrichting en grafstijlen. Zeer uitvoerig vertelde de heer Dux twee uur lang over de achtergronden van de verschillende laatste rustplaatsen en de betekenis die de overledenen voor de stad Aken hebben gehad. Na afloop werd nog een bezoek gebracht aan de tegenover de begraafplaats gelegen Josefkirche met een grote hoeveelheid urnen, die geplaatst waren in een indrukwekkend decor.
De dag werd besloten met een gezellig samenzijn in café-restaurant ‘Parkzicht’ te Roermond, alwaar Jan Hartingsveld en zijn echtgenote Nelly zich bij het gezelschap voegden. Na tien jaar als grafonderhoud medewerker bij de stichting gewerkt te hebben, heeft Jan besloten om voor hem moverende redenen zijn werkzaamheden te beëindigen. Voorzitter Mathieu Beeren onderstreepte zijn dankwoord met het overhandigen van een enveloppe met inhoud aan Jan en een bloemetje voor Nelly. Jan op zijn beurt liet weten met veel plezier zijn werk gedaan te hebben en memoreerde dat hij er als natuurliefhebber niet alleen was voor het Oude Kerkhof, maar het Oude Kerkhof ook voor hem.
Er kon teruggekeken worden op een zeer geslaagde dag waarin de onderlinge vrijwilligersband weer verstevigd werd.

Klik op de link voor foto's van de excursie gemaakt door Renée Sarton, Léon Gilissen en Wim Bongaerts.


Allerzielenweekend druk bezocht

Ruim 200 belangstellenden bezochten op 2, 3 en 4 november het Oude Kerkhof om deel te nemen aan de diverse activiteiten georganiseerd door onze stichting. Nadat op Allerzielen s‘morgens in de Bisschoppenkapel de Heilige Mis opgedragen was door hulpbisschop De Jong, was het in de avonduren tijd voor de traditionele ‘Allerzielenloop’.

Tegen 19.30 uur begaven zich, onder het luiden van de doodsklok in de Kapel in ’t Zand, ruim 90 deelnemers met evenzoveel lantaarns in processie naar de hoofdingang van de begraafplaats voor een uur durende wandeling over de deels verlichte begraafplaats. De muzikale opluistering geschiedde op sfeervolle wijze door leden van de Brass Band Merum.

Ook zaterdagavond 4 november was er gelegenheid op eigen initiatief de begraafplaats te bezoeken. Ongeveer 30 belangstellenden werden onder meer in het museale ‘lijkenhuisje’ bijgepraat door aanwezige rondleiders.
Nu was het de beurt aan leden van Fanfare St. Cecilia uit Herten hun muzikale steentje bij te dragen.

Voor de laatste activiteit ter afsluiting van de Allerzielenactiviteiten bleek eveneens grote interesse te zijn. De algemene gratis bij te wonen rondleiding, ging zoals gebruikelijk van start in café ‘Aad Remunj’. Ongeveer 60 bezoekers werden vervolgens door vier rondleiders langs diverse laatste rustplaatsen geleid, waaronder enkele, voor die gelegenheid geopende grafkelders.

Gedurende het weekend was de Bisschoppenkapel met crypte ook te bezichtigen, waar veel gebruik van werd gemaakt. Het totaal aantal geïnteresseerden gedurende deze dagen wordt op ruim 200 geschat.

Laurent Linssen, vrijwilliger bij de stichting en coördinator van alle activiteiten, kan terug zien op een buitengewoon geslaagd evenement.

De Allerzielenactiviteiten 2019 vinden plaats op zaterdag 2 en zondag 3 november.

Foto: Jan-Paul Kuit Fotografie Kuit

 

Zie hier beneden een kleine sfeerimpressie met foto’s gemaakt door Wim Bongaerts en Mathieu Beeren.


 


OPLEVERING GRAFKELDER MERTZ LEMMENS

Op 16 mei 2018 werd een aanvang gemaakt met de voorbereidingen voor de restauratie van de grafkelder Mertz Lemmens. Rechthebbende op deze uit 1867 stammende groeve is de familie Ficq. Zij heeft opdracht gegeven het graf bovengronds weer in de oorspronkelijke staat te herstellen, hetgeen inhoud dat er een nieuwe grafdeksel bevestigd wordt en een omringend hekwerk geplaatst wordt. Bovendien wordt de op de ingang van het graf gelegen sluitsteen met naamvermelding, aangepast opnieuw op het graf aangebracht. Op 30 oktober 2018 werd het project afgesloten met het op zijn plaats brengen van de verschillende onderdelen. De stichting Oude Kerkhof is zeer verheugd met dit particuliere initiatief en dankt de familie Ficq voor hun inzet de restauratie te realiseren. Eveneens is de stichting leerlingen van de Gilde Opleidingen onder leiding van docent werktuigbouwkunde Frans Bours veel dank verschuldigd voor het vervaardigen van de grafdeksel en het omringende hekwerk. Deze dank geldt ook de leden van de stichting Jean Rompelberg en Pieter Einig, die het project begeleid hebben.
Op de foto’s zijn de voorbereidingen te zien die zullen leiden tot het bovengronds in oorspronkelijke staat terugbrengen van de grafkelder. Medewerkers van de firma Martina verwijderen de tijdelijke sluitsteen in aanwezigheid van vrijwilligers van de stichting en de vertegenwoordiger van de familie Ficq, Louis Ficq te Middelburg. De overige foto’s tonen de werkzaamheden van de Gilde Opleidingen in de eindfase en het uiteindelijke resultaat.

