Historie
Restauratie
Bereikbaarheid
Rondleiding
Publicaties
Nieuwsbrief
links
Vrunj van 't Aje kirkhaof
Contact
Gastenboek

 

De aje kirkhaof

Sjtil gesjtange
bie wiezende sjeem
van kruutzend iezer

blajerende buim
baove sjtatige sjtein

en graafkelders vól
achtergelaote verdreet

Zoväöl
det zegke wilt
vergaet mich neet

Remunj, Els Zeegers-Koelen

 

 

 

 

’t Graaf mit de henj

‘t raak mich
de krach van same
de henj ineingevlóchte
veur ewig verbónje

zjwiegend alleszègkend

klimop klump euver
’t verleje nao noe
’t inj is ‘t begin
de cirkel is róndj

Remunj, Els Zeegers-Koelen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allerzielenweekend op het Oude Kerkhof

Op vrijdag 31 oktober om 19.15 uur start de 'Allerzielenloop' met het uitreiken van de stormlampen aan de deelnemers op het pleintje voor de Kapel in 't Zand. Iedereen die mee wil lopen wordt uitgenodigd op dat tijdstip aanwezig te zijn. Om 19.30 uur vertrekt de processie naar de hoofdingang van de begraafplaats, waarna de lantaarns door de deelnemers onder begeleiding van gidsen langs de daarvoor bestemde paden geplaatst worden. Diverse monumenten worden die avond van binnen of van buiten verlicht, zodat een gedeelte van de begraafplaats feëriek verlicht is. Vanaf 19.45 uur is er tot 21.00 uur met tussenpozen in het Lijkenhuisje een optreden van de dameszanggroep 'Vocalise' te beluisteren. Dit, uit 20 personen bestaand, ensemble brengt enkele liederen o.l.v. pianiste Anke Apitz ten gehore. Op het programma staan het Ave Maria van Caccini , de jiddische liederen Dos Kelbl en Jerusalaim, de Earth song van Michael Jackson en Pie Jesu van Loyd Webber. Het is die avond ook reeds mogelijk de door kaarsen verlichte en van kransen voorziene crypte van de bisschoppen te bezoeken.

De verlichte Bongaertskapel (foto Wim Bongaerts)


Ook op zaterdag 1 november (Allerheiligen)
is de Bisschoppenkapel met grafkelder benevens de Stoltzenbergkapel van 12.00 uur tot 17.00 uur voor het publiek opengesteld. Vanaf 19.30 uur is weer een bezoek aan de grotendeels verlichte begraafplaats mogelijk. Vanaf 20.15 is er passende pianomuziek door Anke Apitz te horen. Ook deze avond is de grafkelder, waarin diverse bisschoppen zijn bijgezet, te bezichtigen. Beide dagen is de begraafplaats tot 21.30 uur geopend.

Op zondag 2 november (Allerzielen) vindt om 08.00 uur 's morgens de traditionele Eucharistieviering met bisschop Wiertz in de Bisschoppenkapel plaats, aansluitend gevolgd door een korte meditatie in de crypte.
De Heilige Mis wordt opgedragen ter intentie van alle op de begraafplaats rustende overledenen in het algemeen en de overleden bisschoppen in het bijzonder. Van 12.00 uur tot 17.00 uur is er wederom een openstelling van de bisschoppelijk grafkapel en de Stoltzenbergkapel. Als slot van alle activiteiten start die zondag om 13.00 uur in zaal 'Aad Remunj' (Herkenbosscherweg 10, schuin tegenover de begraafplaats) een inleidende diapresentatie als voorbereiding op de vijfde en laatste algemene rondleiding over de begraafplaats dit jaar. Deze als rijksmonument aangemerkte monumentale stadsbegraafplaats dateert uit 1785 en is een van de oudste algemene begraafplaatsen van ons land. Alle vijf geloofsgedeelten worden gedurende de twee uur durende wandeling bezocht. Rondleiders van de Stichting Oude Kerkhof verstrekken informatie diverse locaties benevens graven en grafkelders van Roermondenaren die er tussen 1750 en heden hun laatste rustplaats gekregen hebben. Aan deelname aan alle genoemde activiteiten zijn geen kosten verbonden.Attentie! Graf met de handjes tijdelijk niet te bezichtigen.

