Historie
Restauratie
Bereikbaarheid
Rondleiding
Publicaties
Nieuwsbrief
links
Vrunj van 't Aje kirkhaof
Contact
Gastenboek

 

 

De aje kirkhaof

Sjtil gesjtange
bie wiezende sjeem
van kruutzend iezer

blajerende buim
baove sjtatige sjtein

en graafkelders vól
achtergelaote verdreet

Zoväöl
det zegke wilt
vergaet mich neet

Remunj, Els Zeegers-Koelen

 

 

 

 

’t Graaf mit de henj

‘t raak mich
de krach van same
de henj ineingevlóchte
veur ewig verbónje
zjwiegend alleszčgkend

klimop klump euver
’t verleje nao noe
’t inj is ‘t begin
de cirkel is róndj

Remunj, Els Zeegers-Koelen

 

Crypte Allerzielenloop 2016, foto Mathieu Beeren

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oudere nieuwsberichten treft u aan door te klikken op Archief.


THEMA RONDLEIDING OORLOGSSLACHTOFFERS, VERZETSLIEDEN EN JOODS ROERMOND OP 'DEN AJE KIRKHAOF'

Op zondag 30 april organiseert de Stichting Oude Kerkhof te Roermond ook dit jaar weer een rondleiding met als onderwerp de Tweede Wereldoorlog. De start is om 13.00 uur met een korte voorbeschouwing in zaal 'Aad Remunj', Herkenbosscherweg 10, schuin tegenover de begraafplaats, waarna vele graven en locaties bezocht zullen worden die herinneren aan de periode 1940-1945. De rondleiding, die verzorgd wordt door gidsen van de stichting, voert de bezoeker onder meer langs graven van oorlogsslachtoffers zoals Anna Lutgens, Maria Vlek, Margaretha Sliepen, Mathieu Fonteijn en Theo Stroucken. Moeder en zoon Houben kwamen om bij de beschieting van een evacuatietrein op 8 februari te Wesel (D.). Voorts wordt stilgestaan bij de laatste rustplaatsen van verzetsstrijders als Francisca Brinkman-Rohling, Jan Wolters, Theo Bots, Johannes Roosjen en de kompanen Sjaak Frenken en Baer Reulen, die beiden op 10 juni 1944 na een schijnproces opgehangen zijn in Amsterdam en vervolgens hun massagraf gevonden hebben in de duinen te Bloemendaal. Van deze laatste zal aan het graf zijn afscheidsbrief voorgelezen worden. Bovendien zal gewezen worden op de plaats waar de veertien met Kerstmis 1944 gefusilleerde Roermondenaren begraven geweest zijn, evenals de slachtoffers die zijn omgekomen ten gevolge van de bombardementen van onder meer 11 november 1944, zoals de families Ament, Wilke, de Bock en Salden. Aandacht zal er ook zijn voor de kindergrafjes tengevolge van de evacuatie begin 1945. Op de begraafplaats zijn twee NSB graven (Hetterscheid en De Leeuw) aanwezig die eveneens belicht zullen worden. Het grafmonument van Leendert de Leeuw met nationaalsocialistische signatuur is vanwege zijn bijzonderheid aangemerkt als Rijksmonument. De plek waar 160 gesneuvelde Duitse militairen hun voorlopige rustplaats gekregen hebben (het 'Pruusseböske') zal eveneens bezocht worden. Bij de eregraven van Britse en Canadese vliegtuigbemanningsleden zal verteld worden over het neerstorten van hun machine. Tenslotte is er ook aandacht voor de nieuwe joodse begraafplaats. Totaal 133 Roermondse joden hebben ten gevolge van de Holocaust hun leven met de dood moeten bekopen. Vele namen op de grafstenen herinneren aan familieleden die na hun deportatie niet meer zijn teruggekeerd, zoals Hiegentlich, Straus, Cardozo, Behretz, Goedhart, Egger, Lehman, Leviticus en Goudsmit. Aan het uiteindelijk voor haar bestemde graf, waarin ze niet heeft mogen rusten, wordt het aangrijpende verhaal verteld over het lot van de joodse Jeanette Passmann-Vogelsang.
Deelname aan deze eenmalige jaarlijkse themarondleiding die ruim anderhalf uur zal duren, bedraagt drie euro per persoon. De wandeling is minder geschikt voor jonge kinderen. Vooraf aanmelden is niet nodig, tijdig aanwezig zijn is aan te bevelen.

Foto links: één van de zeven nog bestaande NSB graven in Nederland. Foto midden: Graven verzetsstrijders Hendrickx, Reulen en Frenken. Foto rechts: Monument in opdracht van familie Lehmann.

(Foto's: Stichting Oude Kerkhof)


THEMADAG STICHTING 'DE TEREBINTH' IN ROERMOND

Zaterdag 8 april ontving de Stichting Oude Kerkhof in het kader van een themadag, bestuur en leden van de stichting voor funerair erfgoed 'De Terebinth'.

Voorzitter Mathieu Beeren van de Stichting Oude Kerkhof met rechts voorzitter Bert Lever van de Stichting 'De Terebinth', foto Maurice Heemels.

Foto's Wim Bongaerts.

Na de lezing in 'Aad Remunj' van Dr. Maurice Heemels over zijn proefschrift 'Op den akker des doods waar allen gelijk worden...' begaf het gezelschap zich naar de begraafplaats alwaar Maurice ter plekke tekst en uitleg gaf. Met een gezellig samenzijn, waarbij omtrent het thema van gedachten gewisseld werd, werd de middag besloten.