Voorbereidingen restauratie grafkelder Mertz Lemmens (foto's : John Vaessen)

Plaatsen van grafdeksel en hekwerk (foto's:Laurent Linssen)

Interieur grafkelder Mertz-Lemmens (foto: Wim Bongaerts)


 

ACTIVITEITEN ALLERZIELEN OP 'DEN AJE KIRKHAOF'


EUCHARISTIEVIERING

Als begin van de Allerzielenactiviteiten op het Oude Kerkhof zal op vrijdag 2 november (Allerzielen) om 08.00 uur s’ morgens de jaarlijkse traditionele Eucharistieviering in de Bisschoppenkapel plaats vinden, aansluitend gevolgd door een korte meditatie in de crypte. De Heilige Mis en meditatie, waarbij iedereen welkom is, wordt opgedragen ter intentie van alle op de begraafplaats rustende overledenen in het algemeen en de overleden bisschoppen in het bijzonder. De Heilige Mis zal (omdat de inwijding van de nieuwe bisschop nog niet heeft plaatsgevonden) opgedragen worden door hulpbisschop Everard de Jong.

ALLERZIELENLOOP’

Diezelfde vrijdagavond start om 19.15 uur de traditionele 'Allerzielenloop' met het uitreiken van stormlampen aan de deelnemers op het pleintje vóór de Kapel in 't Zand. Iedereen die mee wilt lopen wordt uitgenodigd op dat tijdstip aldaar aanwezig te zijn. Om 19.25 uur vertrekt de stoet in stilte, ditmaal via de processiegang in de kapel, naar de hoofdingang van de begraafplaats, waarna lantaarns door de deelnemers onder begeleiding van gidsen langs de daarvoor bestemde paden geplaatst worden. Diverse locaties worden die avond van binnen of van buiten aangestraald, zodat een gedeelte van het rooms-katholieke deel van de begraafplaats feeëriek verlicht is. Ook een deel van de Protestantse begraafplaats zal dit jaar in de schijnwerper staan. Bij elk van de verlichte monumenten wordt, evenals voor het eerst vorig jaar, een korte stop gemaakt teneinde de locatie kort toe te lichten. Dit gebeurt achtereenvolgens bij ‘het graf met de handjes’, het westelijke kerkhofkruis, de Killaarskapel, de Bongaertskapel, het lijkenhuisje, het monument voor niet gedoopte overleden kinderen, de zoeaaf, het oostenlijk kerkhofkruis, het familiegraf Cuypers, de bisschoppelijke grafkapel, de Stoltzenbergkapel en het familiegraf Cillekens. Gedurende de wandeling zijn er vervolgens twee muzikale intermezzo’s, één bij de Bisschoppenkapel en één bij het lijkenhuisje, verzorgd door een ensemble van de Brass Band ‘Merum’, te beluisteren. Bij binnenkomst van de deelnemers via de hoofdingang zal door hen het muziekstuk ‘Air’ uit de ‘Watermusic’ van Händel ten gehore gebracht worden. Na afloop van de wandeling kan men op eigen gelegenheid langs de inmiddels door lantaarns verlichte paden de genoemde locaties tot 21.00 uur nogmaals bezoeken.
Bijzonder is nog te kunnen vermelden dat het interieur van de in 2014 gerealiseerde Killaarskapel met toestemming van de familie uitsluitend beide avonden tussen 19.30 uur en 21.00 uur te bezichtigen is.

BISSCHOPPELIJKE CRYPTE


Ook op zaterdagavond 3 november zal de verlichte begraafplaats van 19.30 uur tot 21.00 uur te bezoeken zijn. Gedurende die tijd kan men het lijkenhuisje bezoeken waarin diverse funeraire historische objecten permanent worden tentoongesteld. Een gids is ter explicatie aanwezig. Bij de Bisschoppenkapel wordt die avond met tussenpozen gemusiceerd door enkele leden van Fanfare St. Cecilia uit Herten.
De bisschoppelijke grafkelder, benevens de er boven gelegen kapel, is te bezichtigen op vrijdag 2 november (Allerzielen), zaterdag 3 november en zondag 4 november, alle dagen van 12.00 uur tot 17.00 uur.

RONDLEIDING

Ter afsluiting van de Allerzielenactiviteiten op ‘den Aje Kirkhaof’ start zondag 4 november om 13.00 uur de laatste algemene rondleiding van dit jaar georganiseerd door Stichting Oude Kerkhof. De twee uur durende wandeling begint met een korte presentatie over de ontstaansgeschiedenis van de historische monumentale begraafplaats in zaal ‘Aad Remunj’, Herkenbosscherweg 10, schuin tegenover over de begraafplaats. Alle vijf geloofsgedeelten zullen vervolgens bezocht worden en enkele grafkelders (o.a. de altijd afgesloten grafkelder van de adellijke familie Van Aefferden en de familiegrafkelders van dokter Leurs, kermisexploitantenfamilie Wolfs-Nizet e.a.) zullen uitsluitend die dag eenmalig ter inzage geopend worden.

Aan alle genoemde activiteiten gedurende dit weekend zijn geen kosten verbonden.


Verlicht monument zoeaaf (foto: Wim Bongaerts)
Belangrijke ontwikkelingen op het Oude Kerkhof

• Mede dank zij een financiële bijdrage van het Interreg project Grenspark (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) heeft het College van B&W Roermond groen licht gegeven voor een groot aantal herstellingen en aanpassingen op de begraafplaats. Het betreft uit te voeren metaalwerkzaamheden in de vorm van herstel van grafdeksels en hekwerken, natuur en grafsteenwerkzaamheden en het opzetten van een digitaal informatie systeem. In het kader van het toerisme zal dit betreffende ook een substantiële Europese subsidie voor het project verleend worden. Inmiddels zijn deze posten aanbesteed.