Bij de gemeente zijn signalen ontvangen dat bezoekers van het Oude Kerkhof teleurgesteld zijn over het ontbreken van het graf met de handjes. Daarom plaatsen we onderstaande mededeling die ook bij de ingang en bij het graf wordt geplaatst.

“GRAF MET DE HANDJES”

Geachte bezoeker,

Vanwege restauratiewerkzaamheden is het bekende ‘graf met de handjes’ gedemonteerd. De Gemeente Roermond hoopt het monument door deze restauratie ook voor toekomstige generaties te kunnen behouden. Naar verwachting zullen de werkzaamheden in het najaar van 2014 voltooid worden.

Mocht u naar aanleiding hiervan vragen hebben dan kunt u zich wenden tot de heer Caris, coördinator monumentenzorg en archeologie van de gemeente (tel. 0475-359281, erikcaris@roermond.nl). Wanneer u geïnformeerd wil worden over de voltooiing van de restauratie kunt u dit aan de heer Caris doorgeven.
Actuele informatie vindt u ook op deze site.


Restauratie grafdeksel afgerond

Op 27 juni is het gerestaureerde deksel van het graf Curvers definitief geplaatst. 19 mei hadden de leerlingen Twan van Dick,
Remco Gordebeke en Ray van de Griendt van de Gilde Opleidingen in Venlo het nieuwe grafdeksel gepast. Vervolgens is het deksel door andere leerlingen van Gilde Opleidingen gecoat.
De leerlingen hebben uitstekend werk geleverd.


Het deksel is niet recht, maar heeft voor de afwatering de vorm van een zadeldak met een zeer flauwe helling. Aldus ontstaat aan de voor en achterzijde een smalle driehoek. Om bladeren en ander ongerief niet in de kelder te laten komen is de opening met gaas afgedicht. Bovendien vervalt op deze manier de noodzaak om ontluchtingskappen aan te brengen.


Restauratie graf met de handjes gestart

Na 125 jaar goed huwelijk is er een voorlopig einde gekomen aan de innige verbondenheid tussen Josephine van Aefferden en Constant van Gorkum.

Op donderdag 15 mei is beeldhouwer en restaurateur Armand Mathijs in opdracht van de gemeente Roermond begonnen met de restauratie van het graf met de handjes. Op onderstaande foto is de restaurateur net klaar met het verwijderen van de handen. De restauratie zal enkele weken in beslag nemen.


Sfeerimpressie van de militaire herdenking op 27 april 2014. Militairen van de RAF en de Royal Canadian Airforce vormden de erewacht.


Restauratie graf met de handjes

Het graf met de handjes, een van de meest bijzondere en beeldbepalende monumenten op het Oude Kerkhof, is aan restauratie toe. Al meer dan honderdvijfentwintig jaar oud, begint het monument nu te verzakken. Op zich genomen levert dit geen probleem op, het monument valt nog lang niet om. Het graf bestaat echter uit twéé, met elkaar verbonden, monumenten. Omdat die elk zelfstandig ten opzichte van elkaar bewegen, ontstaat het gevaar van scheurvorming. De handjes dreigen te breken. Om het proces van verzakking tot stilstand te brengen heeft de gemeente opdracht gegeven aan Armand Mathijs, ervaren restauratiebeeldhouwer, om het monument aan beide zijden te demonteren en van een deugdelijk fundament te voorzien. Daarna wordt het monument weer in oude glorie opgebouwd. De werkzaamheden zullen naar verwachting in de tweede week van april beginnen en binnen enkele weken worden afgerond.


Activiteitenprogramma 2014

De data voor de diverse (gratis en betaalde) rondleidingen vindt u op de pagina "Rondleiding". Of de Allerzielenloop in oktober kan doorgaan is nog niet bekend.
Onze activiteiten worden ook gepubliceerd in de Trompetter.

Naast rondleidingen organiseren we in 2014 in samenwerking met het Cuypershuis bezichtigingen van de aan Cuypers gerelateerde grafmonumenten op de begraafplaats tijdens de Cuypersdagen op 14 en 15 juni van 10.00 tot 16.00 uur.