 


Bartho Hendriksen 9 april

Bartho Hendriksen heeft een opmerking toegevoegd aan het bericht van Terebinth, stichting voor funerair erfgoed.


Was een bijzonder geslaagde middag die uitstekend werd begeleid door de vrijwilligers van de Stichting Oude Kerkhof Roermond. En nu eindelijk het 'beeld met de twee handjes' live gezien.


 

Nieuw grafmonumentje Ruben Baer (1943-1943) geplaatst

 

Op 7 april 2017 werd op de nieuwe joodse begraafplaats op initiatief van de Stichting Oude Kerkhof een nieuw grafsteentje geplaatst op het enige, tot voor kort nog deels herkenbare, kindergrafje van Ruben Baer.
Het grafje zal in de toekomst geadopteerd worden door leerlingen van de tegenover de begraafplaats gelegen Synergieschool.

De moeder van Ruben Baer, Flora Salomon, werd voor de bevalling van haar kindje opgenomen in het Laurentius ziekenhuis in Roermond, alwaar enkele dagen na de geboorte op 9 april 1943 haar zoontje, slechts vier dagen oud, op 13 april is overleden. Met medewerking van het ziekenhuispersoneel heeft Flora Salomon kunnen onderduiken in Wessem en ontsnapte daardoor aan de derde deportatie op diezelfde negende april naar Westerbork. Zij werd echter later verraden door een NSB‘er en alsnog in 1944 naar Bergen-Belsen weggevoerd. Zij overleefde het verblijf in het kamp, keerde terug naar Wessem en evacueerde uiteindelijk naar de Verenigde Staten. De vader en broer van Ruben, Leo Baer en Rolf Helmut Baer zijn in 1944 omgekomen in Auschwitz.

Op zijn verzoek zal opperrabbijn Binyomin Jacobs (Inter Provinciaal Opper Rabbinaat) in gezelschap van de voorzitter van de Joodse Gemeente Limburg, Benoit Wesly, op 9 mei 2017 om 12.30 uur het monumentje op de begraafplaats officieel onthullen.


______Opperrabbijn Binyomin Jacobs ___________________________________________________ Foto John Vaessen


Jaarlijkse herdenking in samenwerking met de Bond van Wapenbroeders.

HERDENKING 2017

De jaarlijkse 'Act of Remembrance', georganiseerd door de Bond van Wapenbroeders op de begraafplaats vond plaats onder ideale weersomstandigheden en trok ruim honderd belangstellenden. Loco burgemeester Angely Waajen herdenkt de gesneuvelde vliegtuigbemanningsleden in gezelschap van Rear Admiral Hardern en andere vertegenwoordigers van Allied Joint Force Command.

foto Coen in het Panhuis

Voor een beeldverslag van RTV klik: hier


 

Jaarlijkse herdenking in samenwerking met de Bond van Wapenbroeders.

´For your tomorrow, we gave our today´


Op zondag 2 april 2017 zal de Bond van Wapenbroeders Afdeling Roermond en Venlo in samenwerking met het Joint Force Command Brunssum en de Stichting Oude Kerkhof tijdens de jaarlijkse herdenking stilstaan bij de in de Tweede Wereldoorlog gesneuvelde Britse en Canadese vliegtuigbemanningsleden alsmede Nederlandse verzetsstrijders en militairen die tijdens de oorlog zijn omgekomen en op het Oude Kerkhof begraven zijn.
Na een aantal toespraken van genodigden en het voorlezen van een aantal gedichten door leerlingen van de tegen over de begraafplaats gelegen Synergieschool, wordt tijdens een processie kort stilgestaan bij een 22 tal graven waaronder de laatste rustplaatsen van negen Royal Air Force en Royal Canadian Air Force vliegtuigbemanningsleden. De herdenkingsdienst op het Oude Kerkhof begint om 14.00 uur voor de Bisschoppenkapel.
Toegang uitsluitend via de hoofdingang van de begraafplaats. www.wapenbroederszuid.nl

Herdenking 2016

Foto Coen in het Panhuis


 

EERSTE ALGEMENE RONDLEIDING OP OUDE KERKHOFDe eerste gratis bij te wonen algemene rondleiding 2017 op 'den Aje Kirkhaof' te Roermond, georganiseerd door de Stichting Oude Kerkhof, zal plaats vinden op zondag 26 maart. Deelnemers worden uitgenodigd om 13.00 uur aanwezig te zijn voor een korte inleiding in zaal 'Aad Remunj', Herkenbosscherweg 10, schuin tegenover de begraafplaats. Tijdens de rondleiding, die ongeveer twee uur in beslag zal nemen, worden alle vijf geloofsgedeelten van de uit 1785 stammende dodenakker bezocht. De begraafplaats kan getypeerd worden als 'spiegel' van de samenleving. De sociale en religieuze verschillen in de stad in de afgelopen twee eeuwen komen er zeer nadrukkelijk tot uiting in de klassenindeling en de monumentale grafcultuur. De Stichting Oude Kerkhof werd opgericht in 1996 met onder meer als doel de begraafplaats als cultureel erfgoed te behouden. Mede door haar inzet is ze in 2001 benoemd tot rijksmonument en mag er vanaf 2010 weer begraven of bijgezet worden.

De rondleiders van de Stichting Oude Kerkhof heten u van harte welkom bij de eerste algemene rondleiding 2017 (Foto: Wim Bongaerts)


 

 

L