• De aanbesteding van civiel–en groenwerkzaamheden benevens grafkettingen volgt op korte termijn. Alle werkzaamheden moeten vóór 1 juni 2019 zijn afgerond. Het geheel wordt begeleid door ing. H.J. van der Borgh (Buro4 Monument en Ruimte), adviseur monumenten en ruimtelijke planvoering. Inhoudelijk betekent dit voor de begraafplaats het volgende:

• Er zullen op daarvoor in aanmerking komende graven nieuwe gietijzeren hekken geplaatst worden, alwaar deze ontbreken. Daarvoor zal zoveel mogelijk historisch materiaal gebruikt worden. Ook zullen er nieuwe grafdeksels geplaatst worden op geselecteerde grafkelders. Roestende hekwerken zullen doelgericht behandeld worden. Aan natuursteen op vele graven zal herstel en reparatie plaatsvinden, evenals waar noodzakelijk het realiseren van een nieuwe bovengrondse tegelvloer. Een 22tal gietijzeren kruisen zal door middel van lasverbindingen worden hersteld. Aan zo’n 25 graven en grafkelders zullen bovengronds ingrijpende herstelwerkzaamheden plaats vinden

• Het digitale informatiesysteem bestaat uit een online product dat geïnteresseerden, bezoekers en toeristen informatie geeft over graven op het Oude Kerkhof. Bezoekers kunnen aan de hand van een digitale kaart informatie en bijzonderheden over overledenen en graven opzoeken. Hierbij wordt gebruik gemaakt van foto’s van graven gemaakt in opdracht van de gemeente Roermond en zijn gekoppeld aan summiere grafbeschrijvingen die zijn opgenomen in het door de stichting uitgegeven boek ‘Dood, maar niet vergeten’. Eén en ander geschiedt in nauwe samenwerking met het project ‘Archief voor Erfgoed van Zuid-Nederlandse Eigendommen en Leefgemeenschappen’ (AEZEL).* Het systeem kan op verschillende media te gebruiken zijn. Denk hierbij aan een vaste computer, laptop, tablet en mobiele telefoon. Bij media die over GPS beschikken, kan de positie van het medium (tablet en mobiele telefoon) op de kaart worden aangegeven zodat de gebruiker, bij een bezoek aan de begraafplaats, weet waar hij zich bevindt. Teneinde dit te kunnen realiseren worden er op de begraafplaats permanente vakaanduidingen ter oriëntatie geplaatst. Aanduidingen zullen ook geplaatst worden bij bijzondere bomen.

*Het ‘Aezel Projek’ heeft tot doel de versnipperde erfgoed informatie in Zuid- Nederland te digitaliseren, te bundelen en voor het brede publiek beschikbaar te stellen via internet.

• Bovendien wordt het mededelingenbord bij de publieksingang verplaatst naar een nieuwe bestrating op de locatie waar nu een niet representatieve Thujaboom staat die gekapt zal worden. Er worden aldaar drie dubbele zwarte fietsbeugels geplaatst. Bomen op drie geselecteerde graven elders, die in de toekomst de laatste rustplaats zouden kunnen beschadigen, worden verwijderd met instandhouding van de wortels.

• Los van deze gegevens wordt een urnenmuur gerealiseerd, een langgekoesterde wens uit het PIOBB 2009. Er is inmiddels krediet aangevraagd bij B&W en deze heeft dat vrijgegeven. Dit besluit is reeds in de media gepubliceerd. Na aanbesteding kan de muur gebouwd worden. Het traject heeft geen raakvlakken met het hiervoor beschreven ‘project cultuurgeschiedenis’.

Uiteraard is de Stichting Oude Kerkhof, die nauw bij het project betrokken wordt, zeer verheugd met de aanstaande nieuwe ontwikkelingen op de begraafplaats. Ongetwijfeld zullen ze in de toekomst bijdragen tot een nog grotere landelijke bekendheid van dit unieke rijksmonument.


 

LEZING ‘ROERMONDSE MUSICI EN MEDICI VAN 1775 TOT 1945’

Als grote animator van het Roermondse muziekleven kan zonder twijfel bisschop Philippus Damianus van Hoensbroek (1724-1793) beschouwd worden. Vele in de stad wonende musici kunnen tussen 1775 en 1945 in verband gebracht worden met muziekgezelschappen zoals de Koninklijke Harmonie Roermond , het Koninklijk Roermonds Mannenkoor , de Roermondse Zang en Muziekvereniging en een aantal harmoniën en fanfares in de regio. Gedurende twee eeuwen lang was Roermond letterlijk toonaangevend wat bekwame musici betreft, maar had eveneens een aantrekkende werking op binnen - en buitenlandse muzikanten. Zo heeft de uit België afkomstige familie Guillaume zo’n honderd jaar lang haar stempel gedrukt op de muzikale beleving in de stad en ook uit Duitsland vestigden beroepsmuzikanten, zoals Anton Faulhaber en Willem Bayer, zich permanent in Roermond. Vele musici die tijdens de lezing de revue zullen passeren hebben hun laatste rustplaats op het Oude Kerkhof. De presentatie wordt verzorgd door John Vaessen, auteur van het boek ‘Dood, maar niet vergeten, graven en grafkelders op ‘den Aje Kirkhaof’ in Roermond, die onder meer een ‘ooggetuigenverslag’ zal geven van de ‘illustere Prysbehaling door de Philharmonie op 19 juli 1830 te Brussel’ en levensschetsen zal vertonen van musici als Henri Sagers, Jos Beltjens, Jean Drijkoningen, Henri Tijssen, Elbert Franssen, vader Louis en zoon Max Guillaume en vele anderen.
In een gedeelte ná de pauze wordt de aandacht gevestigd op Roermondse medici die in dezelfde periode in de stad werkzaam waren zoals onder meer Laurent Stijns, Karel Leurs, Simon Finaly, Adolf Wong Lun Hing en Tiny Imkamp. De presentatie vindt plaats op dinsdag 11 september van 14.00 uur tot 16.00 uur in MFC ’t Paradies’, Munsterstraat 61 te Roermond. De toegangsprijs bedraagt drie euro per persoon. Zie ook: www.paradiesroermond.nl