Op zondag 27 april is de miitaire herdenking op de begraafplaats. Nadere details volgen nog.

Op Open Monumentendag, 14 september, zal de Koninklijke Harmonie weer een concert verzorgen op de begraafplaats. Nadere informatie volgt te zijner tijd.De begraafplaats bij Omroep Roerstreek

Rondleider John Vaessen werd geinterviewd bij OR6 (Omroep Roerstreek). Als u de opname in het programma "Sjpek mit eier" hier selecteert kunt u het interview zien in aflevering 126 (op de tijdbalk vanaf 9.20 tot 20.39).


Het graf met de handjes op TV Ellef

TV Ellef maakte een opname op de begraafplaats over het graf met de handjes. Onze rondleidster Cécile Fincken vertelt over de achtergrond van het grafmonument. Kijk hier naar de opname. T
Cuypersweekend Oude Kerkhof geslaagd.

Tijdens het Cuypersweekend werd de begraafplaats - en in het bijzonder het grafmonument Cuypers - door meer dan honderd geïnteresseerden bezocht. De rondleiders van de Stichting Oude Kerkhof gaven deskundige toelichting op de grafmonumenten met een relatie tot Cuypers en zijn werkplaatsen.Veel interesse voor Allerzielenloop

Aan de op 31 oktober 2012 gehouden Allerzielenloop namen ongeveer 175 personen deel. De begraafplaats was met hulp van sponsor Ziut en ons onderhoudsteam prachtig verlicht. Kunstenares Rinie Roncken had enkele tijdelijke kunstwerken op de begraafplaats geplaatst. Ook op 1 november bezochten veel geïnteresseerden de feeëriek verlichte begraafplaats. Rondleiders van de Stichting Oude Kerkhof wezen de bezoekers de weg en beantwoordden vragen over grafmonumenten. Hier vindt u enkele sfeerfoto's van Wim Bongaerts


Bezoek Ursula Horn aan Oude Kerkhof

Twee klassen van Ursula Horn brachten op 25 oktober een bezoek aan de begraafplaats. Een kort verslag kunt u lezen via onderstaande link.

http://www.ursula.nl/act/kerkhof.htm

Het enthousiasme van de leerlingen was voor onze stichting aanleiding om dit jaar een scholenproject te starten. Scholen in het lager en voortgezet onderwijs in en rond Roermond zijn hiervoor uitgenodigd.


Najaarsactiviteiten 2014

Op 31 oktober 2014 vindt (onder voorbehoud) de Allerzielenloop plaats (start om 19:30 uur, plein voor Kapel in ’t Zand naar het Oude Kerkhof)

Open Bisschoppenkapel

Op zaterdag 1 en zondag 2 november zijn de Bisschoppenkapel en de Stolzenbergkapel geopend. Rondleiders van onze stichting zijn van 10:00 tot 16:00 uur aanwezig voor het geven van een toelichting bij beide monumenten.


Opening gerestaureerd Lijkenhuisje

Op 29 juni 2012 vond de feestelijke opening plaats van het gerestaureerde Lijkenhuisje op de begraafplaats.
Wethouder Ijff verrichtte onder grote belangstelling de opening.Ook het Kruithuisje op de begraafplaats is gerestaureerd en toegankelijk gemaakt vanaf de begraafplaats.
Met deze restauratie is de begraafplaats in een staat gebracht waar Roermond trots op mag zijn.
Zie hier de fotoreportage van Wim Bongaerts.


Cuyperswandeling

Voor de wandeling vanuit Cuyper’s woonhuis via de Kapellerlaan naar zijn familiegraf op het Oude Kerkhof is een beschrijving bij het Cuypershuis beschikbaar.
Op de jaarlijkse Cuypersdagen, in 2014 op zaterdag 14 en zondag 15 juni, richt het Cuypershuis haar aandacht op zijn bouwwerken en familie. Op het Oude Kerkhof, waar hij werd begraven, geven rondleiders een toelichting op het familiegraf en kunnen de door hem ontworpen kapellen, zoals de Stoltzenbergkapel en de Bongaertskapel worden bezocht.Oude Kerkhof op TV

U kunt de rapportage van RTVRoermond terugzien op You Tube. Vul in de zoekbalk in: Oude Kerkhof 2011.