 


 

Open Monumentendag op Oude Kerkhof

Alleen op zaterdag 8 september organiseert de Stichting Oude Kerkhof Roermond tijdens de Open Monumentendagen een gecombineerde activiteit met als thema ‘In Europa’ in het kader van het Europese Jaar van het Cultureel Erfgoed.

Landschapswandeling
Landschapsgids Wilbert Dekker neemt u mee op een wandeling die om 12.00 uur vertrekt vanaf de parkeerplaats bij ‘Kapel in ’t Zand’. Na een korte introductie gaat de route langs het activiteitencentrum Pappelhof over het kleine pad langs de flat ‘Ingensande’ naar de Roer, de schoonste rivier van Nordrhein- Westfalen en Nederland. Vervolgens wordt het Kruiswegpark aangedaan en het aldaar aanwezige traditionele bloementapijt bezocht. De tocht wordt in stilte voortgezet door de processiegang in de ‘Kapel in ’t Zand’ naar de Heinsbergerweg alwaar via de historische ‘Galgenberg’, de bekende ‘Kepelse Meule’ bezocht wordt. De wandeling eindigt via de prachtige beukenlaan rond 13.30 uur op het Oude Kerkhof vóór de Bisschoppenkapel.

Mini-concert Koninklijke Harmonie Roermond
Ter afsluiting van de wandeling vindt aldaar vanaf 14.00 uur een openluchtconcert plaats door de Koninklijke Harmonie Roermond. In het verleden heeft de Harmonie tijdens de Open Monumentendagen regelmatig op deze unieke locatie gemusiceerd, mede als eerbetoon aan leden van dit muziekgezelschap die hier sinds 1850 hun laatste rustplaats hebben. Het concert komt te vervallen indien de weersomstandigheden van dien aard zijn, dat optreden niet verantwoord is.
De aansluitende rondleiding vindt in dat geval vanaf 13.30 uur plaats.

Rondleiding
Aansluitend aan het concert start rond 15.00 uur onder leiding van ervaren rondleiders van de Stichting Oude Kerkhof een twee uur durende wandeling over één van de oudste, tot rijksmonument benoemde, algemene begraafplaatsen (1785) van ons land. Mocht het concert geen doorgang vinden, dan beginnen de rondleidingen om 13.30 uur vanaf de hoofdingang van de begraafplaats, waarna alle vijf geloofsgedeelten met hun bijzondere monumentale graven bezocht zullen worden. Een tweetal overdekte rustgelegenheden zijn in de route opgenomen. De bisschoppelijke grafkapel en de nieuwe joodse begraafplaats zijn minder toegankelijk voor deelnemers die slecht ter been zijn.

Aan de wandeling (12.00 uur-13.30 uur), het concert (14.00 uur-14.45 uur) en de rondleiding (15.00 uur-17.00 uur) kan ook los van elkaar deelgenomen worden.

Klassendag
In veel plaatsen wordt een Klassendag georganiseerd op de vrijdag voorafgaand aan de Open Monumentendagen. Op vrijdag 7 september bezoeken leerlingen van de groepen 5 tot en met 8 van basisscholen een door hen gekozen monument in de buurt. Ongeveer zeventig leerlingen van basisschool ‘de Achtbaan’ uit Melick zullen dan, verdeeld over vijf groepen onder begeleiding van eenzelfde aantal rondleiders, vanaf 08.30 uur kennis kunnen maken met deze bijzondere historische dodenakker.
Alle activiteiten zijn gratis toegankelijk.

Concert Open Monumentendagen 2014 op Oude Kerkhof door de Koninklijke Harmonie Roermond


Mededeling

In de maanden juli en augustus zijn er op de begraafplaats in verband met de vakantieperiode geen door de Stichting Oude Kerkhof geplande activiteiten. Uiteraard blijft de mogelijkheid gedurende deze periode rondleidingen te reserveren en er aan deel te nemen.
De eerstvolgende activiteit waar u aandacht voor gevraagd wordt zijn de Open Monumentendagen op zaterdag 8 en zondag 9 september. Bovendien vindt er op dinsdag 11 september een lezing plaats in ’t Paradies’ over ‘Musici en Medici’ die tussen 1785 en 1945 begraven zijn op het Oude Kerkhof. Over beide activiteiten wordt u tijdig nader geïnformeerd.

Klik hier om een televisieverslag te zien dat gemaakt is door RTV Roermond naar aanleiding van het ‘Cuypersweekend’ op de begraafplaats op zondag 10 juni jongstleden.

 


 

 

 


 

 

CUYPERSWEEKEND OP OUDE KERKHOF: PRESENTATIE EN RONDLEIDING

In het kader van het traditionele jaarlijkse ‘Cuypersweekend’, in samenwerking met het 'Cuypershuis', vindt er op zondag 10 juni een rondleiding plaats op 'den Aje Kirkhaof', die geheel gewijd zal zijn aan locaties en personen die gerelateerd zijn aan de Roermondse architect Pierre Cuypers (1827-1921). Uiteraard wordt tijdens deze unieke wandeling zijn familiegraf bezocht, maar ook laatste rustplaatsen van onder meer zijn compagnon Frans Stoltzenberg en werknemers als Peter Smeets, Theo Pieters, Jacques Oor, Willem Slenders, Jean Geelen, Frans van den Essen, Henri Scheen, Jules Danis en Sjoerd van de Schuit. Eveneens wordt de aandacht gevestigd op graven van Cuypers’ tijdgenoten zoals de architect Weber en de kunstenaars Windhausen, Nicolas en Lücker.
Vanaf 14.00 uur kan men, vóóraf aan de rondleiding, alléén op zondag 10 juni in het (door Cuypers ontworpen) lijkenhuisje op de begraafplaats een presentatie met mondelinge toelichting van de restauratie van Cuypers' familiegraf bijwonen, die tussen 2004 en 2006 heeft plaatsgevonden. De rondleiding zelf start aansluitend aan de presentatie om 14.30 uur vanaf het voormalige lijkenhuis en zal rond 16.00 uur eindigen. Aan de rondleiding zijn geen kosten verbonden. In het 'Cuypershuis' is een wandelroute (één kilometer, twintig minuten) naar het Oude Kerkhof verkrijgbaar.
Uiteraard is de begraafplaats op zaterdag 9 juni ook geopend, maar vinden er géén activiteiten plaats.


Pierre Cuypers met achterkleinkind


 

Campagne City Management 'Roermond, het ontdekken waard'.
Foto 'Graf met de Handjes' gemaakt door Wim Bongaerts, te zien in Roermond/Herten

 

 

 


 

OPLEVERING GERESTAUREERDE KLOOSTERGRAVEN 2016-2018

Op 16 juni 2016 vond in het stadhuis de eerste bijeenkomst plaats met vertegenwoordigers van diverse congregaties, de gemeente Roermond en de stichting Oude Kerkhof om te onderzoeken in hoeverre restauratie van enkele kloostergrafvelden en graven in de toekomst mogelijk zou zijn.
Na bijna twee jaar van voorbereiden, plannen en uitvoeren vond op 25 mei 2018 de uiteindelijke oplevering van dit prestigieuze project plaats.
In het reeds in 2012 gerestaureerde lijkenhuisje op de begraafplaats heette de voorzitter van de stichting Mathieu Beeren de genodigden van harte welkom, waarna gedeputeerde Provinciale Staten, Hubert Mackus (CDA) zijn bewondering voor dit nu afgesloten project niet onder stoelen of banken stak. Ook wethouder Ferdinand Pleyte (D66) feliciteerde de stichting met dit behaalde resultaat. Plebaan deken Rob Merkx memoreerde vervolgens aan de grote verdiensten die de kloosterordes in het verleden voor de stad betekent hebben en pater Paul Schreurs vertelde over het toeval hoe de Camilianen ooit in Roermond terecht gekomen waren. Na een diapresentatie door John Vaessen (PR Oude Kerkhof), waarin de toestand van de te restaureren objecten vóór de restauratie te zien was, werden de bezoekers door hem en Kees van der Zwaan (initiator en begeleider van het project) langs de diverse locaties op de begraafplaats gevoerd om het uiteindelijke resultaat te aanschouwen. Bezocht werden onder meer de individuele graven van één Zuster van Liefde van de congregatie Maastricht en de vijf Kleine Zusters van de Heilige Joseph, de grafvelden van de Zusters van het Arme Kind Jezus (‘Steenen Trappen’), Ursulinen van Salvator, Zusters van Liefde van de Congregatie van Tilburg en Paters Camillianen. In een eerder stadium waren de drie grafvelden van de Zusters van Retraite aan de Kapellerlaan reeds gerestaureerd. Ter afsluiting van de bijeenkomst werden alle gasten uitgenodigd voor een hapje en een drankje in de tegenover de begraafplaats gelegen zaal ‘Aad Remunj’. De restauraties van de diverse kloostergraven werd mogelijk gemaakt dank zij de financiële medewerking van Provinciale Staten en de gemeente Roermond. Aan de realisatie van het gehele project namen deel de bedrijven Jack Martina (hardsteen), Westrom (schilderwerk), Sivero Metaal (herstel hekwerk en kruisen) en PMK (grafveldenafwerking). Het moge duidelijk zijn dat het resultaat van de uitgevoerde restauraties op het Oude Kerkhof een grote aanwinst is voor dit in 2001 benoemde rijksmonument.

link naar Foto's gemaakt door Rob van Deurzen voor VIALimburg

 

Onderstaande foto's zijn gemaakt door Wim Bongaerts

 

 

 

 

 


 

Koninklijke onderscheiding voor Cees van der ZwaanAan de vooravond van Koningsdag 2018 heeft het Zijne Majesteit behaagt Cees van der Zwaan, adviseur bij de Stichting Oude Kerkhof, te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hem en nog tien andere genomineerden werden in MFC 'de Graasj', in tegenwoordigheid van zijn vrouw Truus en vertegenwoordigers van de stichting, de bijbehorende versierselen opgespeld door burgemeester Rianne Donders-de Leest.
Zij memoreerde de vele verdiensten die Cees in de afgelopen twintig jaar voor het Oude Kerkhof gehad heeft, in het bijzonder zijn betrokkenheid bij diverse restauratieprojecten. Mede aan Cees is het te danken dat de begraafplaats in zijn huidige vorm in stand gebleven is en nationale bekendheid gekregen heeft. Naast Annie Ramakers-Dahmen† en Léon Gilissen in 2016, is Cees van der Zwaan de derde gedecoreerde vrijwilliger bij onze stichting. Bestuur en vrijwilligers van Stichting Oude Kerkhof feliciteren Cees en Truus van harte met het verkrijgen van deze Koninklijke onderscheiding.