Bezoek Joe Brown aan het graf van J. Lowrie

Op 29 mei 2011 bracht Joe Brown een bezoek aan het graf van zijn vroegere buurjongen en vriend John Lowrie. Deze is in januari 1945 met zijn bommenwerper neergestort bij hoeve Kloosterhof. Twee dagen later raakte Joe Brown zelf gewond bij Heinsberg. Joe Brown werd vergezeld door zijn zoon en kleinzoon. Na een bezoek aan de heer Cox van Kloosterhof (die de drie gesneuvelde bemanningsleden als zestienjarige naar de begraafplaats bracht), werd onder begeleiding van Dominique Clerx, Ron Cox en Eric Municks een krans gelegd bij het graf van John Lowrie. Rondleider John Vaessen voerde het gezelschap vervolgens naar meerdere met de oorlog verbonden graven.
Namens Burgemeester en Wethouders van Roermond werd Joe Brown een schriftelijke groet overhandigd.

Joe Brown maakte zelf een verslag op zijn site.


Verslag Joe Brown

Joe Brown bij het graf van John Lowrie


Oplevering grafdeksels door Gilde Opleidingen op 21 februari

Op 10 april 2008 ontving Stichting Oude Kerkhof van de leerlingen van VMBO BC Broekhin € 1.000,- voor het herstellen van twee ijzeren grafdeksels op het Oude Kerkhof in Roermond

Achtergrond van deze donatie van de leerlingen was dat zij op 31 maart 2008 de 1e prijs hadden gewonnen voor de beste geschiedenisles van Nederland, uitgeschreven door Stichting Anno voor alle scholen in Nederland.

Bij de uitvoering van deze geschiedenisles stond het Oude Kerkhof centraal. Door het bezoeken van deze uit 1785 daterende begraafplaats en het Gemeentearchief van Roermond verzamelden de leerlingen de benodigde gegevens om inzicht te krijgen over de standensamenleving in Roermond rond het jaar 1900.

De 1e prijs voor het vak geschiedenis werd beloond met € 5.000,- . Na ontvangst besloten de leerlingen een flinke donatie te doen aan Stichting Oude Kerkhof om van twee grafkelders de zeer verroeste grafdeksels te laten vernieuwen. Om dit te realiseren werd aan de leerlingen van de Gilde Opleidingen Roermond de opdracht verstrekt om dit als leerproject te maken. Nu is het moment aangebroken dat dit leerlingenproject van en voor beide scholen wordt afgerond.


Op maandag 21 februari 2011 werden de grafdeksels (en een nieuwe trap door leerlingen van de Gildeopleidingen Roermond geplaatst, in het bijzijn van leerlingen van BC Broekhin. Het betreft de grafkelders van Schmasen-Nacken en Herten op het protestantse deel van het Oude Kerkhof.


 

 

Jugendstilgraf gerestaureerd

Op het Oude Kerkhof aan de Kapel in ’t Zand bevindt zich het uit 1906 daterende graf van de voormalige architect Henri Hubert Delsing en zijn echtgenote. Dit grafmonument is het mooiste van de graven met een hekwerk in Jugendstil op de begraafplaats. De Stichting Oude Kerkhof heeft dit grafmonument gerestaureerd met een gulle bijdrage van Businessclub Alliance Roermond. De gemeente Roermond stelt een monumentensubsidie beschikbaar en ten slotte leverde ook Aannemersbedrijf Louis Scheepers een bijdrage aan het mogelijk maken van deze restauratie.

De restauratie van dit grafmonument is het begin van een groot aantal restauratie-activiteiten dat in 2010 op de begraafplaats van start is gegaan.
Zo is momenteel door de gemeente in samenwerking met de Stichting Oude Kerkhof voorbereide restauratie van het Lijkenhuisje en het Kruithuisje afgerond en zijn meer dan tweehonderd grafmonumenten hersteld.