-- --- --

- --------------------- De zojuist door burgemeester Donders------------- De tot Lid in de Orde van Oranje Nassau benoemde

--------------------- --gedecoreerde Cees van der Zwaan --------------- --Cees van der Zwaan (Foto: Rob Smits).

- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--- --


 

Tweede Wereldoorlog rondleiding op Oude Kerkhof Roermond

Zondag 6 mei organiseert de Stichting Oude Kerkhof de jaarlijkse WO II rondleiding op het Oude Kerkhof te Roermond, waarbij diverse locaties en laatste rustplaatsen van gesneuvelde geallieerden, verzetslieden en oorlogsslachtoffers bezocht zullen worden. De start is om 13.00 uur met een korte voorbeschouwing in zaal 'Aad Remunj', Herkenbosscherweg 10, schuin tegenover de begraafplaats. De rondleiding, die verzorgd wordt door gidsen van de stichting, voert de bezoeker onder meer langs graven van oorlogsslachtoffers als Anna Lutgens, Maria Vlek, Margaretha Sliepen, Mathieu Fonteijn en Theo Stroucken. Moeder en zoon Houben kwamen om bij de beschieting van een evacuatietrein op 8 februari te Wesel (D.). Voorts wordt stilgestaan bij de laatste rustplaatsen van verzetsstrijders als Francisca Brinkman-Rohling, Jan Wolters, Theo Bots, Johannes Roosjen en de kompanen Sjaak Frenken en Baer Reulen, die beiden op 10 juni 1944 geëxecuteerd zijn. Van deze laatste zal aan het graf zijn afscheidsbrief voorgelezen worden. Bovendien zal gewezen worden op de plaats waar de veertien met Kerstmis 1944 gefusilleerde Roermondenaren begraven geweest zijn, evenals de slachtoffers die zijn omgekomen ten gevolge van de bombardementen van onder meer 11 november 1944, zoals de families Ament, Wilke, de Bock en Salden. Aandacht zal er eveneens zijn voor de kindergrafjes tengevolge van de evacuatie begin 1945. Op de begraafplaats zijn twee NSB graven (Hetterscheid en De Leeuw) aanwezig die belicht zullen worden. Het grafmonument van Leendert de Leeuw met nationaalsocialistische signatuur is vanwege zijn bijzonderheid aangemerkt als rijksmonument. De plek waar 160 gesneuvelde Duitse militairen hun voorlopige rustplaats gekregen hebben (het 'Pruusseböske') zal eveneens bezocht worden. Bij de eregraven van Britse en Canadese vliegtuigbemanningsleden zal verteld worden over het neerstorten van hun machine. Tenslotte is er ook aandacht voor de nieuwe joodse begraafplaats. Totaal 87 joodse inwoners van Roermond zijn ten gevolge van de Holocaust naar concentratiekampen getransporteerd. Vele namen op de grafstenen herinneren aan familieleden die na hun deportatie niet meer zijn teruggekeerd, zoals Hiegentlich, Straus, Cardozo, Behretz, Goedhart, Egger, Lehman, Leviticus en Goudsmit. Aan het uiteindelijk voor haar bestemde graf, waarin ze niet heeft mogen rusten, wordt het aangrijpende verhaal verteld over het lot van de joodse Jeanette Passmann-Vogelsang. Deelname aan deze éénmalige jaarlijkse themarondleiding die twee uur zal duren, bedraagt drie euro per persoon. De wandeling is minder geschikt voor jonge kinderen. Vooraf aanmelden is niet nodig, tijdig aanwezig zijn is aan te bevelen.

------

Laatste rustplaatsen van de verzetsstrijders Albert Reulen en Sjaak Frencken


 

Lezing ‘Roermond Frontstad’ en wat er aan vooraf ging (dinsdag 1 mei)

Van september 1944 tot maart 1945 was Roermond frontstad. Deze periode staat centraal in een lezing die gepresenteerd wordt door John Vaessen, auteur van het boek ‘Dood, maar niet vergeten’. Graven en grafkelders op ‘den Aje Kirkhaof’ in Roermond’ op uitnodiging van MFC ’t Paradies’ op dinsdag 1 mei van 14.00 uur tot 16.00 uur. De presentatie omvat onder meer de eerste schotenwisseling in Nederland van de Tweede Wereldoorlog op de Kapellerlaan, de eerste gesneuvelde Nederlandse militairen op 10 mei , laatste rustplaatsen van omgekomen Duitse militairen en geallieerden op het ‘Oude Kerkhof’, de verzetsstrijders Reulen en Frencken, de NSB’ers Hetterscheid en De Leeuw, het inzetten van Russische krijgsgevangenen door de bezetter, de joden vervolging in Roermond (Passmann -Vogelzang), de bombardementen, de executies in het Elmpterwald, de voettocht van ruim 2700 Roermondse mannen naar Duitsland en de rol daarbij van Abschnitts Kommandant der Fallschirmjäger majoor Ulrich Matthaeas.
Het gedeelte ná de pauze zal gewijd zijn aan de evacuaties naar Noord-Nederland, de bevrijding van Roermond op 1 maart, enkele door oorlogsgeweld omgekomen Roermondenaren (o.a. Stroucken, Lutgens, Vlek, Sliepen en Fonteijn), opgravingen en herbegrafenis van Roermondse oorlogsslachtoffers én burgers die ná de oorlog omkwamen tengevolge van achtergebleven onontplofte munitie zoals onder anderen Koenen en Uiterwijk. Tijdens de lezing zullen onder meer zelden vertoonde foto’s uit die periode uit het archief van de in 2017 overleden Annie Ramakers-Dahmen (destijds voorzitter Stichting jaarlijkse Herdenking Gevallenen 1940-1945 Roermond) te zien zijn.
Deelname bedraagt 3,00 euro per persoon.
Locatie: MFC ’t Paradies, Munsterstraat 61, Roermond.

Abschnitts Kommandant der Fallschirmjäger majoor Ulrich Matthaeas.
(Archief Hein van der Bruggen)

--------------------------------------------------------------------------

Tweede Wereldoorlog rondleiding op Oude Kerkhof (zondag 6 mei)

Zondag 6 mei organiseert de 'Stichting Oude Kerkhof' een WO II rondleiding op het Oude Kerkhof te Roermond, waarbij diverse locaties en laatste rustplaatsen van gesneuvelde geallieerden, verzetslieden en oorlogsslachtoffers, die tijdens de lezing genoemd zijn, bezocht zullen worden. De wandeling start om 13.00 uur met een korte inleiding in zaal 'Aad Remunj', Herkenbosscherweg 10, schuin tegenover de begraafplaats. Ook hier bedraagt de toegangsprijs 3,00 euro per persoon.


 

'Act of Remembrance' 2018


In samenwerking met onze stichting Oude Kerkhof wordt op zondag 15 april de traditionele 'Act of Remembrance' gehouden op initiatief van de Bond van Wapenbroeders met medewerking van HQ JFC Brunssum.
Zoals ieder jaar zullen onder begeleiding van pipers in processie 22 laatste rustplaatsen van oorlogsslachtoffers en verzetshelden bezocht worden benevens de oorlogsgraven van het Gemenebest. Een afvaardiging van de Roermondse gemeenteraad zal hierbij aanwezig zijn evenals vertegenwoordigers van de Royal Air Force en Canadian Air Force. Leerlingen van de tegen over de begraafplaats gelegen Synergieschool brengen een bloemenhulde. De sfeervolle herdenking begint om 14.00 uur en is gratis toegankelijk.De wandeling langs de geselecteerde graven start bij de Bisschoppenkapel

 

Voor een beeldverslag, gemaakt door Pim Ermers, klik op: http://www.wapenbroederszuid.nl/afdelingen/roermond-en-venlo 

PRESENTATIE GERESTAUREERDE GRAFTROMMELS

Zondagmiddag 18 maart om 13.00 uur vond in het voormalige lijkenhuisje de officiële presentatie plaats van de vier door de familie Dahmen geschonken en in opdracht van de Stichting Oude Kerkhof gerestaureerde grafdozen. Afstammelingen van de families Dahmen en Strens waren daarbij, evenals onder meer vrijwilligers van de stichting, aanwezig om de ceremonie bij te wonen. Voorzitter Mathieu Beeren heette de aanwezigen welkom en gaf een korte toelichting op het begrip graftrommel als bijzonder funerair object. Daarbij dankte hij de families voor hun gewaardeerde medewerking de grafdozen af te willen staan aan de stichting, met het doel deze permanent op de begraafplaats te kunnen exposeren. Eveneens was er een woord van dank aan Kees van der Zwaan die het restauratieproject uiteindelijk met succes begeleid heeft. Rondleider John Vaessen memoreerde voorts de wijze waarop hij zeven jaar geleden met de familie Van Basten Batenburg-Dahmen, als aanleiding voor zijn te schrijven boek over de begraafplaats, in contact kwam. De uitnodiging die daarop volgde de familie in hun kasteel Nederhoven in Beegden te bezoeken, bleek onverwacht tot de ontdekking van vier grafdozen te leiden, die in het verleden ooit op de graven Dahmen-Tissen en Strens- Milliard gestaan hadden en vervolgens gedurende tientallen jaren door de familie bewaard zijn gebleven. Op verzoek van de aanwezige families, die ook elders in Nederland wonen, werden vervolgens diverse graven bezocht, onder meer die, waarop vanaf ongeveer 1880 de betreffende graftrommels aanwezig waren. Na afloop van de presentatie werden de aanwezigen uitgenodigd om in café ‘Aad Remunj’ koffie met vlaai te nuttigen en was er een gezellig samenzijn om met elkaar van gedachten te wisselen. Met het in ontvangst nemen van complimenten voor de organisatie door de families aan het adres van onze stichting werd de bijeenkomst met een toast afgesloten. Hiermee kwam het ‘project graftrommels’ ten einde en kunnen de rondleiders in de toekomst met trots de zeldzame funeraire objecten in het lijkenhuisje aan de bezoeker tonen.

Onderstaand een foto impressie van de presentatie gemaakt door Wim Bongaerts.


 


 

GRATIS RONDLEIDING ‘AJE KIRKHAOF’ ROERMOND

Op zondag 25 maart vindt de eerste door de Stichting Oude Kerkhof aangeboden gratis rondleiding in 2018 plaats over de uit 1785 stammende stadsbegraafplaats ‘Nabij Kapel in ’t Zand’, zoals de officiële benaming luidt. Voorafgaand aan deze wandeling is er om 13.00 uur een korte inleiding met fotopresentatie in zaal ‘Aad Remunj’, Herkenbosscherweg 10, schuin tegenover de begraafplaats. Gedurende de twee uur durende rondleiding zullen alle vijf geloofsgedeelten en daarmee markante laatste rustplaatsen en locaties van dit rijksmonument worden bezocht. Voor het eerst tijdens een algemene rondleiding zijn de vier permanent tentoongestelde en gerestaureerde grafdozen in het voormalige lijkenhuisje te bezichtigen. Het totaal aantal graftrommels op de begraafplaats bedraagt nu tien stuks, hetgeen de helft is van het totaal aantal aanwezige grafdozen in Limburg.
De duidelijke zichtbare indeling in religieuze gedeelten, de begraafklassen, het relatief grote aantal grafkelders (53!), het vele smeed-en gietijzer, de talrijke monumentale graven en de bijzondere flora maken ‘den Aje Kirkhaof’ bovendien een monumentale dodenakker van formaat. In een tijd waarin crematie nog geen rol van betekenis speelde en vrijwel elke Roermondenaar die overleed er werd begraven was de begraafplaats de ultieme uitdrukking van de sociale verhoudingen in de stad Roermond. Het is niet alleen een plek waar een enorme hoeveelheid genealogische informatie zichtbaar is, maar ook het tastbare overblijfsel van een verdwenen samenleving. Hier liggen in de meest letterlijke zin van het woord de Roermondenaren die tussen 1750 en 1950 de historie van de stad mede bepaald hebben. Daaronder bevinden zich niet alleen geestelijken, politici, leden van de rechterlijke macht, edelen, industriëlen en middenstanders, maar ook kunstenaars, medici, notarissen, architecten, stadsfiguren en kermisexploitanten. Vele graven herinneren bovendien aan de Tweede Wereldoorlog die vooral op het joodse gedeelte in het bijzonder gekenmerkt worden. Het is die dag onder meer mogelijk de crypte van de bisschoppenkapel te bezoeken, evenals andere grafkapellen die voor deze gelegenheid opengesteld zullen worden. Diverse grafkelders zijn te bezichtigen en is het toegestaan er met een gids in af te dalen.
De rondleiding op 25 maart is de eerste in een reeks van vijf gratis rondleidingen in 2018, georganiseerd door de Stichting Oude Kerkhof. Uiteraard blijft het altijd mogelijk individueel een rondleiding te reserveren. Er zijn geen restricties betreffende de groepsgrootte.


 

De vier, door de familie Van Basten Batenburg - Dahmen geschonken en in opdracht van de Stichting Oude Kerkhof,

gerestaureerde grafdozen. (Foto: Wim Bongaerts)


 

‘Kunstenaars, musici en medici op het Oude Kerkhof in Roermond’ én ‘Leven en werken van de ‘photograph d’art’ Mathieu Koch’

--------------

Max Guillaume (1877-1944) -------------------------------------------Mathieu Koch (1900-1976)

In de tweede helft van de 19de eeuw vestigden ondernemers uit Duitsland, België en Frankrijk op divers gebied zich bij voorkeur in Roermond, dat in die periode als het ware een gouden eeuw doormaakte. Niet alleen industriëlen voelden zich aangetrokken door in de stad aanwezige ontwikkelingsmogelijkheden, maar ook kunstenaars en musici maakten graag deel uit van de bloeiende kunstsector. De stad Roermond was destijds in dit opzicht ‘the place to be’ en groeide uit tot een locatie van hoog artistiek niveau, niet in het minst door de aanwezigheid van autochtone kunstenaars in vele variëteiten. Deze kunstenaars en musici, maar ook medici zijn de hoofdpersonen die genoemd worden in een presentatie die gegeven wordt door John Vaessen, auteur van het boek ‘Dood, maar niet vergeten’, graven en grafkelders op ‘den Aje Kirkhaof’ in Roermond. Hoewel verschillend in de uitoefening van hun beroep hebben ze gemeen dat ze allen begraven of bijgezet zijn op de voormalige stadsbegraafplaats het Oude Kerkhof in Roermond. De aandacht zal onder meer gevestigd worden op kunstschilders als Windhausen, Kohl, Scheen, Sijben de Maroye en Schreurs, maar ook op glaskunstenaars als Nicolas en Van den Essen, kunstsmeden (Cox en Geraedts), beeldhouwers (Oor, Pieters, Geelen, Smeets en Stienon) en uiteraard bouwkunstenaars als Pierre en Jos Cuypers, Van der Schuit, Delsing en Weber. Op muzikaal gebied zullen diverse musici de revue passeren; Louis, Paul en Max Guillaume, Jos Beltjens alsmede Willem Bayer, Henri Sagers en andere Philharmonieleden zorgden er onder meer voor dat Roermond in die periode muzikaal op de kaart gezet werd. Het gedeelte vóór de pauze wordt afgesloten met het oproepen van herinneringen aan in de stad werkzame medici als Stijns, Leurs, Finaly en Wong Lun Hing.


Ná de pauze zal het tweede gedeelte geheel gewijd zijn aan het leven en werken van een recenter kunstenaar, de ‘photograph d’art’ zoals hij zichzelf noemde, Mathieu Koch (1900-1976). Aandacht zal worden besteed aan zijn familie en opleiding, zijn vriendschap met Joep Nicolas en Charles Eyck alsmede zijn contacten met Adriaan Roland Holst en Gisèle van Waterschoot van der Gracht, benevens zijn vele verdiensten, met name betreffende de zwart/wit portretfotografie, in binnen - en buitenland.

De lezing zal plaatsvinden op dinsdag 20 februari van 14.00 uur tot 16.00 uur in MFC ’t Paradies, Munsterstraat 61. Deelname bedraagt euro 3,00 per persoon.


 

 

 

L